Kategori: mistiK

mistiK

Ters Duran Fincanlar 

Kimi zaman, içtiğiniz kahvenin ardından kahve falınıza baktırırsınız; falınıza bakan kişi, fincanın içindeki şekilden şekle bürünmüş kahve telvelerini göstererek size neler gördüğünü anlatır. Fincanın içine baktığınızda, rastgele biçim almış telveler yerine gerçekten de anlamlı şekillerden oluşmuş, minyatür benzeri bir resim görürsünüz. Sanki, fincan ters dururken…

Atem Dutem Men Seni!
mistiK

Hans’ın Garip Nostaljileri 

Burada yazacaklarım size bağlantısız gelebilir. Aslında Hans’ın “Rahle-i tedrisinden” geçenler, ona âşina olanlar bilecekler, tam da konu dışı değil anlatacaklarım. Öbür taraftan, Hans’ı tanımak bakımından da önemli. Çünkü bu garip nostalji içinde Hans’ın çok önemli birkaç yönünü de tanımış oluyoruz. Her zamanki gibi olağanüstü ve…

mistiK

Tanrıça Kültünden, Burjuva Kulübüne 

“Fraternis” adlı yeni kitabında Burak Eldem, uygarlık tarihinin en eski ve en uzun soluklu misyon örgütünü, batıl inanç ve komplo teorilerinden arındırılmış bir bakışla masaya yatırıp, kendi kesintisizliği içinde inceliyor. Eldem’e göre “sınıflı toplumlar” ve eşitsizlik üzerine kurulu olan insanoğlunun yazılı tarihinde en kritik evre,…

mistiK

İnsan Olmak ve Hayatın Anlamı 

Hayatın acı gerçeği, evrende bildiğimiz kadarıyla yapayalnız olmamız. Bu evren nasıl oldu, nereden çıktı, kimse tam olarak açıklayabilmiş değil henüz. Hiçbir şey ve her şey nasıl olabilir. 0 ve sonsuz, insanoğlunun açıklayamadığı iki kavram. Evreni sonsuz diye tanımlamışız peki 0 ne. Çok korkutucu kavramlar bunlar….

Mehdi - Bölüm 2
mistiK

Mehdi – Bölüm 2 

Öğretmenlik yaparken en çok sevdiğim zamanlar, sınıfa “Neredeyiz? Ne yapıyoruz?” diye sorduğum zamanlardı! Bu soruya her sınıftan en fazla iki kişi yanıt verebilirdi ama öbürleri de kolayca beliren akışa kendini kaptırır, konuşulanlar çabucak bir bütünlüğün kolay kavranır parçaları haline gelirdi. Efendim; size yazdığım, “Bir Kıyamet…

mistiK

Tinin İşaretleri 

Tesadüf diye adlandırdığımız, coğu kez üzerinde durmayıp unuttuğumuz bazı olayları farklı bir gözle değerlendirdiğimizde ‘tin’in belirmesi ve tinin düzeneği ile ilişkili olduğunu görebiliriz. Castaneda’nin eğiticisi Don Juan ‘tin’i ; “Tin, mantıklı ve fiili bir açıklaması olmayan, soyut özdür. Bir büyücü için tin soyuttur, çünkü onu…

mistiK

Templier Şövalyeleri 

Ortaçağ Avrupası’nda, yönetici sınıfın ahlak anlayışı Nibelungenlied efsanesi ile eski İzlanda sagalarındaki ahlak ilkelerine bağlı kalmıştı. Onuncu yüzyıla kadar, Jom-Viking’ler adı verilen bir pagan dinsel örgüt İskandinavya’da etkinlik göstermişti. Bu örgüt, çok sıkı bir disiplin altında yaşayabilen, cesaretleri kanıtlanmış müthiş savaşçılardan oluşuyordu. Savaş alanında can…

mistiK

Mesnevi 

Mesnevi, klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Sözlük anlamıyla ” ikişer ikişerlik ” demektir. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyiti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım şekillerine Mesnevi adı verilmiştir. Her beytin aynı vezinde fakat ayrı ayrı kafiyeli olması nedeniyle Mesnevî’de büyük bir yazma…

mistiK

UFO Gözlemim 

Tarihleri çok iyi hatırlayamam ama olaylar hiç aklımdan çıkmaz.Bu gruptaki arkadaşlarımın çoğunun UFO denen ve dünya dışımı yoksa dünyadan gelenmi olduğunu hala anlayamadığımız ışık veya cisimleri (şeyleri) gördüğü anlaşılıyor. Diğer UFO gördüğünü yazan arkadaşlarımızn yazdıklarında ve benim yaşadıklarımda ortak noktalar görüyorum. Bence Kıyametin nasıl kopacağı…

mistiK

Lilith – Mitolojik Bir Tanrıça 

Batı uygarlığının en temel efsanelerinden biri olan ‘Adem ile Havva’yı herkes bilir. Çağlar boyu Batı ve Yakındoğu kültürlerindeki kadın ve erkek rollerinin belirlenmesinde bu kadar etkili olmuş başka bir efsane daha yoktur… Hepimizin tektanrılı dinlere uyarlanmış biçimiyle bildiği bu hikaye aslında çok daha eski zamanlara…

