Kategori: mistiK


mistiK

Hızır: Zaman Yolcusu Bir Mistik 

Geçmişe ya da geleceğe seyahat fikri çocukluğumdan beri aklımdadır, özellikle de sevdiklerimi, özlediklerimi, kaybettiklerimi… hiç olmazsa, senede bir kerecik  görüp sarılıp öpüp koklamak isteği, bu konuya olan merakımı son yıllarda iyice körüklemişti. Bu konuya dair bir çok film izledim; kitap, bilimsel araştırma, ezoterik, metafizik bilgi…

mistiK

Kozmik Okyanus’ta Sıradan Bir Gün… 

Tüm bunlar bir çeşit çok özel küçük bir kabuğun içinde başladığında 14 milyar yıl öncesiydi. Küçük? Belki de mikroskobik demeliyim. Hatta bu kabuk bir atomun çekirdeğinin temel parçalarından olan bir protondan çok az daha büyüktü. Bu kabuğun içinde etrafı amaçsızca dolaşarak karaya dalgalı bir okyanus…

mistiK

Ermişlerin Ermişi: Hermes Thot 

İki bin onlu yıllara girdiğimiz söylenen bu günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de heyecanlı kutlamalar yapıldı. Ortak bir kabul ve mutluluğu paylaşmak çok güzel. Dünya insanının bu tür barış ve mutluluk kutlamalarına çok gereksinimi var doğrusu. Ancak başka bir yönüyle bakıldığında insanlık tarihi geçtiğimiz…

mistiK

Gücün Karanlık Yüzü 

“Karanlık yüzünü göster bizeKanlı sırlarınıBizi gölgelereEn karanlık geceye götür…” Pagan takviminin sekiz büyük bayramından biri olan ‘Samhain’ ayini sırasında söylenen bu sözler geceyi bıçak gibi ikiye yarardı. Ölümü kutsayan bu ayin sırasında göçmüş ruhlar için dua edilir, geçmişin izleri, ihanetleri, acı ve üzüntüleri hatırlanırdı. Nefret,…

mistiK

Agarta ve Şambala 

Ferdinand Ossendowsky’nin “ Hayvanlar, İnsanlar ve Tanrılar Esrarengiz Agarta’nın Kapılarında” adlı kitabındaki Agarta Söylencesi’ne dair anlatımlar ve Dünya Hakimi’nin kehaneti! Bu yazıda geçen yazıda belirttiğim üzere Ferdinand Ossendowsky’nin “ Hayvanlar, İnsanlar ve Tanrılar Esrarengiz Agarta’nın Kapılarında” ( Dharma Yay.) kitabındaki Agarta Söylenceleri’ne dair anlatımların bir…

mistiK

Mevlana’nın Felsefesi 

Fikirleri yaşadığı çağı aşarak günümüze kadar ulaşan, dünya çapında tanınan mutasavvıflardan biridir Mevlana. Kişilerin gelişiminde içinde bulundukları toplumun yapısı ne kadar önemliyse; Mevlana’nın tasavvuf düşüncesinin hangi dini, sosyal ve kültürel ortamda geliştiğine; – Yaşadığı dönemin özellikleri, – Felsefesi, – Mevlevilik, – Mevlevilikte Sema, – Semahane…

mistiK

Magdalalı Meryem İsa’nın Eşi miydi? 

Papa II. Jean Paul’un ölmeden önce Dan Brown’ın ‘Da Vinci Şifresi’ isimli kitabındaki düşüncelere karşı açtığı savaşın temeli, aslında 1945 yılında Mısır’ın Nag Hammadi kentinde kayalıklar arasında ortaya çıkarılan kutsal el yazmalarıyla başlamıştı. Nag Hammadi belgeleri, Hıristiyanlık áleminde büyük bir tartışma başlamasına neden olmuştu. Belgeler,…

mistiK

28 Ekim 2011 ve 2012 Değişimleri Üzerine 

Yıllarca üzerinde durduğum ve Carl Johann Calleman’a göre Maya takviminin sonu olan 28 Ekim 2011 tarihine çok yaklaştık. Durum böyle iken internet ortamında bu konuda bana sorulan sorular artmaya başladı.  Ne olacak? Değişimleri hissedebiliyor muyuz? Maya takviminin sonu bu tarihte mi gerçekten? Yazdıklarım ve konuşmalarım…

mistiK

Bir ‘Varoluş’ Felsefesi olarak Sufizm 

İnsanın ve içinde yer aldığı evrenin yaradılış amacını araştıran Sufîlik, temelinde mistisizm olan, varoluşun nedenselliğini irdeleyen; bunun için de sürekli olgunlaşıp aydınlanması gerektiğini öngören bir yaşam felsefesidir. Sufizmin etimolojisine ilişkin öngörüler herkesin çekirdek inancına göre farklı biçimlerde olabilir. Gerçekte o ‘dinler ve inançlar ötesi’ bir…

