Kategori: mistiK

mistiK

Tufan Efsanesi 

Büyük yıkıma, bir dönemin sonra erip, yeni bir dönemin açılmasına yol açan Tufan söylemi bir efsane mi, yoksa gerçek midir? Felaket, topyekun insanlığı mı etkilemiştir yoksa, kimilerinin iddia ettiği gibi dar bir bölgedeki sınırlı bir etkiden mi söz etmek mümkündür? Tufan olgusu, dünyanın her köşesindeki…

mistiK

Vahiy Ne Kadar Vahiy? 

Akıl sözcüğünün kökenini biliyor musunuz? Ses uyumlarına uysa da Türkçe değil, Arapça kökenli bir sözcük. Develerin çiftleşme dönemindeki azgınlıklarını, ya da kervandan birden koşup ayrılmalarını önlemek için, ön ve arka ayaklar arasında çapraz bağlanan ve devenin yürümesine izin verecek kadar bol, ancak koşmasına, ya da…

ana sayfa, mistiK

Büyük Piramit’i Kimler Yaptı? 

Mısır’a giden ve piramitleri gören hemen herkesin aklına gelen ilk soru şudur: “Hay canına yandığım, bunları nasıl yapmış bu adamlar?” Resmi tarihe göre Keops Piramidi, Firavun Khufu’nun mezarı olarak inşa edilmiştir ve nasıl yapıldığına dair açıklamalar hep bu yöndedir; ama piramitleri gözünüzle gördüğünüzde, özellikle Keops…

mistiK

Kayıp Sembol 

Bu yazımın konusu Dan Brown’un “Kayıp Sembol” kitabı ve kitabın bizi yönlendirdiği Mısır Ezoterizm’i. Kitapta geçen Washington’daki masonik simgelere, önceden bazı yazılar okuduğum için bir aşinalığım vardı. Kitabı okurken de aklıma derKi Forum’a eklediğim bir yazı gelmişti; “Masonik Mabet şeklinde plânlanmış bir kent” Tesviye Dergisi’nin…

mistiK

Uyum 

1980’lerde Amerika’da bir televizyon reklamı uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir etki bıraktı. Bir kaset firmasına ait bu reklamda, jaz şarkıcısı Ella Fitzgerald’ın sesinin kristal bir kadehi nasıl parçalara ayırdığı görüntüleniyordu. Reklamı takip eden dönemde kaset satışlarında artış olduğu bir gerçek, ama reklamın asıl etkisinin aynı…

mistiK

Deccal 

Kıyamet işareti olan Messiah’lı günlerin önemli kahramanlarından biri de hiç kuşkusuz “Deccal”dır. Çok eskilerde bir zamanlar “Deccal” sözcüğünün, renk ve ses oyunları ile ilgi çeken, saptıran ve oyalayan anlamına geldiğini okumuştum. Hans da “”Kozmik Sihirbaz” dediğine göre, Deccal’la ilgili bu anlamın göz ardı edilmemesi gerekir….

Ley Hatları
mistiK

Ley Hatları 

“Dünya ölü bir beden değildir…” Ortaçağ’da yaşamış bir simyacı olan Basilius Valentinus’un Yerküre’nin kendi başına canlı bir varlık olduğunu dile getiren bu sözü Anima Mundi’nin (Dünya canı) var olduğunu savunan birçok okültist düşünceyi özetleyen bir sözdür. Dünya’nın canlı bir varlık oluşu kavramı 19. yy.’dan itibaren…

mistiK

Mısır Uygarlığı 

Günümüz bilim dünyasının, nasıl olup da ortaya çıktığını açıklayamadığı Mısır uygarlığı ile ilgili olarak Ernest Renan şu saptamayı yapar; “Mısır, gençliğini hiç yaşamamıştır. Daha başlangıçta, olgun ve yaşlıdır. Uygarlığın çocukluk dönemi hiç olmamıştır.”(1) Mısır’da dil, Firavun Menes (MÖ. 5 bin) zamanından çok önce mükemmelliğe ulaşmış…

mistiK

Mısır’ın Kayıp İnisiyasyonu 

Yaklaşık 10 yıl önce 03.03.2000 tarihinde gazetelerde çıkan bir haber bir çok kişiyi şaşırtmış olsa da, Mısır inisiyasyonu hakkında bilgi sahibi olanlar için hiç de şaşırtıcı değildi. Haberin baş tarafı şöyle idi : «Tanrı Osiris’in sembolik mezarı gün ışığına çıktı . SFENKS’in batısında, Mısırlılar’ın tanrıları…