mistiK

Doğru Düşünceye Ulaşmada ”Karşılaştırma ve Kıyas’ın Önemi 

Karşılaştırma ve kıyas bilgisi neden bu kadar önemlidir, hiç düşündünüz mü? Çünkü karşılaştırma ve kıyas sonucunda insanlar “doğru düşünceye” ulaşırlar. Doğru düşünce ise, doğru bilgi demektir. Bütün bilgilenmelerin ve bilginin başı, düşüncedir. İnsanın çalışarak, deneyerek, kıyaslayarak elde ettiği “doğru düşünceler ve bilgiler”, onun aklını meydana…

mistiK

Düşünce Üzerine … 

Biliyoruz ki, evrende herşey düşünceden doğmuştur. Yani her şeyin temelinde Yaradanın düşüncesi vardır. İnsanların hayrına birçok kainatlar varetmiş olan Yüce Yaradan, yine insana, onu diğer canlılardan üstün kılan ve her şeyi düşünüp bulmasını sağlayan aklı vermiştir. Ve aklımız O’ndandır şüphesiz. Konumuz düşünce. Fakat düşüncenin ne…

mistiK

Sembolizm 

Sembolizma ve sembolizm, bir düşüncenin veya olayın sayılar ve şekillerle anlatılmasıdır. Bir açıdan kullandığımız harfler ve rakamlardan tutun, etrafımızda gördüğümüz geometrik şekillerde, doğanın yarattıklarında ve oluşlarda dahi sembolizmi görebiliriz. Fakat bizler genellikle bunları taşıdıkları anlamlardan çok, karşımızdakilere bildiklerimizi aktarmak için kullanırız. Oysa her harfin, rakamın,…

mistiK

Sayıların Dili 

Pisagor, rakamların ve sayıların, üzerinde yaşadığımız dünya üzerindeki yerinin sanılandan çok daha önemli olduğunu savunmaktaydı. Ona göre sayılar bir insanın çevresinde bulunan diğer varlıklarla olan ilişkisini ve yaşamsal derslerini anlamanın bir ölçüsü idi. Pisagor, dünyayı ve evreni anlamak için kullanılabilecek en önemli ve doğru aracın…

mistiK

Ezoterizm Nedir? 

Ezoterizm, asıl gerçeklerin yalnızca anlayabilecek yetenek ve bilgide olanlara bildirilebileceği görüşü üzerine temellenen bir öğreti sistemidir.Genel olarak, Arapça ve Eski Türkçe’de “Batıniyye”, Fransızca’da “Esotérisme” ve İngilizce’de “Esoterism” ya da “Esotericism” karşılığıdır. Bu sözcüğün Türkçe’de yeni kullanılan karşılığı “İçrekçilik”tir. Ezoterizm özünde, bilgi ve görgülerin kapalı bir…

mistiK

Ezoterik Örgütlerde İnisiyasyon 

Ezoterik İnisiyasyon; bireyde, varlığın bir alt aşamasından bir üst aşamasına geçişi ruhsal olarak gerçekleştirmeye yönelik süreçtir. Burada amaç, bir takım simgesel eylemler ve fiziksel edimler aracılığıyla, bireye yeni bir yaşama “doğmak” üzere “öldüğü” duygusunu aşılamaktır. Bu nedenle, kimi ezoterik örgütlerde inisiyasyona, İkinci Doğuş da denilmektedir….

mistiK

Maji 

Maji oldukça hassas bir konudur. Onun kadar yanılgı ve yanlış tanımlamaya tabi olan çok az konu vardır. Bu yazımızda bu yanlışları kaldırıp hakkında doğru bilgiler vermeye çalışacağız. Her şeyden önce okurların maji konusunda ön yargıları varsa, bunları bir kenara atmalarını davet ediyoruz, en azından bu…

mistiK

Dinler ve Kıyamet 

“Kıyamet kelimesi “kıyam etmek” yani “ayağa kalkış” manasını taşımaktadır. Bunu mükemmelliğe ulaşma olarakta algılayabiliriz.DİNLER NE DİYOR ?“Ey Muhammed, sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar, de ki: ‘ Onu ancak Rabbim bilir, onun vaktini O’ndan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin, ağırlığını kaldıramayacağı o…

mistiK

Yolculuk ve İnisiyasyon 

ImageGezgin, filozof, tüccar, serüvenci, turist, ozan, hacı, öğrenci… kim olursa olsun, yola düşmeye karar verip de, yolculuğun ruhunda ve bedeninde bırakacağı silinmez izleri keşfetmeye karar verenler… ulaşmayı amaçladığınız uzakların birden fazla anlam boyutunda var olduğunu bilmelisiniz. Önce düşünüzde canlandırdığınız uzaklar vardır; sonra tarihsel ve kültürel…

Send this to a friend