Kategori: Şifa


psikolojiK

Biraz da Cinsellik Desek 

Erkek cinsinden olanlar iki niteliğe sahipler. Biri “erk” öteki de “ek”. Haz alma eylemi söz konusu olduğunda ne yazık ki, “erk” tarafları dişinin sonsuz gücü karşısında sönüp kalıyor. Eh! Ne yapsınlar? Onlar da çareyi “ek” taraflarını olduğundan daha önemli, daha kıymetli göstermeye çaba harcamakta buluyorlar….

şifacılıK

Reiki Nedir? 

Reiki, şifa ve ruhsal çalışma tekniklerine dayanan binlerce yıllık bir öğretidir. kaynağı Tibet olduğu sanılan bir uygulamadır. Oldukça kolay, herkes tarafından öğrenilebilen bir tekniktir.Kanji Japonca’sı iki kelimeden oluşan Reiki: “Her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi” anlamındadır (Rei: Her yerde varolan – Ki: Ruhsal yaşam enerjisi)….

şifacılıK

Doğru Nefes Almanın Önemi !.. 

Batı insanı için nefes almak yeterlidir. Ona göre, nasıl doğru nefes alınacağının pek fazla önemi yoktur. Doğa, insana, nefes almak dediğimiz istemdışı bir adale hareketi vermiştir ki, herkes bununla yetinmekte ve daha ileriye gitmeğe gerek görmemektedir. Modern tıbba göre nefes almak çok önemli fizyolojik bir…

şifacılıK

Evrensel Enerji Alanı, Aura ve Chakra’lar 

Evrensel enerji alanı yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve araştırılmıştır. Her uygarlık ona ayrı bir ad vermiştir. Ama bütün gözlemler temel özelliklerinin aynı olduğunu gösterir. Şöyle bir göz atarsak; örneğin Hindistanda 5000 yıllık bir geçmişe sahip Yoga, “prana” adı verilen evrensel bir enerjiden bahseder. Bu prana veya…

şifacılıK

Yoga ve Çin Tıbbı 

Sağlıklı mısınız? Ruh, zihin ve beden dengeniz yerinde mi? Cevap evet ise, mutlu olmanız gerekir. Fakat, kaç kişi, bu sorulara sınırlamaksızın, gerçekten evet cevabını verebilir? İnsanın, günümüzde doğadan uzaklaşıp kendini kente hapsettiğini hepimiz biliyoruz. Ayrıca içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar onu giderek artan bedensel…

psikolojiK

Kognitif (Bilişsel) Öğrenme 

Radikal davranışçı düşünce günümüzde çok katı bir hal aldığından sadece davranışların ışığında bütün zihni yapıları ve olayları anlamak güçleşmiştir. İnsanların ve diğer canlıların kompleks kararlar, kurallar, stratejiler ve zihni olaylar karşısındaki davranış modelleri kognitif öğrenmenin sınırları içerisindedir. Bunlar:a-İçgörü ile öğrenme (insight learning)b-Gizli öğrenme (latent learning)c-Gözlemle…

psikolojiK

Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu 

Yıllardan beri oldukça tartışmalı bir tanıdır. Öncelikle psikanalistler tarafından ele alınmış olan bu kişilik bozukluğu başlangıçta gizli şizofreni ile eşanlam taşımakta idi. Daha sonraları, “şizotipal kişilik” tanımlanabilmiş ve bu sayede sınırkişilik bozukluğu tanısına az çok açıklık getirilebilmiştir.Bu kişilik bozukluğunda bireyin kimlik duygusunda, ilişkilerinde ve duygulanımında…

psikolojiK

Elektrokonvulzif Tedavi Nedir? 

Halk arasında “elektroşok tedavisi” olarak bilinen bu sağaltım üzerinde yıllardan beri tartışmalar sürmesine karşın, günümüzde öncelikle ağır depresyonlarda kısa sürede olumlu sonuçlar sağlayan, az yan etkili bir sağaltım olarak kabul edilmiştir.Ancak yapılış biçimi, geçici bellek zayıflığı yaratması, özel uygulama koşulları ve teknolojisi halk arasında, hatta…

psikolojiK

Benliğin Öne Sürülmesi 

Bir arkadaş grubundaki konuşmaları, sözüm ona sohbetleri izleyin ve “orta saha hakimiyeti” için oynanan oyunları görün. Televizyondaki iri başların tartışmalarını izleyin. İzleyin ve söz kesmeleri, fikirleri tartışırken kişisel suçlamalara kayışları sakın kaçırmayın! Tartışmanın” nasıl kısa zamanda “atışmaya” dönüştüğünü görün. O büyük hümanist ve demokratların nasıl…

anne-baba-çocuK

Eyvah Kızım Büyüdü! 

