Reiki, ondan en iyi sonucu olabilmek için, en yüksek saygımızı gerektiren kutsal bir uygulamadır. Bir çok yararı olan Reiki; sadece bize kendimizi ve başkalarını iyileştirme imkanı tanımakla kalmaz –ki bu bile başlı başına çok derin ve anlamlıdır-, aynı zamanda hayatlarımızda da bir rehber rolü oynar. Reiki’nin limitsiz doğası; bize sürekli büyüme, uyanma ve kendi sonsuz potansiyel gücümüzün farkına varma açısından fırsatlar yaratır. Reiki’nin yolunda içtenlikle yürüyenleri bekleyen ve daima artan neşe, huzur ve bolluk; sadece zevk alınan nimetler olmakla kalmaz, aynı zamanda içlerinde gezegenimizin muhtaç olduğu şifayı da taşırlar. Çoğunlukla, Reiki’ye başlayanlar, içlerinde İleri Reiki Eğitimi ve Master Reiki seviyelerine ulaşma arzusunu duyumsar ve bu büyüyen gücü hissederler.

Büyüme isteği, basitçe yaşamın doğasında vardır. Etrafımıza bakınıp canlıları gözlemlediğimiz zaman açıkça gördüğümüz bir ortak şey, tüm canlıların büyüme faaliyetinde bulunduğudur.

Yaşayan her şey büyür. Canlıların yaptığı bu olduğu için de kolaylıkla, hayatın amacının büyümek olduğu söylenebilir. O zaman, bir kişinin Reiki gücünü büyütme isteği de, onun özünün ve hayatın kendisinin doğal bir dışa vurumudur. Eğer siz de kalbinizde bu arzuyu hissediyorsanız, ona saygı duyun. Bunu yapmak, doğal bir ihtiyacı gidermek olacaktır.

Bir Reiki Master olmanın bir sürü güzel yanı vardır ve Master öğreniminin işe yaraması için illa da bir öğretmen olmak gerekmez. İlaveten gelen şifa enerjisi, semboller, teknikler, ve bilgiler; şifa kabiliyetinize değer katacaktır. Kendinizi tedavi etmeniz, kendinize ve başkalarına şifa uyumlaması yapışınız, birebir ve uzaktan tedavileriniz farkedilir bir biçimde gelişecektir. Aynı zamanda arkadaşlarınıza ve ailenizden olanlara da Reiki aktarabilecek olmanız da kesinlikle bir artıdır. Çoğu insan, Master Reiki eğitimini sadece bunun için alır. Ancak, resmi olarak da bir öğretmen olmaya karar verirseniz, bunu da yapabilir olacaksınız. Hem, her bir kişi Reiki Master eğitimi alıp da titreşimini arttırdığında, bu bütün gezegenin de titreşim seviyesine katkıda bulunur!

Reiki Masterı olmanın en büyük zevklerinden biri diğer insanlara Reiki’yi öğretebilme imkanıdır. Reiki dersinizde, uyumlama esnasında insanları Reiki enerjisini alırken izlemenin heyecanını bir düşünün. Sonra, siz yaptığınız rehberlik sırasında, onlar Reiki’nin nazik gücünü içlerinde akarken hissettiklerinde, onların sevincini ve şaşkınlığını paylaşmayı… Öğrencileriniz Reiki’yi ailelerine ve arkadaşlarına yardım etmek için kullanırken, hepinizin arasında harika bir spiritüel bağ duygusu gelişecek. Siz Reiki bilinciyle bütünleşip Tanrı’dan geldiğimizi ve hepimizin bir olduğu gerçeğini daha derinden idrak ettikçe, duyduğunuz şefkat ve sevgi hisleri herkese karşı güçlenecektir.

Reiki’yle ilgili bütün bilgiler bize Reiki sistemini 1935’te Japonya’da öğrenmiş olan Bayan Takata’dan geldi. Takata’ya göre, Master uyumlamasını ve Master sembolünü almış, bütün uyumlamaları nasıl yapacağını öğrenmiş, ve gerçekten bir Reiki dersi vermiş –böylece diğerlerine Reiki aktarmış- kişidir Reiki Master. Master eğitimini almış, ama en azından bir kişiye öğretmenlik yapmamış biri, Reiki Master sayılamaz ve öğretene kadar da kendisini Reiki Master olarak adlandırmamalıdır. Eğer bir arkadaşınıza veya aile üyenize öğretmenlik yapmışsanız, o zaman bir Reiki Master olarak nitelendirilebilirsiniz.

