Kitabı bitirdim. Okunmuşların arasına koymaktansa, baş ucumda istediğim her an kolayca ulaşabileceğim bir yerde tutmaya karar verdim.
.
Sevgili Râci’nin Aynalı Baba’nın rehberliğinde Hiç’liğe olan bu yolculuğu çok derin.
.
Çok güzel.
.
Bu sufi romanın içeriğindeki hikayeler, tasavvufun duayeni Ferîdüddin Attar’ın Mantıku’t Tayr adlı eserinden, Leyla ile Mecnun hikayesinden, Mevlana’dan, Nizami’den, Fuzuli’den önemli metaforlar taşıyor. Okurken adeta kendimden geçtim.
.
Özellikle tasavvuf severler bu kitaba bayılacak.
.
Kitap, çok derin bilgiler içeriyor, kullandığı dil çok sembolik. Kolay anlaşılabilmesi için çevirisinin incelikle yapılmış olması gerekir. Aynı zamanda bazı yayınevleri bu kitabı zamanında kısaltarak basmış. Yeni alacak olanlar, satın alacağınız A’mâk-ı Hayâl’in kısaltılmamış yani tam metin olduğundan emin olun derim. 🙂 Ben, İnsan Kitap’tan yeni çıkan cep boy versiyonunu okudum ve çok memnun kaldım. ☺️
.
Kendi halinde bir garip adam olan Râci’nin ruhsal arayış yolculuğunu, sembolik dilin ustaca kullanıldığı, akıl zorlayıcı, kalp gıdıklayıcı hikayeler eşliğinde okumak isteyenler, buyurun yol buradan geçiyor…
.
Okuyana şifa olsun ❤️

****

“Pek ziyade dalgın kaldığımı fark eden bir arkadaş ‘yine neyin var?’ dedi.
.
‘Hiç’ dedim.
.
Bu ‘Hiç’ yalnızca bir hali tarifen söylenmemişti.
.
Ağızdan çıkan bu ‘Hiç’ sözü
.
kainatın vasfıydı…”
.
A’mâk-ı Hayâl – Filibeli Ahmet Hilmi

****

Ben o kimseyim ki, gücümden kainat titrer.
Ben o kimseyim ki, bileğimin gücü her canlıya hükmeder.
Ben o kimseyim ki, kim olursa olsun bana baş eğer.
Ayağımı bastığım toprak insanların secde yeridir.
Ben o kimseyim ki, yiğit yaradılışlı insanlar arasında bile benzerim yoktur.
Yiğit kimseler kapımın hizmetçileridir.
Ben o kimseyim ki, adalet terazimde herkes eşittir.
Bence, cihana hükmeden padişahlar ve fakirler aynı derecededir.
Kısacası ben, Yaratıcı’nın kuvvet ve kudret kılıcıyım.
Ben aşkım, gücümden kâinat titrer…
.
A’mâk-ı Hayâl – Filibeli Ahmet Hilmi

****

“Ne arıyorsun? Ebedi hayatı mı? Lakin a zavallı adam, bu geçici hayatta ne buldun ki, onun ebedisini arıyorsun?”
.
A’mâk-ı Hayâl – Filibeli Ahmet Hilmi