Kategori: mistiK


mistiK

Felsefeye Damgasını Vuranlar: Bergson 

Bergson felsefe yapmağa başladığında Avrupa’da Kant rölâtivizmi etkiliydi. Kant, numenon dediği, “varlığın öte yüzü”nün usça kavranamayacağını söylüyordu. Us, kategoriler yüzünden, duyulur dünyanın genel-geçer ve güvenilir bilgisini oluşturmayı becerebiliyordu ama o bilgiler de nesnelerin gerçekliğine değil, görünüş ve ilişkilerine ilişkin bilgilerdi. Üstelik, göreli olmayı da aşamıyorlardı….

mistiK

Felsefe Tarihi: İlkçağ Felsefesi 

“Yunan Felsefesinin Doğuşu” başlıklı yazımızda, felsefenin Yunanistan’ da doğuşunu ve Hellenistik felsefeye kadar olan süreci anlatmıştık. Şimdi ise biraz daha ilerliyoruz ve Hellenistik felsefeden Ortaçağ’a kadar bu enteresan bilimde ne gibi ilerlemeler kaydedilmiş ona bir göz atıyoruz. Doğa filozofları diyebileceğimiz, Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Herakleitos, Parmenides,…

mistiK

Varlığın Ne Olduğu Problemi 

Varlık felsefesinin konusu var olan her şeydir. İnsan, kendisini saran çevre içinde her şeyle ilgi kurmuş ya da kurma uğraşı vermektedir. Var olanlarla hem felsefe hem de bilimler ilgilenmiştir. Bu nedenle ‘Varlık Problemi’ felsefe ve bilimleri hep birbirine yakın tutmuştur. Ontolojide varlığın ne olduğu üzerine…

mistiK

Varlığın Var Olup Olmadığı Problemi 

Varlığın var olup olmadığı problemi eski Yunan felsefesinden beri tartışılan bir sorudur. Bu tartışmada başlıca iki anlayış karşı karşıyadır. Bunlar; 1. Varlığın var olup olmadığı problemi, 2. Varlık varsa, bunun ne olduğu problemi’ dir. Bu problemler iki karşıt düşünce akımını oluşturmuştur. Bu karşıt akımlardan ilki…

mistiK

Felsefe Bağlamında Tanrı Kavramı 

Genel bir tanımla nitelenen bir tanrı tasarımı her zaman ve heryerde geçerli degildir. İnsan kafasının ürünü olan tanrılar, çeşitli yer ve çeşitli zamanlara göre çeşitli niteliklerde tanımlanmışlardır. Örneğin bütün tanrılar doğaüstü değildir; hayvanlar, bitkiler, hükümdar-insanlar tanrı sayılmışlardır. Toplumbilimci Durkheim, ilkellerin tanrıları için “Kabile tanrısı yüksek…

mistiK

Felsefeye Damgasını Vuranlar: Thales 

Felsefeyi başlatma suçunu (!) birine yüklememiz gerekirse, Thales’ i seçebiliriz. Thales, “bilge” denen ilk kişiydi. Milet limanında yaşayan Thales, politikacı, geometrici, astronom ve filozoftu. M.Ö. 585′ teki güneş tutulmasını önceden haber verdiğine inanılır. Yunanistan’ın “7 Dahi Adam” listesini hazırlayan tüm yazarlar onun ismine yer vermişlerdir….

mistiK

Beş Oda Beş Kafa 

Merhaba! Ben emekli bir felsefe öğretmeniyim. Bu sizin için ne anlama geliyor bilmiyorum ama benim için, “emekliliği mümkün olmayan bir işe bulaşmak” anlamına geliyor! Konu ile oldukça yakından ilgiliyim. Konu ne mi? Konu, “felsefenin neliği”. Felsefenin ne olduğunu anlatmak, her öğretim yılı başında, başıma dert…

mistiK

Yunan Felsefesinin Doğuşu 

Eski bir Hint dini olan “Brahma” dininin kuralları “Veda” denilen kitaplarda toplanmıştır. Vedalar, farklı zamanlarda yazılmış çeşitli eserlerden oluşan bir çeşit ansiklopedidir.Her ne kadar dini bir kitap olsa da, bu din kitabının eski bölümlerinde “Tanrılar ve insanlar henüz yokken acaba bu evrende ne vardı?” sorusu…

mistiK

Şu Felsefe Dedikleri… 

Kimi zaman bir konu hakkında çok konuşan ya da konuyu çok derin anlamlarıyla ele alan arkadaşımıza “tamam tamam, felsefe yapma” deriz.. Geriye dönüp, hayatımızdaki bu an’ları tam bir farkındalıkla düşündüğümüzde, aslında böyle anlarda çoğu zaman, can sıkıntısından ya da konuyu daha fazla konuşmak istemediğimiz için…

Send this to a friend