Takata, Aralık 1980’de hayatını kaybetikten sonra, kendisinin insiye ettiği 22 Reiki Master, çalışmalarına ve başka Master’lar insiye etmeye devam ettiler. Başlarda, Takata’nın yoluyla aynı olarak, bütün sistemi üç derecede öğrettiler. Zamanla, bazı Master’lar, tecrübe ve içsel rehberlik yoluyla elde ettikleri iyileştirme becerilerini de ekleyerek, sistemde değişiklikler yapmaya başladılar. Bazıları Master eğitiminin tamamını içeren 3. dereceyi alıp iki ya da daha fazla bölüme ayırırken, bazıları da Master derecesini 5’e kadar çıkabilen parçalara böldü ve her parçayı yeni bir derece olarak adlandırdı.

Master eğitimini alacak bir Reiki Master ararken, ona ondan eğitimi aldıktan sonra tam olarak neler yapabileceğinizi sormanız önemlidir. Bütün eğitimi tamamen aldıktan sonra başka insanları da Reiki Master derecesi de dahil olmak üzere tüm seviyelere hazırlayabiliyor olabilecek misiniz, yoksa ekstra seviyeler veya dereceler alıp ekstra ücretler ödemenizi gerektirecek bir şeyler mi eksik kalmış olacak? Reiki sisteminde bazı insanların yaptığı değişikler yüzünden, bu çok önemli bir sorudur.

Reiki Master olmak da önceden yapılması gereken gerekli hazırlıkları olan ciddi bir adımdır. Reiki 1, Reiki 2 ve İleri Reiki Eğitimi alınmalıdır. Aynı zamanda, yaşam gayemiz üzerine meditasyon yapmak ve Reiki Masterlığının bununla uyum içinde olup olmadığına da karar vermek gereklidir. Daha sonra da, uyumlu olduğunuz, kabiliyetli, ve sizi bir Reiki Master olduktan sonra da destekleyecek bir Reiki Master bulabilmek önemlidir.

Reiki Master olmak, başka insanları insiye edebileceğiniz anlamına gelir. Bu yüzden, siz uyumlama işlemi üzerinde çalışırken, size yardım ederek zamanını harcayabilecek bir öğretmen bulmanız önemlidir. Bazı öğretmenler bunu az veya hiç yapmadıkları için, öğretmeninize uyumlama pratiğine ne kadar zaman ayırdığını sorun.

Ayrıca size, siz artık kendi derslerinizi vermeye başladığınız zaman ne oranda destek vermeye istekli olduklarını da sorun. Bu önemlidir. Bazı Reiki Masterlarının, öğrencilerini ellerinden alacağınız kaygısıyla size yardım etmeye pek niyetleri olmaz. Eğer başarılı bir öğretmen Reiki Master olma konusunda ciddiyseniz, bu amacınıza ulaşma yolunda sizi samimiyetle destekleyecek bir öğretmen bulun.

İlk dersinize başlamadan önce, uyumlamaları yaptığınız ekstra pratikler uygulamanız iyi bir fikirdir. Bunu, daha önceden Reiki almış olan arkadaşlarınıza yapabilirsiniz. Onlara “uyumlama modeli” olup olmayacaklarını sorun ve onları ekstra uyumlamaların onlar için yararlı olacağı ve Reiki enerjilerini arıtıp güçlendireceğinden haberdar edin. Çoğu, bunu mutlulukla kabul edecektir. Eğer üzerinde pratik yapacak kimseyi bulamazsanız, bir insanı temsil etmesi için oyuncak bir ayı, yahut yastık kullanabilirsiniz.

Derste yapacağınız konuşmalar ve meditasyonların provalarını yapmak da gerekli olacaktır. Bir kayıt cihazına konuşmalarınızın taslağını kaydedin. Kasedi dinleyin ve konuşmanızı geliştirebileceğiniz yolları not edin. Sonra kendinizi rahat hissedinceye kadar pratik yapmaya devam edin. Not taslağınızı ders sırasında kullanmaya çekinmeyin. Öğretme aşamasında da rahatlayın, ve bırakın Reiki enerjisi işini yapsın…

Eğer diğer insanlara yardım etmek için içten bir isteğiniz varsa ve öğretmenliğe hazırlanmak için yeterli zamanı ayırmışsanız, öğrencileri çekmek için hiç sorun yaşamamalısınız. Alacağınız sonuçları yaratan şey, sizin yaklaşımınızdır. Öyleyse başarıyı farzedin, başarıyı yaratacaksınız.

Öğretmenlik yapan bir Reiki Master olarak, öğrencilerinize saygıyla yaklaşmanız önemlidir. Her birinin Tanrı’nın kıvılcımın içlerinde taşıdıklarını bilin. Asla öğrencilerinizi size bağımlı kılmak amacıyla gizli tehditler kullanmayın veya bilgiyi kısıtlamayın. Kendi içsel gücüyle ve seçim özgürlüğüyle bağlantı kurması için her bir öğrenciyi samimice destekleyin. Başkaları için yarattığınız şeyler size geri döner. Siz diğerlerini güçlendirdikçe, siz de güçleneceksiniz. Evrenin bolluğuna güvenin, böylece bolluk sahibi olacak ve aynı zamanda huzur ve mutlulukla kutsanacaksınız.

