Reiki Amerika’daki klinikler ve hastanelerde müşteri hizmet kalitesini arttırmak için yararlı ve uygun maliyetli bir tedavi yöntemi olarak geçerlilik kazanmaya başladı. Manhattan Göz, Kulak ve Boğaz Hastalıkları Hastanesinde özel hemşire olarka görev yapan Marilyn Vega’nın deyimiyle “Reiki seansları hastaların daha az acı çekerek daha hızlı iyileşmelerrini sağlıyor”. Reiki cerrahi müdahaleler sonrasında toparlanma sürecini hızlandırıyor, hastanın zihinsel olarak iyileşme sürecine katılımını kolaylaştırıyor ve ilaç tedavilerinin yan etkilerini azaltıyor.

Bir Reiki Master olan Vega, Reiki’yi sıradan bakım sürecinin bir parçası olarak uyguluyor. Hastalar Reiki’den hoşlandıkları için de bu tedavi hastalar ve hastane çalışanları arasında ağızdan ağıza yaygınlık kazanıyor. Birçok hasta Vega’dan onlara operasyon sırasında ve iyileşme sürecinde Reiki uygulamasını istiyorlar. Ayrıca Memorial Sloan Kettering Hastanesindeki kanserli hastalar, kemik iliği nakli yapılanlar dahil olmak üzere Vega’nın kendilerine Reiki vermesini talep ediyorlar. Reiki’nin değerini idrak eden 6 doktor ve 25 hemşire, Vega ile birlikte Reiki eğitimi almaya başlıyorlar.

Amerika’da Gelişmeye Başlayan Tamamlayıcı Tedavi Anlayışı

Amerikan kamuoyu Reiki dahil olmak üzere her çeşit tamamlayıcı tedavi ile giderek daha yakından ilgilenmeye başlıyor. Esasen Boston Beth Israel Hastanesi’nden Dr. David M. Eisenberg’in yaptığı bir çalışma her üç Amerikalı’dan bir tanesinin bu tür alternatif tedavilerle ilgilendiğini ve sadece 1990 yılında bu tür tedavilere harcanan toplam miktarın 14 milyar doalrı bulduğunu gösteriyor.

Reiki, tıp kurumlarında da daha geniş bir farkındalık oluşturmaya ve kabul görmeye başlıyor. Bazı hastaneler Reiki’yi bakım hizmetlerinin arasına dahil ediyor ve Reiki eğitimi almış fizik tedavi uzmanları, hemşireler ve destek elemanlarını işe alıyorlar.

Hastaneler Reiki’yi Neden Seviyor?

Amerikan hastaneleri bir değişim süreci yaşıyorlar. Maliyetleri düşürürken bir yandan da verilen hizmet kalitesini arttırmak gibi bir meydan okuma ile karşı karşıya kalmış durumdalar. Pahalı tedavi yöntemlerine dayalı geleneksel tıp modelleri ile karşı karşıya oldukları bu rekabet sorunu onları tam bir çözümsüzlüğe itiyor. Bu noktada Reiki ve diğer yardımcı tedavi yöntemleri onların imdadına yetişiyor. Reiki uygulamaları için teknolojik yatırıma gerek yok. Üstelik birçok Reiki uzmanı hizmetlerini ücret almadan ya da düşük ücretlerle veriyor. Bu nednele Reiki bir yandan maliyetleri düşürmelerini sağlarken öte yandan hastalardan çok olumlu tepkiler alıyor.

New York Columbia Presbiteryan Hastanesinin ünlü kardiyografi cerrahlarından Dr. Mehmet Öz ile birlikte çalışan ve Reiki eğitimi almış olan şifacı Julie Motz, hastaların operasyonlar sırasındaki enerji dengesini korumak için, Reiki ve diğer hassas (subtle) enerji tekniklerini kullanıyor. Motz, doktor Öz’e açık kalp ameliyatları ve kalp nakilleri sırasında destek veriyor. Motz’un girdiği 11 operasyonun hiçbirinde, hastaların yaygın olarak görülen operasyon sonrası depresyona girmedikleri, bypass hastalarının operasyon sonrasında ağrı ve bacaklarda görülen zayıflık gibi sorunları yaşamadıkları ve organ nakli yapılan hastalarda vücudun organı reddetmesi sorununun ortadan kalktığı tespit ediliyor.

