Reiki, şifa ve ruhsal çalışma tekniklerine dayanan binlerce yıllık bir öğretidir. kaynağı Tibet olduğu sanılan bir uygulamadır. Oldukça kolay, herkes tarafından öğrenilebilen bir tekniktir.
Kanji Japonca’sı iki kelimeden oluşan Reiki: “Her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi” anlamındadır (Rei: Her yerde varolan – Ki: Ruhsal yaşam enerjisi).

Bayan Takata Reiki’yi, “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tercüme etmiştir. Çoğunluğun kabul ettiği tanım da budur. Reiki, doğası gereği ruhsal bir çalışma olmasına rağmen herhangi bir dogması yoktur ve hiçbir dine ya da inanca bağlı değildir. Uygulaması çok güçlü olan ruhsal bir deneyimdir. Aynı zamanda, uygulayıcılarda psişik duyuları güçlendirir, ruhsal farkındalığın artmasını sağlar. Reiki’yi öğrenebilmek, insanın entelektüel kapasitesine bağlı değildir.

Hocadan öğrenciye kolaylıkla aktarılır, uzun yıllar süren uygulamalar gerektirmez. Reiki, kişinin yeteneklerine dayanmayan, şifanın saf halidir. Bu yüzden, herkes kolayca öğrenebilir. Uygulama bir kere öğrenildikten sonra ömür boyu kullanılabilir. Hem kendinize, hem başkalarına kullanılabilir olması, en önemli avantajlarından biridir.

Alternatif tıp bilgileri içinde anılmasına rağmen alternatif bir tıp yöntemi değildir. Tıbbî müdahalelerin yerine geçmez. Tıp tedavilerinin olumsuz yan tesirlerini azaltmanın yanı sıra tedavinin olumlu sonuçlarının gelişmesine katkıda bulunur. Ağrıyı ve stresi azaltarak veya yok ederek pozitif forma girmenizi sağlar. Reiki, farkındalığı olan bir enerjidir. Hiçbir zaman zarar vermez, her zaman doğru biçimde yardımcı olur. Uygulanan insanın ihtiyaçlarına göre yarar sağlar.

Reiki verme konusunda hiçbir zaman endişe duyulmamalıdır. Kullanıcı, bu güçlü enerjiyi kanal olarak uyguladığı için kullanıcının kişiliği enerjiyi etkilemez. Reiki, hemen her zaman, her türlü ağrı ve rahatsızlıkların hızla iyileşmesinde etkilidir. Ayrıca, ruhsal gelişimdeki pozitif etkisi, uygulamadan sonra karşılaşacağınız sorunlara daha derin bir bakış açısı kazanmanızı sağlar. Yaşamınızda doğru kararlar almak için gereken farkındalığa ulaşmanızda yararlıdır. Algılamaları herkeste farklı olsa da ortak bir konusu vardır, o da günlük olarak harcadığınız enerjiyi bedene geri kazandırmaktır. Böylece, duygusal ve zihinsel olarak oluşacak dengesizlikler engellenir. Reiki, bedendeki enerjileri dengeler, rahatlamanızı sağlar. Aynı zamanda stresle karşılaştığınız durumlarda pozitif tepkilerinizi arttırır.

Reiki, ruhsal gelişiminizi pozitif yönde destekler. Reiki uygulayanlar ya da uygulananlar kendilerini daha iyi tanıma fırsatını bulurlar. Daha yüksek bilince, sezgiye, farkındalığa ulaşırlar. Uygulama sırasında en çok ortaya çıkan duygu: huzur, rahatlama ve güvendir.

Yapılan Reiki uygulamaları, iyileşmeyi yumuşak geçişlerle sağlar. Uygulamalardan sonra ortalama üç haftalık bir iyileşme süreci vardır. Eğer sonucu görmek için röntgen çektirmek ya da tahlil yaptırmak gerekiyorsa bu süreci beklemekte yarar vardır.

Bazen, uygulamalardan sonra, rahatsızlık olan konuda bir hızlanma süreci görülür. Böyle zamanlarda ağrılar artabilir. Bu durumda, yirmi dört ile kırk sekiz saat arasında bir dinlenme önerilir.
Yapılan uygulamalar sırasında eğer önemli sağlık sorunları varsa bu uygulamaların tıp tedavisi ile birlikte devam ettirilmesi tavsiye edilir. Reiki uygulaması, tek başına bir tedavi değil, tamamlayıcı bir yöntemdir. Reiki’yi diğer medikal ve doğal tekniklerle birlikte kullanabilirsiniz.

