Kategori: Nesimi

haydar haydar
Nesimi

Haydar Haydar 

Ben yitirdim ben ararım Yâr benimdir kime ne Gâh giderim öz bağıma Gül dererim kime ne Gâh giderim medreseye Ders okurum Hak için Gâh giderim meyhaneye Dem çekerim kime ne Sofular haram demişler Bu aşkın şarabına Ben doldurur ben içerim Günah benim kime ne Ben…

minnet eylemem
Nesimi

Minnet Eylemem 

Har içinde biten gonca güle minnet eylemem Arabi Farisi bilmem dile minnet eylemem Sırat-ı müstakim üzre gözetirim rahimi Zalimin  talim ettiği yola minnet eylemem   Bir acayip derde düştüm herkes gider karına Bugün buldum bugün yerim Hak  kerimdir yarına Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın  varına…