Başkalarına Reiki öğretireken, Reiki enerjisinin doğru bir temsilcisi olmak önemlidir. Bugün, insanlar yüzeyde kalmış spiritüellik tarafından kolayca kandırılamıyorlar. Tecrübeli ve kendi derin şifası üzerine çalışan gerçek bir öğretmen istiyorlar. Bu, Reiki’nin doğası üzerine meditasyon yapmayı ve ona kendini bırakmayı gerektirir. Bu, kişinin Reiki enerjisinin ulaşamadığı bütün yüzleriyle çalıştığı, ve onların da Reiki enerjisi tarafından şifa bulmasına izin verilen sürekli bir uygulamadır. Aşk, şefkat, merhamet, bilgelik, adalet, yardımlaşma, alçakgönüllülük, azim, kibarlık, cesaret, dayanıklılık ve cömertlik özelliklerimizi de geliştirmeli ve dışa vurmalıyız. Zaten Reiki de tüm bu nitelikler ve daha da fazlasıdır. Çelişkili görünebilir ama, gerçek bir Reiki Master her zaman Reiki Master olmakta olandır. Hayatın kendisi gibi, bu da daimi bir büyüme halidir.

Siz bunları yaparken, eninde sonunda Reiki’nin kendinize ve başkalararına şifa vermekten daha öte bir sistem olduğunu farkedeceksiniz. Reiki’nin daha derin bir gayesi vardır. Reiki, tedavi sırasında şifa enerjisine yol gösterebildiği gibi, hayatınızda da yol gösterici olabilir.

Hayatınız için, her zaman var olmuş olan ve sizi bekliyor olan mükemmel bir plan vardır. Bu plan, sizin için en iyi, en doğru ve en sağlıklı olandır. Bu plan, ne ailenizin sizin için istedikleri, ne de ait olduğunuz kültürün kabul etmek zorunda olduğunuzu söylediği şeyler üzerinedir; bu plan sadece ve sadece sizi gerçekten mutlu edecek şey üzerine kurulmuştur. Sizin içinizdedir ve sizin özünüzden gelir. Reiki sizi bu plana doğru yönlendirebilir, ve onu takip etmenize yardım edebilir. Bu plan, sizin ruhsal yolunuzdur.

Başkalarını ve kendinizi tedavi ederek, ve Reiki’nin özü üzerine meditasyon yaparak, Reiki tarafından, vereceğiniz önemli kararların aşamasında, gittikçe daha çok yönlendirileceksiniz. Bazen kendinizi mantıklı olmayan veya yapmanız gerektiğini düşündüğünüz şeye uymayan hareketler yaparken bulacaksınız, ve bazen asla yapmamaya yemin ettiğiniz şeyleri yapmaya yönlendirileceksiniz. Ancak, Reiki’nin yol göstericiliğine daha da çok güvenerek, egonuzun sizin için iyi olduğunun düşündüğü şeylerden vazgeçerek ve mütevazı bir biçimde kendinizi Reiki’nin sevecen gücüne teslim ederek, hayatınızın size uyum ve gerçek mutluluk duyguları getiren bir yolda değiştiğini göreceksiniz.

Zamanla, tecrübelerinizden, Reiki’nin rehberliğinin güveninize değidiğini öğreneceksiniz. Bir kere kendinizi bıraktınız mı, Reiki’nin yoluna girmiş olacaksınız. Bunu yaptığınızda, gemişle barış içinde ve gelecekten emin olacak ve tasalanacak hiç bir şey olmadığını bileceksiniz. Hayatınız daha büyük bir uyum içinde devam edecek ve amacınız olan “bir olma“ haline doğru ilerlemeye devam ederken bile ona ulaştığınızı hissedeceksiniz!
Sonuç olarak, bir Reiki Master’ın Reiki’ye hakim olan kişi değil, Reiki tarafından hakim olunmuş kişi olduğunu dikkate almalıyız. Bu, Reiki’nin ruhuna tamamen kendimizi adarken; onun hayatımızın her alanında bize yol göstermesine ve tek odağımız, güç ve büyüme kaynağımız haline gelmesine izin vermeyi gerektirir. Reiki, milenyumun sonlarına yaklaşırken; problemlemlerimize bir çözüm ve sınırsız bir güç yolu olarak öne çıkıyor. Bu yoldan yararlanacak herkesin ona doğru yönlendirilmesi dileğiyle…

Not: Bu yazı William Lee Rand’ın izniyle yayınlanmıştır. Yazar hakkında daha fazla bilgi ve Reikinews Dergisi için http://www.reiki.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Konuk Yazar