Kategori: mistiK

mistiK

Eklektik Metot ve Eklektizm 

“Bilinende sınır vardır, bilinmeyende sınır yoktur. İnsan aklı anlaşılmazlığın engin okyanusunda barınacak bir ada sağlar. Her kuşağa düşen iş, bu okyanustaki adaya biraz daha toprak katarak büyütmektir.” T. H. Huxley Yeni bir öğreti meydana getirmek üzere, çeşitli sistemlerin en kabul edilebilir tezlerini seçip toplamaya dayanan…

mistiK

Mani ve Maniheizm 

“İnsanlar içlerindeki gerçeği benim ağzımdan duydular ve benimsediler. İnsan sadece kendi sesini dinler.” Mani Manicilik 3. yüzyılın son yarısında mani tarafından kurulmuş bir dindir. 216 yılında dünyaya gelip 277 yılında idam edilen Mani, Pers İmparatorluğunun egemenliği altındaki döneminde, öğretilerini başarılı olarak halk arasında yayabilmiştir. Mani…

mistiK

Eski Misterler 

Ölüler Kitabında şöyle geçer:“Burada başlar konular… Ruhun çıkışını anlatan,Günün dolgun ışığına doğru… Ruhta tekrar dirilme,Öbür dünyanın bölgelerine… Giriş ve Seyahatleri…” Misterler; eski çağların gizemsel bilgisidir. “Gizem, sır veya muamma” anlamına gelir. Etimolojik bakımdan Yunancadaki “Mysterion” teriminden türetilmiştir. Mister kelimesinin Grek kökenli “myein” (kapamak) fiilinden türediği…

mistiK

Bilinmeyen İsa 

İsa’nın doğduğu sırada, o gün bilinen dünyanın büyük bir bölümü, Roma İmparatorluğunun egemenliği altındaydı. İsa, Musa’nın öğretisinin Ezoterik yönünü yüzyıllardır bünyesinde barındıran, Esenniler arasında dünyaya geldi. Yahudilikteki dinsel yozlaşmadan uzak kalabilmek için, Esenniler Yehuda çölündeki Kumran’a çekilmişlerdi. İsa’nın bir Esenni olduğu, doğduğu tarih olduğu iddia…

mistiK

Düşünmek Aklımızı Çalıştırmaktır! 

Evrende herşey düşünceden doğmuştur. Yani her şeyin temelinde Yaradanın düşüncesi vardır. Birçok kainatlar varetmiş olan Yüce Yaradan, insana, onu diğer canlılardan ayıran ve üstün kılan, her şeyi düşünüp bulmasını sağlayan aklı vermiştir. Ve aklımız da O’ndandır şüphesiz. Konumuz düşünce. Fakat düşüncenin ne olduğunu anlayabilmek için,…

mistiK

Katharlar 

“Fransa’da Katharlara uygulanan Albi Haçlı Seferleri’nin başında, 1209’da Haçlı orduları Biziers şehrine girer. Haçlı askerleri katedrale de saldırırlar. Ancak bir sorun vardır: O kalabalığın arasında kim Kathar, kim Hıristiyan, nasıl ayırt edeceklerdir… “Kılıçlarından kan damlayan kuzeyli Baronlar, Başpapaz’ın huzurunda diz vurup sordular: “Kathar sapkınları çoluk…

mistiK

Atalarımızın Gizlenen Teknolojisi 

Uçak, helikpter, zeplin, planör ve denizaltı. Kabarmada her şey gayet açık gözüküyor, değil mi? Ama Abydos’un gizemli kabartması(1) nedense kamuoyundan gizlenilmeye çalışılıyor. derKi’nin editörü Hasan ile telefonda bu konuyu görüşmüştüm. Hasan’a DerKi’nin Mısır turlarında sözkonusu kabartmayı görüp, görmediğini sorduğumda”, bana “ bu gidişinde özellikle o…

mistiK

Gerçeklik Maya’nın Örtüsü Altında mı? 

Tam olarak ne zaman ve nasıl içine düştüğümü kat’iyen çözemediğim bir saplantıya duçar yaşamaktayım, epey uzun yıllardır.. Bilinçli yaşadığımı zannettiğim dönemden beri yakama yapışan “varoluşun arka bahçesine ulaşma” tutkusu, yıllar içinde, hayatın gönüllü çekilen bir çilesi haline geldi. Kimi zaman yüreğimin, kimi zaman aklımın; mevcut…

mistiK

Bilgisizlik Mutluluk(tur!) mudur? 