Marin Independent Journal dergisi Motz’un California Marin General Hospital’daki çalışmalarını yakından takip ediyor. Motz bu hastanede operasyon göre hastalara hassas (subtle) enerji teknikleri uyuguluyor. Şefkat yüklü konuşmalarında yer aldığı seanslarında hastalara pozitif duygular aşlıyan Motz özellikle mastektomi hastalarıyla çalışmak konusund ahastane tarafından destekleniyor.

Marin General’da onkolojist olarka görev yapan Dr. David Guillion, “Hastalar için gücümüzün yettiği her hizmeti vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizler modern tıbbın tüm imkanlarını hastalarımızın önüne seriyoruz ancak şifa çok karmaşık bir süreç… Pozitif enerjinin kullanılmasıyla iyileşme sürecinin tetikleneceği düşüncesini destekliyorum” diyor.

Tucson Tıp Merkezindeki Reiki Kliniği

Arizona’daki Tucson Medical Center (TMC) Reiki uygulamacılarından oluşan bir ekibe sahip. Program Onkoloji Servisi Destek Birimini yöneten Sally Soderlund tarafından idare ediliyor. Program devreye girdiğinden beri bir parçası olan Arlene Siegel Reiki isteyenlerle aylık destek alışmaları yapıyor.

TMC programı Mayıs 1995’de başlatıldı. Tucson Reiki birliğinden üç usta bir Reiki kliniği kurulması için girişimde bulundular, ancak yer bulmak konusunda fona ihtiyaçları vardı. Bu sorunu çözmeye çalışırlarken hastanenin yöneticisi olan Sandy Haywood ile ilişki kurdular ve hastalara Reiki seansları vermeyi önerdiler. Tamamlayıcı tedaviler konuusnda olumlu bir yaklaşımı olan Haywood bu programın başlatılmasını sağladı.

Program önce kanser bakım ünitesinde devreye girdi, ama o günden bu yana hastanenin birçok biriminde yaygınlaşmaya başladı. Önceleri Reiki uygulaması için fizik tedavi uzmanının onayı gerekiyordu. Ancak artık hemşirenin talepte bulunması yeterli oluyor. Reiki seasnları iki kişilik bir ekip tarafından veriliyor ve bu hem hastalarda hem de ekipte daha güçlü bir güven ve rahatlık duygusu oluşmasını sağlıyor. Hastanı odasında ve yatağında bu seansı alabilmesi için rıza gösterdiğini belirten bir dokümanı imzalaması yeterli oluyor.

Reiki’nin içeriğini seanstan önce hastaya açıklayıp açıklamamak Reiki veren ekibin tercihine bağlı. Ama ekipler tecrübelerine dayanarak kendilerini tanıtıp, yapacakları tedaviyi anlatan bir konuşmanın daima faydası olduğunu söylüyorlar.

Ayrıca yapacakları işi açıklarken ilk adımda hemen Reiki sözcüğünü kullanmamanın, bunun yerine şifa enerjisi ifadesine başvurmanın daha olumlu tepki aldığını da görmüşler. Hastaya, şifa enerjisinin aslında bedenlerimizde varolan, fakat hastalıklarla birlikte bloke olmuş bir enerji olduğunu, bu enerjinin seviyesini yükselterek hastaya destek vereceklerini anlatıyorlar. Daha sonra buna Reiki dendiğini hastaya açıklıyor ve seans boyunca tedavi edici Reiki müziği de çalıyorlar. (*Not: Reiki uygulamalarını hastanelerde yapmak ve hastaya Reiki’nin ne olduğunu çok iyi anlatmak ve ancak hasta tarafından onay görüyorsa uygulamaya geçmek şart. Ayrıca, Reiki’nin doğası itibariyle spiritüel bir özelliği olduğunu, sevgi ve sefkat eenrjisi içerdiğini, bunun belli bir dinle alakası olmadığını, Reiki ekiplerinde çalışan farklı dinlerden birçok insan olduğunu ve bu enerjinin dinleriyle ters düşen bir yanını göremediklerini ifade etmek de çok yararlı oluyor.)