Sayın anneler, babalar! Sizin de çok cici ama başınızın belâsı bir yeni yetme kızınız var mı? Siz de bu günlerde durup durup “Eyvah kızım büyüdü!” diyor musunuz? Kimseye açıkça söyleyemediğiniz bir suçluluk duygusu duyuyor musunuz? Kendinizi pek mi hazırlıksız yakalanmış hissediyorsunuz? Ve o şirin şeyi,…

psikolojiK

NLP’de Çapa Adlı Uyarıcılar 

Sınav salonundasınız, az sonra soru kitapçıkları dağıtılacak… Veya büyük bir kalabalığın önünde konuşma yapacağınız kürsüye doğru ilerliyorsunuz… Endişe ve gerginlik hat safhada… Derken, yanınızdan geçen birinden yükselen parfüm kokusuyla doluyorsunuz: Sevgilinizin parfümü bu!!! Gevşiyorsunuz… Derken soru kitapçıkları dağıtılıyor veya konuşma yapacağınız toluluğun en önlerinde çatık…

psikolojiK

Eşcinselliğin Tarihi 

İ.Ö. 2000-3000 arasındaki döneme değin inen eşcinsellikle ilgili en eski yazılı belgeler Eski Mısır, Sümer ve Hitit uygarlıklarından kalmadır. Bazı Mezopotamya tapınaklarında, yakın zamana değin Hindistan’da süren bir uygulamaya benzer biçimde, kutsal fahişelerin yanı sıra kültün hizmetine verilmiş eşcinsel fahişeler vardı. Eşcinsellik konusunda özel bir…

psikolojiK

Eski Yöntemler 

İlkel büyünün etnoloji açısından ele alınıp incelenmesi, ruhumuzun derinliklerindeki ikili veya karşıt duyguları aydınlatır. İlkel tedaviler Afrikalı otacılar ve Asyalı şamanlar tarafından bugün de uygulanmaktadır. Psikoterapistler, bugün o yöntemlerde çocukluk hayallerimizin altında yatan büyüsel-dinsel düşüncenin yansımalarını bulur. Büyücünün, gizli güçler tarafından kaçırılmış bir ruhu vücuda…

oedipus’un hikayesi
psikolojiK

Oedipus’un Hikayesi 

Tanrıların hazırladığı acı kaderinden kaçmak isteyen ama kurtulamayan Oedipus, yaşadıkları için yine tanrıların gazabına uğradı. Modern psikiyatrinin esin kaynaklarından Oedipus’un öyküsü, bugün de tartışmalardaki yerini koruyor. Ve işte ensest ilişkisi mitolojiye konu olan kahramanın öyküsü… Thebai şehrinin kralı Laios’un çocuğu olmuyormuş. Kral, tanrı Apollon’a danışmaya…

psikolojiK

Benim “Fobim” Var!… 

Fobiler hayatımızı kısıtlar. Asansöre binemez, yolda yürüyemez, açık alanlarda dolaşamaz hale geliriz. Basit korkulardan farklı olarak bir nesneye ya da içine girdiğimiz bir duruma bağlıdırlar, aniden ortaya çıkar, yaşamı bize zehir ederler. Çoğumuz çeşitli şeylerden korkarız. Bu korkularımız hayatımızın çeşitli dönemlerinde değişiklikler gösterebilir. Çocukluk döneminde…

heKim

Bağışıklık ve Sinir Sistemi Arasındaki İletişim 

“Psikolog Robert Adler 1974 yılında yaptığı araştırmada, merkezi sinir sitemiyle bağışıklık siteminin sayısız şekilde – zihni, bedeni, ve duyguları ayrı ayrı değil, grift bir halde iç içe tutan biyolojik kanallarla- iletişim halinde olduğunu buldu. Bilim adamlarına göre bağışıklık sistemi bedenin beynidir: bedenin kendi benlik hissini,…

psikolojiK

Duygularımız ve Gevşemenin Önemi 

Gevşeme, çok derinden gevşeyebilme insanın psikolojik gelişiminin, sağlığının anahtarıdır . Büyük işler başarmış, tarihe geçmiş kişilerin hayatlarını çeşitli açılardan inceleyen bir kitapta bu kişilerin özelliklerinden bahsederken hepsinde de derin bir gevşeyebilme özelliği bulunduğu tespit edilmiş olduğunu okumuştum. Hayatta her insan çözümsüz görünen noktalara gelir, bu…

heKim

Ötenazi ve Dr. Kevorkian 

Dr. Jack Kevorkian 1987 yılında Michingan’daki bir mahalli gazeteye şu ilanı vermişti: “Ölümcül hastalığı olup da onuruyla ölümü seçenlere danışmanlık yapılır.” Kartvizitinde yazılı olanlar da şöyleydi: “Jack Kevorkian. Tıp Doktoru. Özel Ölüm Elçiliği. Sadece randevu ile.” Takibeden yıllarda 130 kişi Kevorkian usulü ölümle randevulaştı… Kevorkian,…

şifacılıK

Hastalıkları Sakinleşerek Kovun 

Her türlü hastalığın kaynağı huzursuzluk. Tedirgin edici duygular ve endişelerin yarattığı gerilim. Ve bütün bunlarla iç içe yaşayan insan. “Ne olur, bir parça sakin kalabilsem!” dediği halde bunun için ne yapacağını bilemeyenler için; işte, Paul Wilson’dan sakinlik için son derece basit, uygulanabilir sırlar. Teri Roditi…

Send this to a friend