Kategori: mistiK


Tarot Kartlarım Deste Deste
mistiK

Tarot Kartlarım Deste Deste 

Tarot binlerce yıldır, Eski Mısır’dan, hatta daha eski zamanlardan bu yana bizlerledir. Tarot’un Batı’da ilk kez Ortaçağ’da kullanıldığı bilinmektedir. O zamanlarda, tarot betimlemeleri ortaçağ gizem okullarının öğretilerini aktarmak için bir şifre olarak kullanılmaktaydı. Zaman içinde Tarot pek çok şekilde kullanılır oldu –geleceği öngörmek için bir…

mistiK

Global Gordion Düğümü, Kısas ve Bilinç 

Dünyadaki insan nüfusunun takriben 7 milyar kişi kadar olduğunun belirlendiği son zamanlarda insanla bağlantılı çok önemli ve önceliği olan başka bir durumun da ortaya çıkartılması gerekir. Gerçekçi bir irdelemeyle belirginleşecek bu kritik durumun yadsınamayacak bir realite olduğunu anlamamız ve bu tablonun nedenlerini araştırarak ciddi bir çözüm arayışına girmemiz…

Vay ki Vay!..
mistiK

Vay ki Vay!.. 

Evet, aynen öyle yani döne döne pam pam! Ne işlere ve ne günlere kaldık hu? Elimde patlayan Hans Ayberg bombasından söz etmeğe çalışıyorum. Kuantum Fiziği’nin haşarı çocuğu fazla netameli çıktı. Bir hafta on gündür gene basın onunla çalkalanıyor. Olay gazetelerden televizyonlara taşınmaya başladı. Aslanım Hans,…

mistiK

Ters Duran Fincanlar 

Kimi zaman, içtiğiniz kahvenin ardından kahve falınıza baktırırsınız; falınıza bakan kişi, fincanın içindeki şekilden şekle bürünmüş kahve telvelerini göstererek size neler gördüğünü anlatır. Fincanın içine baktığınızda, rastgele biçim almış telveler yerine gerçekten de anlamlı şekillerden oluşmuş, minyatür benzeri bir resim görürsünüz. Sanki, fincan ters dururken…

Atem Dutem Men Seni!
mistiK

Hans’ın Garip Nostaljileri 

Burada yazacaklarım size bağlantısız gelebilir. Aslında Hans’ın “Rahle-i tedrisinden” geçenler, ona âşina olanlar bilecekler, tam da konu dışı değil anlatacaklarım. Öbür taraftan, Hans’ı tanımak bakımından da önemli. Çünkü bu garip nostalji içinde Hans’ın çok önemli birkaç yönünü de tanımış oluyoruz. Her zamanki gibi olağanüstü ve…

mistiK

Tanrıça Kültünden, Burjuva Kulübüne 

“Fraternis” adlı yeni kitabında Burak Eldem, uygarlık tarihinin en eski ve en uzun soluklu misyon örgütünü, batıl inanç ve komplo teorilerinden arındırılmış bir bakışla masaya yatırıp, kendi kesintisizliği içinde inceliyor. Eldem’e göre “sınıflı toplumlar” ve eşitsizlik üzerine kurulu olan insanoğlunun yazılı tarihinde en kritik evre,…

mistiK

İnsan Olmak ve Hayatın Anlamı 

Hayatın acı gerçeği, evrende bildiğimiz kadarıyla yapayalnız olmamız. Bu evren nasıl oldu, nereden çıktı, kimse tam olarak açıklayabilmiş değil henüz. Hiçbir şey ve her şey nasıl olabilir. 0 ve sonsuz, insanoğlunun açıklayamadığı iki kavram. Evreni sonsuz diye tanımlamışız peki 0 ne. Çok korkutucu kavramlar bunlar….

Mehdi - Bölüm 2
mistiK

Mehdi – Bölüm 2 

Öğretmenlik yaparken en çok sevdiğim zamanlar, sınıfa “Neredeyiz? Ne yapıyoruz?” diye sorduğum zamanlardı! Bu soruya her sınıftan en fazla iki kişi yanıt verebilirdi ama öbürleri de kolayca beliren akışa kendini kaptırır, konuşulanlar çabucak bir bütünlüğün kolay kavranır parçaları haline gelirdi. Efendim; size yazdığım, “Bir Kıyamet…

mistiK

Tinin İşaretleri 

Tesadüf diye adlandırdığımız, coğu kez üzerinde durmayıp unuttuğumuz bazı olayları farklı bir gözle değerlendirdiğimizde ‘tin’in belirmesi ve tinin düzeneği ile ilişkili olduğunu görebiliriz. Castaneda’nin eğiticisi Don Juan ‘tin’i ; “Tin, mantıklı ve fiili bir açıklaması olmayan, soyut özdür. Bir büyücü için tin soyuttur, çünkü onu…