mistiK

Atlas’ın Yükü, Hepimizin Yükü 

“Dünyanın bittiği bir yerlerde Güzel sesli akşam perilerinin karşısında Dimdik durup ayakta tutuyor göğü Başı ve yorulmaz kolları üstünde. Akıllı Zeus’un ona ayırdığı kader bu.” “Bu Atlas görür denizin bütün uçurumlarını, Ve koca direkleri omuzlarında taşır, Yeri göğü birbirinden ayıran direkleri.” ( Odysseia I, 53-55…

mistiK

Bir Doz Wittgenstein 

Dost sohbetlerinde sıkça yinelerdik: “Tanrı durup dururken zihin açıklığı vermez, sizin de çabalamanız gerekir” diye. Özellikle aramıza yeni katılanlar  “Peki ama, derlerdi, Ne yapalım?”, “Önce beden sağlığı” derdik; “Bunun için de sigarayı bırakın, spor yapın, yoğun çalışma dönemlerinde aşırıya kaçmadan bitkisel esaslı destekleyiciler kullanın…vb, sonra…

mistiK

İncir Çekirdeğinden Küçük Bir Evren 

Her ayrıntısıyla kulağa oldukça fantastik ve büyüleyici gelen bir yaratılış hikâyesi anlatmak istiyorum size; tabii eğer ilginizi çekiyorsa. “Aşağı yukarı bundan 14 milyar yıl kadar önceydi,” diye başlıyor bu hikâye. “Bugün bildiğiniz hiçbir şey henüz var olmamıştı: Ne ayağınızı bastığınız yeryüzü vardı ortada, ne sizi kuşatan…

mistiK

Mısır’ın Kayıp “Labirent”i 

“Onlar (12 Krallar) ortak bir anıt bırakmak istiyorlardı. Bu nedenle, Moeris Gölü’nün yukarısında, Timsahlar Kenti’nin yakınlarındaki Labirent’i inşa ettirdiler. Orasını ben de gördüm ve kelimelerle anlatılmasına imkan olmadığını söyleyebilirim. Bütün Yunanistan’daki benzer duvarlar ve yapılar bir araya getirilse, bu bir tek Labirent’te harcanan işgücüne ve…

mistiK

Kabala ve Sufizm 

Amerikalı Musevî araştırmacı Thomas Block’un şok tezi: “Kabalistler 12. ve 13. yüzyılda sûfîlerin düşüncelerini aldılar ve bunları kendi mistisizmlerine yerleştirdiler. Daha sonraki asırların Musevîleriyse bunları kendi geleneksel düşünceleri olarak benimsediler.”  Thomas Block’un Amerika ve Türkiye’de aynı anda yayımlanan kitabı beraberinde büyük tartışmaları da getirecek gibi…

mistiK

Yin ve Yang 

“Kişi, aydınlık figürler imgeleyerek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanabilir. Ancak bahsi geçen ikinci yöntem tatsızdır ve bu nedenle tercih edilmez.” C. G. Jung Yin ve Yang Uzakdoğu felsefesinde evrendeki diyalektik kutupluluğu gösteren karşıt çifttir. Bir daire ve içlerinde karşıt kutbunu taşıyan siyah-beyaz ile sembolize edilir….

mistiK

Okuluma UFO Kondu! 

Saat sabaha karşı üç…Okulun tüm saatleri duruyor, bilgisayarların elektrik bağlantısı ve okul çevresinde bulunan tüm kameralar kapanıyor. Alarm sisteminin polis karakoluna bağlı olmasından dolayı okula polis geliyor. İki güvenlik görevlisi ne olduğunu anlamadıkları ama yine de ortamda bir olağanüstülük sezdikleri için şaşkınlar… Saat altıbuçuk… Okulun…

mistiK

Sufi Zen’ciler 

‘Zen ile Sufîliği nasıl olup da aynı terazide tartabildiğimize’ dair o kadar çok soru soruldu ki, artık münferit cevaplar yeterli olmamaya başladı. Tarihsel gerçekliklerin ışığında topluca yanıtlayalım istedik. Yaşamı ve olayları değerlendirirken her zaman olduğu gibi bugün de en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi özgür…

mistiK

Vahdet-i Vücud 

Vahdet-i Vücûd, esasında kökleri çok eskilere giden, varlığın ya da varoluşun birliği anlayışıdır.En eski Tao düşüncesinde, bütün şamanik inançlarda, doğa dinlerinin hemen tamamında, kimi zaman farklı biçimlerde de olsa izlerine rastlanan bu inancın İslam’a girişi ancak Muhyiddin-i Arabî’den, yazılı metinlerde yer alması ise Sadreddin Konevî’den…

mistiK

Ağaç Sembolizmi 

Bir ağaç sembolik olarak diğer herşeye göre fazla değişiktir, çünkü üzerinde bütün planetlerin sembolizmini taşır. Belki “bal” ancak biraz, ağaca yaklaşabilir bu anlamda. Ağaç aşağısı ile yukarısını birleştiren bir sembol. Klasik astrolojide doğadaki her nesneyi bireysel gök cisimleri yönetirken (Güneş, Ay, Merkür, Venüs ve Mars)…

Send this to a friend