Reiki, aynı zamanda ilk yardımda da uygulanabilir. Kaza anında, bir uzman beklenirken oluşacak şok duygularını hafifletir.

Reiki, her zaman yararlıdır ve her türlü terapi ya da tedavinin etkinliğini arttırır. Reiki evrenin hepimize bir hediyesidir.

Reiki Nasıl Çalışır?

Herhangi bir canlı, yaşadığı sürece onda yaşam enerjisi dolaşmakta ve onu çevrelemektedir. Yaşam enerjisi olarak adlandırdığımız bu enerji tüm kültürlerde farklı kelimelerle yer alır.

Çinlilerde “Chi” (ki), Hintlilerde “Prana”, Avrupa ya da Amerika’da “ışık, bio enerji, kozmik enerji”, Tasavvufta; “Nefes” olarak geçer. Bu yaşam gücü enerjisi, canlılara doğumla birlikte verilmiştir.

Kendinizle birlikte hayata belli bir miktar “ki” getirirsiniz ve günlük yaşantınızda bunu kullanırsınız. Eğer yaşam enerjiniz düşükse veya dolaşımında bir tutukluk varsa hastalıklara daha açık olursunuz. Yeterli enerji dolumu sağlanamıyorsa fiziksel ya da duygusal bitkinlik yaşarsınız, normalden daha öfkeli ve depresif olursunuz. Enerjiniz yüksek olduğunda ve rahatça aktığında; daha az hastalanır ve sağlığınızı uzun süre koruyabilirsiniz.

Reiki, daha fazla yaşam enerjisi kullanmanızı sağlayan doğal ve basit bir yöntemdir. Günlük kullandığınız enerjinize güç katıp bedeninizdeki enerjiyi dengeler.

Reiki’yi aktarırken uygulayıcı bir kanal olur. Bu özelliğinden dolayı; uygulayıcının enerjisi tükenmez, aksine, kullandıkça güçlenir ve şarj olur.

Evrende her şey hareket eder ve titreşir. Her şeyin kendine has bir titreşim hızı vardır. Çevremizde yer alan bizim titreşim hızımızdan düşük ya da yüksek olan diğer titreşimlerden olumlu ya da olumsuz etkileniriz. Olumsuz etkilendiğimiz zaman hastalıkları oluşturmaya başlarız. Reiki yapılan süreç, hastanın titreşim hızının düzeltildiği süreçtir.

Bedenimizdeki sistemlerin hepsi birbiri ile bağlantı halindedir. Bir tanesi bozulduğunda, zaman içinde diğer sistemleri de etkilemeye başlar. Bir bölgedeki hastalık, ilişkili başka bir bölgede hastalığa ya da olumsuzluğa neden olabilir. Enerji düzeyinde başlayan bozuk bir titreşim zihinsel ve fiziksel düzeyde hasara yol açacaktır.

Reiki, vücuttaki sağlığın, uyumun ve dengenin düzenlenmesi için bir etken işlevi yapar.

Bizler zihnimizi mikroskop altına koyamadığımız için hücrelerimizi mikroskoba koyup inceleriz. Sadece beden üzerine odaklanıp zihin-beden bütünlüğünü gözden kaçırırız. Oysa, zihin ve beden arasındaki ilişki öylesine bütünleşmiştir ki, psikolojik ya da duygusal nedenleri bulunamayacak hiçbir hastalık yok gibidir.

İşte bu bağlamda Reiki, bizlere kalbimizle düşünmenin yollarını açar.

Reiki Eğitimi

Reiki eğitimi diğer şifa teknikleri gibi öğrenilmez. Eğitime katılmak için uzun süren meditasyonlar yapmış olmak ya da özel yeteneklere sahip olmak gerekmez. Bu beceri, Reiki hocası tarafından öğrenciye Reiki enerjisinin aktarılması (inisiyasyon) ile kazanılır.

Bu işlem taç, kalp ve el çakralarını açar ve Reiki ile öğrenci arasında özel bir bağlantı sağlar. Her inisiyede fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bir arınma oluşur.
Dolayısıyla aynı zamanda güçlü, ruhsal bir deneyimdir.
Bir kez aktarım işlemi yapıldıktan sonra ömrünüzün geri kalan kısmında bu enerjiye hep sahip olursunuz. Uygulamadan sonra öğrencinin yapması gereken tedavi uygulanacak kişinin üzerine ellerini yerleştirmektir.
Burada öğrencinin görevi Reiki’ye kanallık etmektir. Reiki’nin kendi bilinci vardır ve gitmesi gereken yeri bilir. Çalışma sırasında Reiki, uygulama yapılan kişinin yüksek benliği ile bağlantı kurar ve iyileşme sürecini başlatır.

