İlâhi yâri gıl bana Ki senden başka yârim yok Ne yüz ile gelem sana Günahtan gayrı kârım yok Ne dervişem feragatte Ne tâcı tahtı devlette Hemen kaldım mezellette Elimden bir tutanım yok Yine bir menzile erdim Nedâmet bahrına daldım Hayâlî aşka aldandım Sabâ gibi kararım…