Reiki kliniklerindeki gönüllüler, hastalarla ve hastane görevlileri ile konuşurken metafizik terimler kullanmamaya, aura, çakralar, enerji bedenleri gibi konudan uzak olanların kafasını karıştıracak ve olumsuz tepki uyandırabilecek sözcükleri sarfetmemeye özen gösteriyorlar. Bunun yerine Reiki’yi günlük yaşamın içinden sözcüklerle açıklamak ve dokunmanın herkese huzur ve mutluluk veren bir enerjisi olduğunu söylemek daha yararlı oluyor. Reiki tedavisi yerine Reiki seanslar tanımının daha olumlu bir etki yarattığını da gözlemişler.

Yeni Reiki gönüllüleri hastaneye geldikleri zaman Soderlund onlara ayrıntılı bir soru formu doldurtuyor ve bunu imzalattırıyor. Gönüllülerin, hastane dışında hastalarla Reiki seansı vermek için anlaşma yapmamaları gerekiyor. Daha sonra ”gölgelemek” olarak tanımlanan ikili ekip çalışmalarına katılıyorlar. Altı gölgeleme çalışmasından sonra, Soderlund idari ayarlamaları yapıyor ve gönüllüye hastanenin işleyişi, çalışanlar ve hastalarla ilişkiler konusundaki yönergeleri aktarıyor. Ortaya çıkabilecek farklı durumlarda nasıl davramaları gerektiği konusunda da eğitim alıyorlar. Daha sonra da kendileri gibi bir gönüllü ile birlikte iki kişilik bir ekip oluşturuyorlar. Halihazırda hastanede ikili ya da dörtlü gruplar halinde seanslara giren 20 kişilik bir ekip var.

Siegel Reiki gönüllüleri ile aylık toplantılar yapıyor. Bu toplantılarda hedef belirliyor, deneyimlerini paylaşıyor ve giyim tarzı, yönetim esasları gibi konularda fikir tartışmaları yapıyorlar. Yeni hastaların potansiyel tepkilerine hazırlıklı olmak için de karşılıklı senaryolar düzenleyip oynayarak, adaptasyon yeteneklerini geliştiriyorlar. Bu toplantılarda Reiki seansı almakta olan hastaların gelişmelerini takip eden formlar da inceleniyor.

Siegel, her hastaya özel bir yaklaşım geliştirmek gerektiğine inanıyor. Birçoğunun hastalığı çok ileri durumda oluyor, kimileri ölümlerini bekliyorlar ve içinde yaşadıkları duruma farklı tepkiler geliştirmiş oluyorlar. Reiki kliniğinde ele alınan hastalıklar arasında kanser, ağrı, kronik vakalar, operasyon sonrası cerrahi müdahaleler ve gebelik de yer alıyor.

Siegel “Hastanın odasına girdiğimiz andan itibaren aklımızdaki tek şey onun en yüksek yararına olanı yapmaktır. Hastayla uyumlanmak için zaman harcar, onların durumlarını tariflemelerini dinler ve kendilerini mümkün olduğunca rahat hissetmelerini sağlamaya çalışırız. Sonra da Reiki’nin işini yapabilmesi için kendimizi bir kanal haline getiririz. Yani orada varolşumuzun asıl amacı gerçekleşmeye başlar.” Diyor. İnsanların bu işe gönüllü olarak katılmalarının nedenini, yüreklerindeki iyi duygulara ve Reiki’ye vesile olmanın yaşamlarına getirdiği spiritüel deneyimleri arzu etmelerine bağlıyor.

Programın başarılı olmasının tek yolu hastaların Reiki’yi sevmeleri ve devam etmeyi istemeleri. Hastalar, seasnlardan zevk alıyor ve ilk deneyimlerinden sonra bunun arkasının gelmesini istiyorlar. Bazıları spiritüel deneyimler yaşadıklarından bahsediyorlar. Hemşirelerde Reiki alan hastalarının ağrılarında azalma olduğunu, daha huzurlu bir hal aldıklarını, daha iyi uyuduklarını, iştahlarının arttığını ve tedaviye daha iyi cevap verdiklerini söylüyorlar. Program hastane çalışanları tarafından da olumlu karşılanıyor. Bu sayede hastanenin hizmet kalitesinin arttığını düşünüyor ve Reiki’nin değerine inanıyorlar.

