15-20 Şubat / Atölye& İnziva
Marifet, herkesin gösteremeyeceği beceri, beceriklilik, hüner, ustalık anlamına gelir ve insanın sahip olduğu marifetin en yüksek potansiyeli yücelik düzeyine ulaşma ve tanrısal gizlere erme evresidir.
İnsan duyularıyla sınırlı biyolojik bir makine değildir, bundan çok daha fazlasıdır ve bu alanda kendini keşfetmesi için bazı araçlara ve iyi bir eğitime ihtiyaç duyar.
Tanrısal doğasını ve bu alanda beceri ve yeteneklerini arayan insan binlerce yıldır farklı öğretilerde farklı tekniklerle hep aynı amaç için eğitimlere tabi tutulmuştur.
İnsan aklının sınırlarındaki bariyer sağlıklı bir şekilde kalktığında bizlere keramet gibi görünen bir çok şey doğal beceriler sınıfına girecek bir özelliğe dönüşür.
Bununla ilgilenen bilim dalına ise “Parapsikoloji” denir. İnsanın ruhsal yetilerini konu alan, doğasındaki enerjinin kaynağı ile birlikte olası potansiyelini araştıran parapsikolojinin gerçekliğine Einstein “Bizim bilmediğimiz bazı sırlara eskilerin vakıf olduklarını kabul etmek zorundayız.” diyerek atıfta bulunur.
Mısır, Yunanistan, Anadolu ve bazı kadim uygarlıklarda bulunan inisiyasyon merkezleri ile Hint Aiçvaryaları ve İslam Tasavvufunun İrfan makamı aslında sadece insanın içindeki tüm tanrısal potansiyeli ortaya çıkarması ve kendi doğasındaki ilahi becerileri pratiğe geçirmesi ile ilgilenmektedir.
Bu sefer Öz’e Erim Vakti, varoluşumuzun bu doğasına açılmak ve tanımak için önemli bir fırsat olan bir dönemin kapısından bilinçli bir şekilde geçmeye davet ediyor bizi,
Kendilerini bilmedikleri yeti ve yeteneklerle tanıştırmaya ve bunun için ihtiyaç duyulan cesareti kazanmaya hazır hissedenler için ;
Bilgi & Kayıt
0532 010 09 19