Kategori: Aziz Mahmud Hüdayi

dîvân-ı İlâhîyât 2
Aziz Mahmud Hüdayi

Dîvân-ı İlâhîyât 2 

Gelin diyelim şevk ile Lâ ilâhe illa’llah Aşk ile sıdk u zevk ile Lâ ilâhe illa’llah Cehennemden âzâd eder Dost yoluna irşâd eder Gamgîn gönüller şâd eder Lâ ilâhe illa’llah Cennet onunla açılır Mü’minlere nûr saçılır Dost illerine göçülür Lâ ilâhe illa’llah Açılalım güller ile…

İlahi
Aziz Mahmud Hüdayi

İlahi 

Buyruğun tut Rahman’ın, tevhide gel tevhide Tazelensin imanın, tevhide gel tevhide. Yaban yerlere bakma, cânın odlara yakma Her gördüğüne akma, tevhide gel tevhide. Mâsivâdan gözün yum, ne umarsan Hak’tan um Gitsin gönülden hümum, tevhide gel tevhide. Zahirde kalan kişigüç etme âsân işi Gider gayri teşvişi,…

dîvân-ı İlâhîyât 1
Aziz Mahmud Hüdayi

Dîvân-ı İlâhîyât 1 

Tevhîd ile olur her derde dermân Hakk’a tevhîd ile ermiş erenler Tevhîd ile olur her müşkil âsân Hakk’a tevhîd ile ermiş erenler Gönülden pâsını silmek dilersen Bilmediklerini bilmek dilersen Eğer Hakk’ı sende bulmak dilersen Hakk’a tevhîd ile ermiş erenler Âleme ibret gözüyle bakanlar Çerâğın nûr-ı…