Portsmouth Regional Hastanesinde Reiki

Patricia Alandydy bir Reiki Master. Aynı zamanda Portsmouth Bölge Hastanesinde Cerrahi Servisi’nde Yardımcı Direktör olarka görev yapıyor. Direktör Jocclyn King ve Yönetim Kurulu Başkanı William Schuler’in de desteğiyle cerrahi servisindeki hastaların Reiki tedavisi görmesini sağlıyor. Cerrahi servisi, hastanenin en büyük bölümlerinden biri ve aynı zamanda tam teşekküllü bir operasyon ünitesi ve operasyon sonrası bakım ünitesine de sahip. Operasyon öncesi hastalarla yapılan görüşmelerde önerilen birçok hizmet arasında Reiki de yer alıyor. Eğer hasta isterse ameliyata girmeden önceki sabah Reiki uygulanıyor ve operasyon odasına gidilmeden önce de 15-20 dakikalık bir uygulama daha yapılıyor. Bazı durumlarda ameliyat sırasında da Reiki verildiği oluyor.

Reiki seansları Patricia tarafından yetiştirilmiş olan 20 kişilik bir ekip tarafından veriliyor. Bunların içinde fizik tedavi uzmanları, teknisyenler ve destek elemanları da var. Reiki servisleri Nisan 1997’den beri devam ediyor ve bu güne dek 400 hasta ameliyat öncesi ve sonrasında Reiki desteği almış.

Alandydy “Son derece olumlu sonuçlar getiren bir girişim oldu. Reiki birbirinden çok farklı birçok insana erişti, ağızdan ağıza yayılarak birçok hasta üzerinde olumlu bir etki yarattı. Hastalar çoğu kez bir yakınlarının tavsiyesi üzerine Reiki almayı arzu ettiler. Ayrıca ileri yaş grubunda olan birçok hastanın da Reiki’ye açık olmaları bizim için çok ilginçti. Reiki hastanemizde stresi azaltan ve gevşemeyi kolaylaştıran bir teknik olarak lanse edildi ve bedenin kendini tedavi etme yeteneğini canlandırdığı ifade edildi.

Reiki uygulamalarına aura okuma gibi ek çalışmalar dahil edilmedi. Sadece enerji seansı yapıldı. Bu sınırlara bağlı kalınması ve elde edilen olumlu sonuçlar hem hastaların hem de hastane görevlilerinin çok olumlu yaklaşımlar geliştirmelerine neden oldu. Artık hastanenin farklı bölümlerindeki, anksiyete, kronik ağrılar kanser gibi hastalıklardan dolayı tedavi gören hastalar içinde de Reiki almak isteyenler var.

Alandydy ve yardımcısı Greda Cocco, hastane tarafından desteklenen Seacoast Tamalayıcı Bakım Ünitesi isminde bir Reiki Kliniği de açtılar. Klinik haftada 2 gün açık ve seanslar bir kısmı hastane de görev yapanlardan da oluşan 50 gönüllü tarafından yürütülüyor. Genellikle herbirinde 2 gönüllünün bulunduğu 13 ila 17 Reiki masası açıyorlar. HIV, ağrı, kemoterapi ve radyasyonun yan etkileri gibi çok geniş bir alanı kapsayan konularda tedavi seansları veriliyor. Bazı hastalar doğrudan hastane tarafından kliniğe yönlendiriliyorlar, bazıları ise dostlarından duyup geliyor. Hastalardan seans başına 10 dolar ücret alınıyor. Klinik genellikle devamlı dolu ve ellerinde uzun bir bekleyen hastalar listesi oluyor.

Kaliforniya Pasifik Tıp Merkezi Reiki Programı

California Pacific Medical Center Kuzey Kaliforniya’nın en büyük tıp merkezlerinden biri. Sağlık ve Şifa Kliniğinde akut ve kronik hastalıklar için Reiki, Çin Tıbbı, hipnoz, biofeedback, akupunktur, homeopathy, bitkisel tedaviler, aromaterapi gibi birçok alternatif destekleyici tıp uygulaması kullanılıyor. Klinikte iki daimi doktor – Dr. Mike Cantwell and Dr. Amy Saltzman – bulunuyor. Cantwell, sari hastalıklar konusunda uzman bir pediatrist ve aynı zamnada bir Reiki Master. Saltzman bir iç hastalıklar uzmanı ve ”mindfulness meditation”, akupunktur ve beslenme terapisi konusunda uzman.