mistiK

Templier Şövalyeleri 

Ortaçağ Avrupası’nda, yönetici sınıfın ahlak anlayışı Nibelungenlied efsanesi ile eski İzlanda sagalarındaki ahlak ilkelerine bağlı kalmıştı. Onuncu yüzyıla kadar, Jom-Viking’ler adı verilen bir pagan dinsel örgüt İskandinavya’da etkinlik göstermişti. Bu örgüt, çok sıkı bir disiplin altında yaşayabilen, cesaretleri kanıtlanmış müthiş savaşçılardan oluşuyordu. Savaş alanında can…

mistiK

Hallac-ı Mansur / En El Hak 

Tasavvuf tarihinin en çok anılan isimlerinden birisidir.İsmi Hüseyin bin Mansûr, künyesi Ebü’l-Mugis’tir. 858 (H.244) yılında İran’ın Beyzâ şehrinde doğduğu rivâyet edilmektedir. 919 (H.306) yılında ise idâm olunarak şehîd edildi. Hüseyin bin Mansûr’un büyük babası Mahamma adında bir zerdüştîdir.Buna, ana tarafından hazret-i Ebû Eyyûb’un neslinden geldiğini…

mistiK

Ömer Hayyam 

Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok,Kızıl dudaklar, mis kokulu şarap yok,Sabahlar,akşamlar, sevinçler, tasalar yok,Ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok…. Ömer Hayyam imzasını taşıyan bu mısralar, ardındakini aramaya götürüyor bizi… Dile geldiği şartları merak ediyoruz. Ve Ebul Feth Ömer Bin İbrahim adıyla…

mistiK

Yunus Emre 

Sufizm XIII. yüzyıl… Anadolu’da  çöküntü  devri… Savaşlar, işgâller, ayaklanmalar, yağmalar, ağır vergiler, can ve mal kaygısı, kıtlık, kargaşa… Öte yandan, Moğol akınlarıyla batıya göçen mâneviyat erlerinin can veren nefesi… Kanla sulanan topraklarda Tasavvuf tohumlarının yeşermeye başlaması… Yoksulluk ve huzursuzluğun insanları arayışa götürdüğü bu dönemde, birliğe…

mistiK

Mesnevi 

Mesnevi, klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Sözlük anlamıyla ” ikişer ikişerlik ” demektir. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyiti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım şekillerine Mesnevi adı verilmiştir. Her beytin aynı vezinde fakat ayrı ayrı kafiyeli olması nedeniyle Mesnevî’de büyük bir yazma…

mistiK

Mevlana Celaleddin Rumi 

Mevlana 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna’nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında “Bilginlerin Sultânı” ünvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled’tir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun’dur. Sultânü’I-Ulemâ Bahaeddin Veled, bazı…

mistiK

UFO Gözlemim 

Tarihleri çok iyi hatırlayamam ama olaylar hiç aklımdan çıkmaz.Bu gruptaki arkadaşlarımın çoğunun UFO denen ve dünya dışımı yoksa dünyadan gelenmi olduğunu hala anlayamadığımız ışık veya cisimleri (şeyleri) gördüğü anlaşılıyor. Diğer UFO gördüğünü yazan arkadaşlarımızn yazdıklarında ve benim yaşadıklarımda ortak noktalar görüyorum. Bence Kıyametin nasıl kopacağı…

mistiK

Lilith – Mitolojik Bir Tanrıça 

Batı uygarlığının en temel efsanelerinden biri olan ‘Adem ile Havva’yı herkes bilir. Çağlar boyu Batı ve Yakındoğu kültürlerindeki kadın ve erkek rollerinin belirlenmesinde bu kadar etkili olmuş başka bir efsane daha yoktur… Hepimizin tektanrılı dinlere uyarlanmış biçimiyle bildiği bu hikaye aslında çok daha eski zamanlara…

mistiK

Doğru Düşünceye Ulaşmada ”Karşılaştırma ve Kıyas’ın Önemi 

Karşılaştırma ve kıyas bilgisi neden bu kadar önemlidir, hiç düşündünüz mü? Çünkü karşılaştırma ve kıyas sonucunda insanlar “doğru düşünceye” ulaşırlar. Doğru düşünce ise, doğru bilgi demektir. Bütün bilgilenmelerin ve bilginin başı, düşüncedir. İnsanın çalışarak, deneyerek, kıyaslayarak elde ettiği “doğru düşünceler ve bilgiler”, onun aklını meydana…

mistiK

Düşünce Üzerine … 

Biliyoruz ki, evrende herşey düşünceden doğmuştur. Yani her şeyin temelinde Yaradanın düşüncesi vardır. İnsanların hayrına birçok kainatlar varetmiş olan Yüce Yaradan, yine insana, onu diğer canlılardan üstün kılan ve her şeyi düşünüp bulmasını sağlayan aklı vermiştir. Ve aklımız O’ndandır şüphesiz. Konumuz düşünce. Fakat düşüncenin ne…

Send this to a friend