Bilinç Hallerinin değişik aşamaları, değişik ruh hallerini ve deneyimlerini yaşatır, parapsikolojinin terimleriyle beyin dalgalarının tanımlanması bu halleri sınıflandırmakta yardımcı olsa da astral kat deneyimleri başlangıçta benzer gözükse de benzersiz etkiler taşır.

Genel olarak bilinç halleri sınıflandırıldığında; REM Uykusu Rüyaları, Rüyasız Uyku Hali, Yakaza Halleri (uykuya dalmadan ve tam uyanmadan önceki uyku-uyanıklık arası haller), Histeri aşırı olumsuz beden hali, Vecd aşırı olumlu beden hali, Uyuşuk beden hali, Hipnoz hali, Trans, Meditasyon Hali, Durugörü,

Vizyon veya Mesaj alma halleri ve Yoğun Trans halleri olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca koma, uzun ameliyatlardan sonraki narkoz etkisi azalırken ortaya çıkan bilinç halleri, gündüz uykularındaki bilinç halleri, kimyasal etkilerle oluşan sanrılarla ilgili bilinç halleri de farklı deneyimler getirmektedir.

Sanat akımları farklı bilinç hallerinin, zamanın ve toplumun bilincine göre şekillenmesini gösterir.

Sanat akımlarının öncüleri yaratımlarında kendi astral enerjilerini de katarak akımlara yön verirler.

İç dünyadan dışarı bakan Ekspresyonizm,

Düşleriyle gerçeğin insan için anlamını arayan Sürrealizm,

Karşı çıkışıyla Dadaizm,

Görünen nesnelerle oynayan etrafında dolaşan Kübizm,

Dinamizm tutkusuyla Fütürizm

Astral planın gerçeklik düzleminde (veya düzlemlerinde) izdüşümleridir.

Sanat Akımları içersinde resim sanatında Romantizm ve Sürrealizm, uyku, rüya ve astral yolculukların tasvir edildiği akımlardır.

Romantik Akımın Öncülerinden Henry Fuseli, çağdaşlarından ruhu sanat diliyle araştırması ve gizemle ilgilenmesiyle sıyrılan isimlerdendir. Eserlerinde Grotesk Sanat vardır. Üstad William Blake yakın dostudur, ancak değeri Sürrealist dönemde daha çok anlaşılmıştır. Henry Fuseli’ nin Kült Rüya Resmi Kâbus (The Nightmare) bir Incubus Varlık ile bir kadını birlikte resmetmiştir. Varlık imgesi Eski Mitlere atıfta bulunacak şekilde yerleştirilmiş, resimde karanlık, korku, cinsellik yoğundur. Cinsellik kadın figüründe toplanmış gibi gözükse de, Incubus cinsel enerji ile beslenen bir eril varlıktır. Bu resim Freud ‘un düşüncelerini sezen resimlerdendir ve öncü bir resim olarak sayılmaktadır.

Sürrealist Sanat Akımında Yaşamın kendisi olarak kabül edilen Sezgi, gerçek kimliğimiz bilinçaltı, gerçek kişiliğimize ulaşmanın yolları Psikanaliz, Çağrışım Metodu, Telkin, Otomatik Yazı tartışılır, eserlerde gösterilir. Sürrealist Manifesto’da Andre Breton gerçekle bütün bağlarını kesmiş, ruh derinliklerine inmiş ve madde dünyası üzerindeki dünyaya ulaşmış olan Sürrealist Sanatı ilan eder. Rüya bu akım içersinde uyanık dünyadan daha uyanık daha gerçek imajlardır.

Salvador Dalí, bu akımın en çok bilinen sanatçılarındandır.

Garip yaratıklar, uygunsuz formlar, yeni ve gerçek imajlardır.

Rene Magritte ‘ın Deniz Kızları, Ruan Miro ‘nun Kuşları,

Paul Delvaux ‘un Vesta Rahibeleri Sürrealist Akım içersinde önemli başlıca resimlerin imajlarıdır. Türk Edebiyatı’ nda Garipçiler sürrealist eğilimler göstermiştir.

Hiçbir Akım içersine alınamayan Marc Chagall, kendi kimliğini yansıtan dinsel ve savaş karşıtı resimler yapmış ve rüyalarını resimlemiş, resimlerindeki sembollerin dilini oluşturmayı başarmış sanatçılardandır.

Sanatın değişik bilinç hallerini eserlerine yansıtan pek çok isim arasından bazıları özellikle dikkat çekicidir. Marc Chagall, Salvador Dalí, Frida Kahlo, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Albert Dürer, William Butler Yeats, William Blake, Rene Char, Jorge Luis Borges, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Cihat Burak, Mehmet Güleryüz, Utku Varlık, Kuzgun Acar, Şükriye Dikmen, Neş’e Erdok eserlerinde izdüşümler takip edilen sanatçılardır.

Madde dünyasının biçimlerini geride bırakarak, sanatçının yaratım ilhamıyla veya Okült cesaretle astral planlarda gezinebilme, bilincin içersinden tüm o imgeleri çıkarmak ve göstermek mümkündür.

Yaratmanın Kudreti biçimlerin üzerindeki gerçekliğe bakmak cesareti yani ilahi bir erdemdir. Majisyenlerin, Ruhsal Yolcuların yaptığı da budur, tek farkları Majisyen son kapıdan çıkıp gider, artık sadece astral planda vardır.

Sanatçı ise eserleriyle madde alemine imzasını bırakır.

Sanatçıya Yaradan’ nın Hediyesi ilhamdır.