Klinikteki doktorlar, hastalar için en uygun alternatif uygulamanın hangisi olacağı konusunda diğer hasta ile çalışan diğer doktorlar ile konsültasyon yaparak karar veriyorlar. Hastanın genel sağlık durumunun belirlenmesi için kapsamlı bir form dolduruluyor. Bu formda hastanın özel yaşamı, ailesi ile ilişkileri, iş ortamı, spiritüel alışkanlıkları dahil olmak üzere birçok konuda konumu araştırılıyor. Kllinik oldukça popüler ve halihazırda yüzün üzerinde hasta bekleme listesinde duruyor.
Dr. Cantwell 1-3 saat arasında devam eden Reiki seansları uyguluyor. Ardından da Reiki II konusunda uzman bir kişi hasta ile klinik dışında belli zamanda çalışmaya devam ediyor. Reiki tedavisine iyi cevap veren hastalar daha sonra kendi kendilerine enerji verebilmeleri için Reiki eğitimi almaya teşvik ediliyorlar.
Dr. Cantwell “Reiki’nin kas ve iskelet zedelenmelerinden kaynaklanan ağrılarda, akut enfeksiyonlarda, başağrısında ve astımda çok yararlı olduğunu gördüm. Kronik ağrı çekilen hastalıklarda da çok faydası oluyor” diyor.

Halihazırda Reiki hastanenini sağlık sigortası programına dahil değil. Ancak Dr. Cantwell bu konuda destek verecek sigorta şirketleri için arayışlarını sürdürüyor.

Giderek Daha Fazla Tıp Doktoru ve Hemşire Reiki Öğreniyor

Mary Lee Radka bir Reiki Master ve bir hemşire. Ann Harbour’daki University of Michigan Hospital’da Reiki sınıfları açıyor. Birçok hastasına da Reiki uyguluyor. Reiki’nin ağrıyı azaltmak, stresi gidermek, kan dolaşımını canlandırmak ve sinir sıkışmalarını engellemek için en iyi yöntemlerden bir olduğuna inanıyor.

Reiki master Nancy Eos, bir tıp doktoru ve aynı zamanda University of Michigan Medical School’da öğretim görevlisi. Bir Acil Servis doktoru olarak Reiki’yi sık sık tıp tedavilerinin bir parçası olarak kullanıyor.

Eos “Tıbbı Reiki’den ayrı düşünmek bence mümkün değil” diyorReiki’de tek yapmam gereken hastaya dokunmak. Bu bir mucize yaratıyor. Acılar azalıyor. Kan kaybı yavaşlıyor. Tıkalı nefesler açılıyor. Kızgın ve korkmuş insanlar bana şakalar yapmaya başlıyorlar.”

Reiki ve Tıp isimli kitabında Eos Reiki’nin travmalar, kalp krizleri, solunum problemleri, CPR, çocuk tecavüzü, alerjik reaksiyonlar ve diğer acil tedavi gerektiren durumlarda nasıl kullanılacağı konusunda bilgi veriyor. Dr. Eos artık Grass Lake Medical Center’da bir aile doktorluğu merkezi açmış ve Michigan’daki Foote Hospital’da Reiki ve standardt tıp uygulamalarının karışımı olan tedaviler uyguluyor.

Libby Barnett ve Maggie Chambers iki Reiki master ve her ikisi de hem hastalarına Reiki uyguluyor hem de birçok New England hastanesindeki tıp görevlilerine Reiki eğitimi veriyorlar. Reiki’yi normal tıp uygulamalarının yanısıra tamamlayıcı tedavi olarak kullanmak isteyen sağlık çalışanlarına öğretiyorlar. Reiki Energy Medicine ismindeki kitaplarında deneyimlerini dile getiriyorlar. En ilginç önerilerinden biri hastanelerde hastaların şifa alabilecekleri ”Reiki Odaları” oluşturmak. Bettina Peyton bir tıp doktoru ve Libby ve Maggie’den eğitim almış kişilerden biri. Peyton “Reiki’nin basitliği ve buna karşın sahip olduğu çarpıcı etki bizi evrensel enerjinin tedavi edici gücünü araştırmaya itiyor.” Diyor.

Öyle görünüyor ki ihtiyaç içindeki birçok insanın tedavi görmek için geldiği hastaneler Reiki’nin yaygınlaşması için en uygun mekanlar. Bu makalede yer verilen örneklerin, bulunduğumuz bölgelerde benzer denemelerin yapılması için cesaret verici olacağını umuyoruz.

Not: Bu yazı William Lee Rand’ın izniyle yayınlanmıştır. Yazar hakkında daha fazla bilgi ve Reikinews Dergisi için http://www.reiki.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.