Günlük yaşantıda karşılaştığımız gerilimlerden kurtulmanın bazı yolları vardır. Bunlar doğru nefes almak ve gevşemedir. Bu yazımızda ise meditasyon üzerinde duracağız. Fakat önce meditasyonun ne olduğunu görelim.

Meditasyon, sanskritçe “dhayana” kelimesinin karşılığıdır. Yoga biliminin kurucusu olan Patanjali, meditasyonu, “zihni belli bir şey üzerinde yoğunlaştırma” olarak açıklamıştır. Bugün düzenli bir şekilde yapılan meditasyon insan üzerinde fiziksel, zihinsel ve ruhsal etkiler yaratmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalara göre meditasyonun fiziksel etkilerini şöyle sıralayabiliriz: kalp atışları ve solunum yavaşlamakta, kandaki laktik asit miktarı düşmekte, tansiyon normal düzeyini korumakta, vücudun oksijen tüketimi azalmakta ki, -bu metabolizmanın yavaşladığını gösterir- kısaca beden tam bir dinlenme halindedir. Zihinsel etkilerine gelince; meditasyon, hafıza gücünü ve konstantrasyonu geliştirdiği gibi, dikkatide artırır. Yaratıcılık, verimlilik ve enerjide bir artış sağlar. Ruhsal olarak ise, kişide var olan depresyon, hoşnutsuzluk ve diğer negatif ruhsal durumlarda bir azalma sağlar. Huzur ve iyimserlikte artış görülür. Kısaca meditasyon, insanın genel sağlığını daha iyiye götürdüğü gibi, onun gerginliklerden kurtulmasınada yardımcıdır.

Meditasyonun birçok türleri vardır. Fakat sizlere bu yazımızda herkesin rahatça uygulayabileceği bir meditasyondan bahsedeceğim. Bu “soluğu izleme meditasyonu’dur”

Soluğu (Nefes alıp vermeyi) izleme meditasyonu:
Bu meditasyon, doğal nefes alıp verişe karışmadan, sadece nefesin, bilinç tarafından izlenmesi şeklinde yapılan bir meditasyondur.
Meditasyonu yapmak için sizi kimsenin rahatsız etmeyeceği uygun bir yer seçin. Hareketsiz, dengeli ve rahat oturun. Bu bir lotüs oturuşu olabilir. Eğer bu şekilde oturamıyorsanız, bağdaş kurup oturun. Buda zor gelirse bir sandalyeyede oturabilirsiniz. Önemli olan Sırtınızın dik olmasıdır. Daha sonra el bileklerinizi lotus duruşunda olduğu gibi dizleriniz üzerine yerleştirin veya ellerinizi üst üste gelecek şekilde kavuşturup kucağınıza koyun. Oturuşunuzun düzgün olması meditasyonun sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. Başınız dik dursun. Gözlerinizi kapatın. Birkaç derin tam nefes alın ve bütün bedeni gevşek bırakın.

Ve şimdi zihinsel dikkatinizi nefes alıp verişlerinize çevirin, kendiliğinden, doğal olarak nasıl nefes alıp verdiğinizi göreceksiniz. Bu nefes alıp verişleri izlemek, bir süre sonra sizi zihinsel sûkünete götürecektir. Nefesin kolayca izlenmesini sağlamak için nefes alış verişlerinizi sayabilirsiniz de. Zihninizden, nefes alırken “bir”, verirken “iki” deyin ve saymayı “on”a kadar sürdürün. Bitirince tekrar “bir”den başlayın. Meditasyonu on dakika kadar bu şekilde devam ettirin.

Bazen meditasyona yeni başlayanlar için nefesi izlemek ve sayı saymak zor gelebilir. Ayrıca zihinde birdenbire birçok düşüncenin oluştuğunu ve sayı saymadığınızı da farkedebilirsiniz. Bu durumda düşüncelerin zihninizden serbestçe akıp gitmesine izin verin. Ve zihinsel dikkatinizi, tekrar nefes alıp vermeye çevirerek, meditasyonu devam ettirin. Meditasyon sabır isteyen bir iştir. Yılmadan devam edin. Zamanla çok daha iyi yaptığınızı göreceksiniz.

Bu meditasyonu; günlük yaşamın baskısından, gerginliğinden uzaklaşmak; zihninizde kişisel bir mekân yaratıp, olumsuz düşünce ve duygulardan arınmak ve fiziksel gerginlikleri ortadan kaldırmak için kullanabilirsiniz.