Mikao Usui, 1800’lü yılların başında Reiki’yi insanlığa tekrar tanıtan kişidir. Mikao Usui’nin Reiki’ye bugün artık “kendi kendine inisiyasyon” diyebileceğimiz şekilde uyumlandığını biliyoruz. Usui’nin inisiyasyonunda uzun yıllar aldığı çeşitli geleneksel eğitimlerin, detaylı mistik araştırmalarının yanısıra, pratikte yoğun olarak uyguladığı tekniklerin ve uzun inziva süreçlerinin rolü büyüktür.

Modern yaşamda Usui kadar inziva dolu ve spritüel bir yaşam sürdürmek çok olası görünmemektedir. Dolayısı ile günümüzde, Reiki’ye inisiye olmak isteyen kişilerin, bir Reiki öğretmeninden bu inisiyasyonu alması (uyumlanma) şartı vardır. Yani Reiki yapabilmek için Reiki Eğitmeninden, teorik ve pratik eğitimimizin yanısıra, mistik bir ritüel olan Reiki inisiyasyonu da almak durumundayız. Teorik eğitim, pratik eğitim ve inisiyasyon; Reiki eğitiminin her aşamasındaki 3 temel öğedir.

İnisiye olduğumuz zaman Usui’den bize kadar uzanan bir silsileye dahil oluruz. Bu bizim “Reiki silsilemiz” veya “Reiki soyağacımız”dır. Reiki enerjisi, Usui’den aktarıla aktarıla bize kadar intikal etmiştir. Silsilede, kaynağa daha yakın olmak, öğretinin bozulmadan bize ulaşması açısından anlamlıdır. Yine de Reiki silsilelerinin bazıları en yukardan en aşağıya kadar öğretiyi düzgünce aktarmayı başarırken, bazıları kaynağa yakın seviyelerde de olsa, sisteme kendi kattıkları şeyler olduğunu açıkça belirtmiş ve uygulamışlardır. Dolayısı ile bir silsilenin kalitesi, sadece Usui’ye olan yakınlığı ile değil, aynı zamanda silsilenin gelenekselliğe bağlılığı ve aktarılan bilginin yozlaştırılmamış ve bozulmamış olmasına gösterilen özenle de alaklıdır. Çünkü aktarılan sadece inisiyasyon değil, aynı zamanda teknik ve pratik bilgilerdir.

Her silsile bir aile gibi düşünülebilir. Her silsilede, tıpkı bir ailede olduğu gibi kuşaklar vardır. İnisiyasyon, en geniş tanımıyla bir enerji aktarımı olduğu için, bizler bir silsileye dahil olduğumuzda, Reiki ailemizden yani soyağacımızdan güç alırız. Tıpkı aile soyağacımızdaki gibi, tüm yetenek ve bilgiler, deneyimler sadece sözlü olarak değil, spiritüel alanda da aktarılır. Her bir kol, bir ağacın eşsiz dalları gibidir. Hem taklit edilemez şekilde yeganedir, hem de aynı ağaca bağlı olduğu için biri diğerine üstünlük taslayamaz.

Yine her bir silsilenin hem çok benzer hem de farklı yönleri vardır. Kimi soyağaclarında, öğrencilerin gelişimini destekleyici olarak bir üst aşamaya geçişte öğretilen, bireysel kapasitelerine uygun ara eğitimler vardır. Bazı silsilelerde üç aşamalı klasik sistem, üçten fazla sayıda eğitime bölünmüştür. Örnekler çoğaltılabilir, tüm klasik sistemlerde benzerlik aktarılan Reiki enerjisidir, farklar ise muhteliftir.

Bir kişi Usui’den kendisine kadar olan silsilesini ya da soyağacını net olarak  yazabiliyorsa, gerçekten Reiki enerjisine inisiye olduğunu düşünürüz. Soyağacı, Reiki’de temel ve önemli bir kavramdır.

Bu bilgilerin ışığında bakıldığında, Reiki eğitimlerini aynı eğitmenden almanın muhtelif avantajları vardır. Tıpkı sizin öykünüzü başından bilen bir Aile Hekiminizin olması gibi, Reiki öykünüzü ve Reiki yolundaki ilerlemelerinizi, adımlarınızı, takıldığınız noktaları, güçlü ve zayıf yanlarınızı bilen kişinin aynı kişi olması, hem eğitmen hem de öğrenci için en ideali ve konforlusudur.

Şahsi, duygusal ya da ruhsal nedenlerden dolayı bazen Reiki eğitimimizin bir ya da birkaç aşamasını bir eğitmenden, diğerlerini başka eğitmenlerden almak durumunda kalabiliriz. Bu durumda, yeni bir inisiyasyon alırız, dolayısı ile eski soyağacımızla enerji bağımız kesilir ve yeni eğitmenimizin soyağacına dahil oluruz. Neticede, her seçimimizde olduğu gibi burada da özgür irade işler, ve seçimlerimiz doğrultusunda silsilemizi değişitiririz. Bütünün hayrına uygun olarak, kendi en yüksek hayrımıza olacak olan olur.

Reiki öğrenecek iseniz, size eğitim verecek kişinin silsilesini mutlaka araştırın. En başta, bir Reiki eğitmeninin, Usui’den kendisine dek olan sıralamayı yapabiliyor olması gereklidir.

Reiki biliyor ama eğitmeninizi değiştirmeyi düşünüyorsanız, bir sistemden çıkıp diğerine dahil olacağınızın farkında olmanız gerekmektedir. Silsilemizin değişmesi demek, yeni bir sisteme dahil olmak demektir. Yaşamda aynı anda iki aileye ait olamayacağımız gibi, aynı anda iki farklı Reiki silsilesine ait olamayız. Enerji anlamında bakarsak, yeni bir inisiyasyon aldığımızda, artık önceki silsile ile bağımız yoktur. Artık yeni bir bağ kurmuşuzdur, yeni enerji ailemiz vardır. Ağaç aynı ağaçtır, sadece biz ağacın başka bir dalında akmayı seçeriz.

Reiki öğrendikten sonra ise, soyağacınıza sahip çıkın. Nasıl ki yaşamda tek bir ailemiz var; Reiki’de de aynı şekildedir. Enerji ailemiz de aslında bir tanedir ve eğer yolun bir noktasında öğretmen değiştirmişsek, bize “en son inisiyasyonu veren kol”dur. Bu silsileye  hem ruhsal alanda hem de öğreti olarak manen ve kalpten bağlıyızdır.

Herkesin aynı ağacın dalında bir yaprak olduğunu bilerek, ve aynı zamanda ağacın hangi yaprağı olduğumuzun farkında olarak, hep birlikte rüzgara, yağmura ve güneşe selam duralım…