Bilgisizlik mutluluk mudur, mutsuzluk mudur? Bunun ne denli tehlikeli olabileceği konusunda kimse bir şey söyleyemez. Saat başı, gün be gün pompalayıp dururlar. Şu anda da, ne gibi sonuçlar doğurabileceği konusunda en ufak bir ipucuna sahip olmadığınız halde, onu tüketmektesiniz. İşin daha da kötüsü, evrimsel sürecin…

mistiK

Geçmiş Yaşamlarım – Bölüm 2 

Uygurlu olarak doğduğum hayatımla ilgili olarak ikinci bir çalışma yapıp, başlıklara ayırdım. Hayatımı anlatırken yer yer belirsizlikler var. Sonraki sayfalarda hangi usulle geçmiş hayatlara bakarak yazı yazdığımı göreceksiniz. O usulde “ hipnoz usulü” hatırlama tekniğine farkla uyguladığımız çalışmada,  “isimler, coğrafyalar, tarihler, … vb” elde edilmesi…

mistiK

Paganizm 

Sonsuz:Mısır turlarımızda en çok ilgiyi çeken konuşmamız, Paganizm üzerine olanıydı. Paganizm, çok ama çok önemli bir konu ve maalesef ki yeterince bilinmiyor. Aslında bugün ki spiritüel bilgilerin kaynağı bile Paganizm’e dayanıyor. Bu konuda, Burak Eldem ve Cem Şen’den öğrenecek çok bilgimiz var deyip, çekiliyorum bendeniz…

mistiK

Zaman Algısı 

İnsanın zamanı nasıl algıladığı, önce felsefenin, sonra psikolojinin, son olarak da nörolojinin ilgi alanına girmiş bir konu. İç gözlemlerle, sayısız deneylerle ve beyin fonksiyonlarının gözlemlenmesiyle önemli bilgiler edinmiş olmamıza karşın, öznel zaman algısını anlaşılır bir şekilde açıklamak hala hayal gibi görünüyor. Öznel zamanın göreceli olduğu…

mistiK

Ye’cüc Me’cüc ve Şeytan 

Müslüman Dünyası’ndaki Kıyamet söyleminde, Kıyamet’in on büyük işaretinden biri de  bu “Ye’cüc Me’cüc” konusudur. Bu konu hem Müslüman dünyasına özgü gizli bilimcilikte hem de Kur’an’da geçmektedir. Ye’cüc-Me’cüc, Kur’anda, Zülkarneynden söz edilirken, bir öykünün ikinci kahramanı olarak sunulmaktadır (Kehf: 83-98). Bu öykü Hans’a uyarlanmış(!) haliyle şöyle:…

mistiK

Eski Mısır ve Masonluk 

Martin Bernal’in Kara Athena’sını (1) okurken Masonluk ve Mısır bağlantısı yine karşıma çıktı. Ben de bunun üzerine geçen sayıdakine benzer bir biçimde Mısır ve Masonluk bağlantısı üzerine sözkonusu kitaptaki bilgileri kullanarak yazmaya karar verdim. Kara Athena ile ilgili olarak yazımın sonunda ayrıca bir makale önereceğim…

mistiK

Geçmiş Yaşamlarım – Bölüm 1 

Coğrafya: Günümüz Çin’i Cinsiyet: Erkek Meslek: Piramit Görevlisi Bölgenin Hususiyeti: Piramitler etrafında oluşturulmuş şifa merkezi Zaman: Belirgin değil fakat İ.Ö. 2000-3000 civarı olasılıklı…. Bu geçmiş hayatıma önceden iki kez kısaca baktıktan sonra yazı yazmak için bu sefer uzun süreli bakıyorum ve içimde dört, beş yaşımdan…

mistiK

Cennet Tasviri 

“Cennet” denilince aklımıza neler gelir? Bu kavrama dair referansımız nedir? Daha minicik iken tanışırız bu kavramla, ölen büyüklerimizin gittiği yer olarak çıkar karşımıza. Sonra büyüdükçe farklı bilgiler de ediniriz hakkında… Nereden mi? Tabii ki Semavi Dinlerin kitap ve ulemalarından. O zaman biz de oradan başlayalım…

mistiK

Tufan Efsanesi 

Büyük yıkıma, bir dönemin sonra erip, yeni bir dönemin açılmasına yol açan Tufan söylemi bir efsane mi, yoksa gerçek midir? Felaket, topyekun insanlığı mı etkilemiştir yoksa, kimilerinin iddia ettiği gibi dar bir bölgedeki sınırlı bir etkiden mi söz etmek mümkündür? Tufan olgusu, dünyanın her köşesindeki…

mistiK

Vahiy Ne Kadar Vahiy? 

Akıl sözcüğünün kökenini biliyor musunuz? Ses uyumlarına uysa da Türkçe değil, Arapça kökenli bir sözcük. Develerin çiftleşme dönemindeki azgınlıklarını, ya da kervandan birden koşup ayrılmalarını önlemek için, ön ve arka ayaklar arasında çapraz bağlanan ve devenin yürümesine izin verecek kadar bol, ancak koşmasına, ya da…

ana sayfa, mistiK

Büyük Piramit’i Kimler Yaptı? 

Mısır’a giden ve piramitleri gören hemen herkesin aklına gelen ilk soru şudur: “Hay canına yandığım, bunları nasıl yapmış bu adamlar?” Resmi tarihe göre Keops Piramidi, Firavun Khufu’nun mezarı olarak inşa edilmiştir ve nasıl yapıldığına dair açıklamalar hep bu yöndedir; ama piramitleri gözünüzle gördüğünüzde, özellikle Keops…

Send this to a friend