Reiki eğitimi üç aşamadan oluşmaktadır:

BİRİNCİ AŞAMA REİKİ EĞİTİMİ

Reiki’nin birinci aşama eğitimi, kendini keşif, kişisel değişim, yeni deneyimler ve yüksek bir güçle bağlantının derin duyguları ile dolu, keyifli bir yolculuğun başlangıcıdır. Birinci aşama eğitimi öğrenciye Reiki enerjisinin aktarılması ile başlar.
Bu aşamada Reiki’nin tarihçesi, amacı, neler yapabileceği öğretilir. Kişinin kendisine ve bir başkasına Reiki uygulayabilmesi için gereken standart el pozisyonları gösterilir. Eğitim süresi iki tam gündür.
Eğitim boyunca dört inisiyasyon uygulaması vardır. Uygulamalar yaptırılarak öğrencinin enerjiye alışması ve pozisyonları kullanmayı öğrenmesi sağlanır.
Bu aşamayı tamamlayanlar yaşam boyu kullanabilecekleri bir tekniğe sahip olurlar.

İKİNCİ AŞAMA REİKİ EĞİTİMİ

Reiki’yi anlamak ve tamamen adapte olmak için atılan ikinci büyük adımdır. İkinci aşama eğitimi birinci aşama eğitiminden üç ay sonra verilir. Burada amaç, öğrencinin tam uyumu sağlayabilmesi için gereken sürenin tamamlanmasıdır.

Bu aşamada öğrenciye Reiki sembolleri öğretilir. Bu sembolleri kullanabilmesi için gerekli inisiyasyonlar verilir ve teknikler aktarılır.

Kanji Japoncası olan Reiki sembolleri kutsal sayılır ve Reiki geleneğinin bir parçası olarak gizli tutulur. Sadece ikinci aşama öğrencilerine verilir. (Bazı hocaların bu sembolleri açıklıyor olmaları bu geleneğin dışındadır.)

Reiki enerjisinin aktarma işlemi yapılmadan kullanıldıkları zaman sembollerin çok etkili olmadıkları gözlenmiştir. Sembollerle çalışmak için değişik hallerde bulunmak gerekmez. Doğa üstü olduklarından her kullanıldığında yapılması gerekeni otomatik olarak yaparlar. Sembollerle çalışabilmek için doğru çizmeyi ve doğru kullanmayı öğrenmek gereklidir. Yine de zaman zaman hocalar arasında küçük farklılıklar gösterebilirler.

Reiki sembolleri üç tanedir.

Birinci sembol, “güç” sembolüdür. Diğer bütün sembolleri açtığı ve harekete geçirdiği için elektrik düğmesi gibidir. Reiki’nin gücünü arttırmak için kullanılır. Genel olarak tüm negatif enerjilere karşı korunmayı sağlar. Aynı zamanda uygulanan alanı çevreleyerek bir enerji alanı oluşturur.

İkinci sembol, “mental” semboldür. Bu sembol, duygusal ve zihinsel şifa için uygulanır. Kullanımı, beynin sağ ve sol tarafındaki enerjiyi dengeler. Duygusal ve zihinsel bütün problemlerde, istenmeyen alışkanlıkların (sigara ve alkol bağımlılığının, fazla kiloların vs.) giderilmesinde, hafızayı güçlendirmede kullanılır. Ayrıca, ruhsal tekamülü geliştirmek için yapılan çalışmalarda önemli bir kullanım alanı vardır.

Üçüncü sembol, “uzaklık” sembolüdür. Farklı uzaklıklardaki insanlara gereken enerjiyi aktarmakta kullanılan bu sembolle geçmiş deneyimlere ya da gelecekteki faaliyetlere de Reiki gönderilebilir.
Uzaktan yapılması gereken şifa uygulamaları, uzaktan tedavinin kapısını açan anahtar durumundaki bu sembol ile gerçekleştirilir. Bedene dokunulmayan rahatsızlıklarda, doğal afet ve kriz dönemlerinde, istenilen bölgeye enerji göndermek için bu sembol kullanılır.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA REİKİ EĞİTİMİ

Reiki’nin üçüncü aşama eğitimi üstat olma aşamasıdır. Bu aşamada önce, öğrenciye üstat sembolü öğretilir. İnisiyasyon uygulanır ve üstat sembolünün kullanım şekilleri öğretilir. Bu aşama ileri seviye olarak adlandırılabilir. Daha sonra üstat olma yeteneği verilir.

