Kategori: mistiK

mistiK

Osiris ve Osiris Dini 

Ezoterik Bilgilere göre Mu’ya indirilen ilk tek tanrılı din “Sirius Öğretisi” adlı kozmik öğretidir. James Churchward’ın Tibet’te okuduğunu ileri sürdüğü tabletlere göre, Atlantis’li bir inisiye olan Osiris bu dini zamanla yozlaştırılmış yanlarından arındırarak tekrar ortaya koymuştur. Atlantis’te başlayıp Mu’da devam eden ve Mısır’da şekil bulan…

mistiK

Kutsal Coğrafya 

Gezegenimizi tümüyle canlı bir varlık olarak ele almak mümkün. Ortaçağ’da yaşamış bir simyacı olan Basilius Valentinus’un “Dünya ölü bir beden değildir.” sözüyle ifade ettiği Anima Mundi kavramı teozoflarca da benimsenmiştir. Ezoterik bilgilere göre, yerküre şakralarının haritasını gayet iyi bilen Mu ve Atlantis halkları kıtalarını terketmek…

mistiK

Graal Kupası, Ab-ı Hayat, Çöl Gezegeni Dune 

Keltlerin Hıristiyanlık öncesi kutsal tas veya kupa efsanelerinin ortaçağda Hıristiyanlık inançlarıyla karışmasıyla oluşmuş Graal Efsaneleri’ni duydunuz mu hiç? Lusifer’in tacından düşmüş, meleklerce zümrütten oyulmuş, Adem’in cennetten çıkarken kaybettiği, içinde İsa’nın kanının veya ölümsüzlük içkisi ab-ı hayat’ın bulunduğu kutsal kupa…Ve bu kupanın peşindeki yuvarlak masa şövalyeleri……

mistiK

Orpheus ve Yaratılış Efsanesi 

Tufandan sonra uygarlık açısından büyük bir gerileme yaşayan insanoğlu, hakimiyetin kadınların elinde olduğu bir anaerkil kabile dönemine girdi. Mu dininde tanrının dişil yönünün sembolü olan “Ay”, bu toplumlarda baş tanrı sıfatına yükseltildi.Yunanistan’da “Ay” Tanrıçasına tapınımın geçerli olduğu “Baküs” dini ile “Güneş” Tanrısına tapınımın ön planda…

mistiK

Pythagoras Öğretisi 

Orpheus’tan 200 yıl sonra, İ.Ö. 570 yılında Samos Adası’nda doğan Pythagoras, Delph Mabedi’nde inisiye edildi. Orpheic doktrini öğrendikten sonra, Samos Tiran’ı Polykrates’e karşı olduğu için adadan ayrılarak Mısır’a (Memphis’e) giden Pythagoras, burada Osiris kardeşlik örgütüne kabul edilerek 22 yıl kaldı.Mısır’da Pythagoras’ın en çok dikkatini çeken…

mistiK

Roua Aelohim Aour 

İnisiye için bunun anlamı şudur: “Işık olsun ve ışık oldu.” Yaratılışın son sözü, eylem halindeki Varlığı özetleyen formül, mutlak Varlığın ilk ve son düşüncesine sahnelik eden hayattar kelam nedir? Şudur: ADEM VE HAVVA Kadın-Erkek. Bu sembol, hiçbir surette yerküremizin ilk çiftini değil, fakat evrende eylem…

mistiK

Masallar… Efsaneler… 

Masalları sever misiniz? Ya efsaneleri? Yazılı tarihten çok daha eskilere değin anlatılan o eşsiz hikayeleri… Dünyanın dört bir yanından günümüze ulaşan bu söylencelerin çoğunun, belki de hepsinin ardında yaşanmışlıklar olduğunu düşünürüz birçok zaman. İlgilenip biraz daha araştıranlar farketmişlerdir, dünyanın birbirine en uzak köşelerine ait efsanelerde…

mistiK

Ezoterik Felsefe 

İnsanlığın, karanlıkta kalan tarihi gelişim sürecinin bir noktasında, bilgi edinimi ve bilgi aktarımı, sadece seçilmişlere özgü ayrıcalıklı bir yöntem olarak kendisini gösterdi.    Seçilenler dışındaki insanların mesleki bilgileri edinmemeleri ve ayrıcalıklarının sürdürülebilmesi için bilgiler sırlara dönüştü ve  sadece seçilmişlerin eğitimine yönelik bir sırlar öğretisi, inisiyatik…

mistiK

Denemeler: Nerdeeen Nereye 

” Yeni Yüzyılın Sihirli Kelimesi: Bilgi “Başlık bu olacaktı aslında… 1- Bilgi erdemdir.2- Hiç kimse bilerek kötülükte bulunmaz. Birbirinden ayrılmayan bu iki görüşte Sokrat, burada erdem saydığı bilginin “insanın kendisini bilmesi” olduğunu anlatmak istemektedir. Erdem bilgi ise, erdemsizlik bilgi noksanlığından kaynaklanır ve hatayı doğurur. Hata…

mistiK

…Ve Sokrates 

Yaşamının önemli anlarında, içinde bir ses duyduğunu ve bu sesin kendisine ne yapması konusunda bilgi verdiğini söyler Sokrat, ve bu ses için “benim Daimon’um” der…Kendisinin hiçbir şey bilmediğini, kendisinde yalnızca “başkalarının bildiklerini bilinç’e çıkarma yeteneği” olduğunu söyleyecek kadar alçakgönüllü olan Sokrat, yine de kendinden önceki…

