Kategori: Hacı Bayram Velî

benim maksudum
Hacı Bayram Velî

Benim Maksudum 

Benim maksûdum âlemde Değildir lâkin illâ hû Bu benim derdime dermân Değildir lâkin illâ hû Onun nakş-ı hayâlinden Cihân bir zerre olmuştur Nazar etsen o zerreden Görünmez lâkin illâ hû Değildir hûrî vü gılman Ne cennet köşkü ne Rıdvân Bu benim gönlüme sultan Değildir lâkin…

bilmek İstersen seni
Hacı Bayram Velî

Bilmek İstersen Seni 

Bilmek istersen seni Can içre ara canı Geç canından bul anı Sen seni bil sen seni Kim bildi ef’alini Ol bildi sıfatını Anda gördü zatını Sen seni bil sen seni Görünen sıfatındır Anı gören zatındır Gayri ne hacetindir Sen seni bil sen seni Kim ki…

Hacı Bayram Velî

N´oldu Bu Gönlüm 

N´oldu bu gönlüm n´oldu bu gönlüm Derd-u gam ile doldu bu gönlüm Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm Yanmada derman buldu bu gönlüm Yan ey gönül yan yan ey gönül yan Yanmadan oldu derdine derman Pervane gibi pervane gibi Şem´ine aşkın yandı bu gönlüm Gerçi…