İki 'Ana' Tanrıça: İsis ve Hathor
mistiK

İki ‘Ana’ Tanrıça: İsis ve Hathor 

Eski Mısır bilgeliği, tarih içinde Yunan ve Roma başta olmak üzere bütün uygarlıkların ilgisini çekmiştir. Yunan’da eski Mısır bilgeliğinden etkilenen birçok kişi olurken, Roma’da son dönemde Mısır kökenli kültler büyük rağbet görmüştür. Bu noktada Mısır paganizminin çağların ötesine geçip, günümüze de ışık tutacak bir bilgelik olduğunu…

mistiK

Kadim Mısır’ın Tanrıları 

“Üç bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır.” GoetheVe Goethe şöyle devam eder: “Faydasız hayat bir erken ölümdür!” Eski Mısır üç bin yıldan fazla varlığını sürdürdükten sonra, İ.S. 395’te Bizans egemenliği altına girmiştir ancak, bu son derece gelişmiş uygarlığın izleri tamamen silinmemiştir. Mısır’ın…

mistiK

‘Saklı Tarih’in Yolcuları 

Sonsuz:“Saklı Tarihin İzinde…” turumuzun ilk etabını tamamladık ve birlikte çıktığımız bu tur hakkında Burak Eldem ve Cem Şen’le bir değerlendirme yapalım istedik. Öncelikle sevgili Burak Eldem’in Mısır ve turumuz hakkıdaki görüşlerini kısaca almak istiyorum. Burak Eldem:Tarihi beş bin yıldan eskiye dayanan hangi uygarlığın izini sürmek…

mistiK

Hz. İsa’nın Geri Dönüşü 

Size Kıyamet’ten söz ediyorum aslında… Kıyamet alâmetlerini konuşuyoruz. Şimdi tekrar o konuya dönüyor ve Hans’ın Kıyamet söylemindeki “Büyük İşaretleri” ele alıyoruz. “Büyük işaretler” Kıyamet’in son aşaması anlamına da geliyor. Kıyamet’in son aşamasının ilk işareti ise, İsa’nın ikinci gelişi. Bu ikinci geliş hakkında çeşitli cemaatlerin çeşitli…

mistiK

Pagan Avatar 

Arkadaş çevremde en çok konuşulan filmlerden biri Avatar idi. Her giden bayılıyor, ağlayarak çıkıyordu. Hatta herkes ağlayanları takdir ediyordu. Bir ara korktum da bu filmde ağlamayan erkeğe kız falan vermeyecekler diye. Sonunda beklenen büyük gün geldi ve o “kutsal” filmi seyretme olanağı buldum. Belki çok…

mistiK

Akış 

Hikayemiz, Macar kökenli psikoloji profesörü Mihaly Csikszentmihalyi’nin (telaffuzu zor göründüyse bu yazıyı çok dikkatli okuyun) mutluluğun sırrını aramaya karar vermesiyle başlıyor. Araştırma büyük oranda “Tecrübe Örnekleme Metodu” adını verdikleri son derece basit bir yönteme dayanıyor: Araştırmaya katılan kişilerin, günlük hayatlarına devam ederken, rastgele zamanlarda çalan…

mistiK

Asker Miti 

Asker imgesi insanlık tarihi kadar eskidir. Aslında asker bir arketipik imge olarak da ele alınabilir; bu bağlamda askerliği erkek erginlenmesi ile birlikte de ele alabiliriz. İlk toplumların, çocukluktan ergenliğe geçen bireyleri, toplumun “yetişkin” bir bireyi olarak kabul ettikleri “erginlenme” ya da 19.yy’da verilen adı ile…

mistiK

Atlantis 

Kuzey Afrika Berberileri arasında, günümüzde okyanusun dibine gömülmüş, ancak kehanete göre yeniden yükselecek olan bir “Attala” ülkesi efsanesi bulunmaktadır. Keltler, atalarının Avalon olarak adlandırılan, batıdaki bir ülkeden geldiklerine inanmaktadır. Basklar, Atlaintika dedikleri bir ülkeden geldiklerini, eski Atlantislilerin torunları olduklarını söylemektedir (1). 1882 yılında İgnatius Donnelly…

mistiK

Masonlar ve Ezoterizm 

Ezoterik doktrin Masonlukta daha 1. derece olan Çırak derecesinde inisiyelere verilmeye başlanır. Locanın yöneticisi olan Üstadı Muhterem toplantıyı açarken, “Bir Mason arasıra günlük hayatın kaygılarından uzaklaşmalı ve düşünceye dalmalıdır. İşte o zaman düşüncelerimiz, Evrenin Ulu Mimarı dediğimiz Yüce Varlığa doğru yükselmeye başlar. Dileriz ki, o…

mistiK

Mantık Devrimi (R.I.L.A.) 

İnsanlığın ulaşabildiği en göz alıcı performans, doğa ile kendi iç dünyası arasında uyum sağlaması ve bu uyumdan ortaya çıkan fonksiyonları ile kendi çevresini yeniden düzenleyebilmesi. Sentetik görünen bu işleyiş, aslında bize evrenin doğal-sentetik, yani hibrid çalışma prensipleri hakkında bilgi sağlayan, son derece etkin ve basit…

Tarot'un Gizemi
mistiK

Tarot’un Gizemi 

Tarot’un kökeni Teorilerin birincisi, Tarot’u eski Mısır’a bağlıyor. Buna göre, “Arkana Majör” ya da “Büyük Sırlar” denen 22 kartlık ana deste, Hermes Trismegistus tarafından yapılmıştır. Hermes, söylentilere göre, Firavun Osiris’in yaveri ve başdanışmanıdır. Tarot ise, onun yazdığı yeryüzünün ilk kitabının bir örneğidir. Bu yaklaşımın sahibi…