mistiK

Saçmanın Ustası: Albert Camus 

“Ruhum ölümsüz hayatı isteme, var olanını tüket!” Ona göre evren saçma, uyumsuz, us dışı ve bilinemezdir. İnsan ne yaparsa yapsın, anlamsız bir dünyada umarsız, başarısız, terkedilmiş, tek başına, zavallı bir “yabancı”dan başka bir şey değildir. Bu yabancılık içinde her şey temelsiz, sağlamlıktan yoksun ve rast…

mistiK

Felsefeye Damgasını Vuranlar: Immanuel Kant 

Kant felsefesine “Kant Kritismi” denir. Buradaki “kritik” sözcüğü “duyarlı, zor durum, her an tersine dönebilir” değil, “inceleme, gözden geçirme ve eleştirme” anlamına gelmektedir. Kant felsefesinin bu adı alması, onun felsefesinin bu nitelikle anılması, hiç de rastlantısal değildir; çünkü gerçekten de bir inceleme ve eleştiriye dayanmaktadır….

mistiK

Felsefeye Damgasını Vuranlar: Bergson 

Bergson felsefe yapmağa başladığında Avrupa’da Kant rölâtivizmi etkiliydi. Kant, numenon dediği, “varlığın öte yüzü”nün usça kavranamayacağını söylüyordu. Us, kategoriler yüzünden, duyulur dünyanın genel-geçer ve güvenilir bilgisini oluşturmayı becerebiliyordu ama o bilgiler de nesnelerin gerçekliğine değil, görünüş ve ilişkilerine ilişkin bilgilerdi. Üstelik, göreli olmayı da aşamıyorlardı….

mistiK

Felsefe Tarihi: İlkçağ Felsefesi 

“Yunan Felsefesinin Doğuşu” başlıklı yazımızda, felsefenin Yunanistan’ da doğuşunu ve Hellenistik felsefeye kadar olan süreci anlatmıştık. Şimdi ise biraz daha ilerliyoruz ve Hellenistik felsefeden Ortaçağ’a kadar bu enteresan bilimde ne gibi ilerlemeler kaydedilmiş ona bir göz atıyoruz. Doğa filozofları diyebileceğimiz, Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Herakleitos, Parmenides,…

mistiK

Varlığın Ne Olduğu Problemi 

Varlık felsefesinin konusu var olan her şeydir. İnsan, kendisini saran çevre içinde her şeyle ilgi kurmuş ya da kurma uğraşı vermektedir. Var olanlarla hem felsefe hem de bilimler ilgilenmiştir. Bu nedenle ‘Varlık Problemi’ felsefe ve bilimleri hep birbirine yakın tutmuştur. Ontolojide varlığın ne olduğu üzerine…

mistiK

Varlığın Var Olup Olmadığı Problemi 

Varlığın var olup olmadığı problemi eski Yunan felsefesinden beri tartışılan bir sorudur. Bu tartışmada başlıca iki anlayış karşı karşıyadır. Bunlar; 1. Varlığın var olup olmadığı problemi, 2. Varlık varsa, bunun ne olduğu problemi’ dir. Bu problemler iki karşıt düşünce akımını oluşturmuştur. Bu karşıt akımlardan ilki…

mistiK

Felsefe Bağlamında Tanrı Kavramı 

Genel bir tanımla nitelenen bir tanrı tasarımı her zaman ve heryerde geçerli degildir. İnsan kafasının ürünü olan tanrılar, çeşitli yer ve çeşitli zamanlara göre çeşitli niteliklerde tanımlanmışlardır. Örneğin bütün tanrılar doğaüstü değildir; hayvanlar, bitkiler, hükümdar-insanlar tanrı sayılmışlardır. Toplumbilimci Durkheim, ilkellerin tanrıları için “Kabile tanrısı yüksek…

mistiK

Felsefeye Damgasını Vuranlar: Thales 

Felsefeyi başlatma suçunu (!) birine yüklememiz gerekirse, Thales’ i seçebiliriz. Thales, “bilge” denen ilk kişiydi. Milet limanında yaşayan Thales, politikacı, geometrici, astronom ve filozoftu. M.Ö. 585′ teki güneş tutulmasını önceden haber verdiğine inanılır. Yunanistan’ın “7 Dahi Adam” listesini hazırlayan tüm yazarlar onun ismine yer vermişlerdir….

mistiK

Beş Oda Beş Kafa 

Merhaba! Ben emekli bir felsefe öğretmeniyim. Bu sizin için ne anlama geliyor bilmiyorum ama benim için, “emekliliği mümkün olmayan bir işe bulaşmak” anlamına geliyor! Konu ile oldukça yakından ilgiliyim. Konu ne mi? Konu, “felsefenin neliği”. Felsefenin ne olduğunu anlatmak, her öğretim yılı başında, başıma dert…

mistiK

Yunan Felsefesinin Doğuşu 

Eski bir Hint dini olan “Brahma” dininin kuralları “Veda” denilen kitaplarda toplanmıştır. Vedalar, farklı zamanlarda yazılmış çeşitli eserlerden oluşan bir çeşit ansiklopedidir.Her ne kadar dini bir kitap olsa da, bu din kitabının eski bölümlerinde “Tanrılar ve insanlar henüz yokken acaba bu evrende ne vardı?” sorusu…

Send this to a friend