Üstat sembolü daha yüksek enerjilere açılmak ve bu açılma yeteneğini kuvvetlendirmek içindir. Yüksek enerjiler için daha geniş bir kanal olmayı sağlar. Bu sembol vibrasyonu çok kuvvetli bir güçtür. İnisiyasyon işlemi sırasında daha yüksek enerjilere kanalize olunur. Meditasyon ve kişisel gelişimde kullanılır. Bu sembolün odağı ruhun tedavisidir. Birçok kişi bu aşamaya üstat olmak için değil, şifa uygulamalarının daha ileri tekniklerini öğrenmek için katılır.

Reiki üstadı olmak uzun süren çalışmalar gerektirir. Bu seviyede Reiki sisteminin öğretilmesi ile ilgili bilgiler vardır. Reiki’ye uyumlanma yani inisiyasyon uygulamasının bilgileri bu eğitimde öğretilir. Üstat sembolü ile yapılan çalışmalarda, Reiki’nin meditatif yönü yoğunluktadır. Ruhî tekamül ağırlıklı ve uzun süreli bir eğitimdir.

Üçüncü aşama, geleneksel Usui sistem düşünce tarzına göre hayatını Reiki’ye adayacak olanlara verilir. İkinci ve üçüncü aşama eğitimleri arasında birkaç yıl geçmesi beklenir. Aday, bu süre içerisinde dikkatle incelenir. Reiki üstadı olmak öğrencinin hayatına ciddi bir sorumluluk yükleyecektir. Yalnızca inisiye etmek Reiki üstadı olmak için yeterli değildir. Reiki üstadının öğrencilerine ve Reiki’ye olan sorumluluğu hayatlarında doğru uygulamayı yapmayı öğretmektir.

Öğrencinin üçüncü aşamayı isteme hakkı yoktur. Bu, ancak hocası tarafından sunulabilir. Modern düşünce tarzı ise daha az kısıtlama ile çalışmaktır.

Reiki üstadı olmak araba kullanmaya benzer. İnisiyasyon arabanın anahtarı gibidir, ama kullanmayı bilmiyorsanız hiçbir yere gidemezsiniz. Teknikler açık, yalın ve direkt anlatılmalıdır ki, araba yürütülebilsin.

Reiki üstadı sadece inisiye edici değildir. Reiki öğreticisidir.

Reiki üstadı olmak diğerlerinden daha fazla Reiki gücüne sahip olmak da değildir. Önemli olan kendi içinizde Reiki’ye olan bağınızı kavramaktır.

Reiki’nin yazılı formülü İsa’dan bin yıl öncesine dayanmaktadır. Yani en az üç bin yaşındadır ve binlerce yıllık değişim ve adaptasyon sürecine sahiptir.

Tamamı olmasa da geleneksel sistemi uygulayanlar modern sistemi reddederler. Bu tarz düşünce, şifacıların etiğine ters düşmektedir. Daha uyumlu çalışmakta yarar vardır. Çünkü, enerji ile çalışanlara gezegenimizde çok ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyanın bu değişim günlerinde insanlar acı çekiyor. Dünya acı içinde. Reiki’yi eskiden olduğu gibi evrensel hale getirmek için tüm Reiki metotlarına ihtiyaç vardır. Bazı uygulama sistemlerini diğerlerinden üstün görmek, çok uygun değildir. Bunun için, üçüncü aşama sınırlamalarını biraz yumuşatmakta yarar vardır.

Gezegenimizin bu karmaşık döneminde çok az insan uzun yıllarını çıraklık dönemiyle geçirebilir. Ve yine çok az insan 10.000 $ gibi bir bedeli ödeyebilir. Reiki herkese bolluk, uzun ömür ve mutluluk getirir. Üstat, çalışmaları ile hayatını kazanma hakkına sahip olduğu kadar eğitim ve uygulamalarında karşılanabilir ücretler uygulama sorumluluğuna da sahiptir.

Ayrıca, Reiki bilgilerini kendine saklamak ve ustalık statüsünün bir ayrıcalık olduğunu düşünmek de yanlıştır.

Bazı üstatlar bir müddet sonra pozitif niyetli amaçlarını kaybetmektedir.

Bu ego ihtimalinin yaşanmasına karşı, olası üstatlar için şu hatırlatma çok önemlidir:

Neden Reiki’yi seçtiğinizi hep hatırlayınız.