Carl G. Jung’a göre 8 farklı kişilik tipi vardır… Elbette bir insan en kötü ihtimalle iki tipin karışımından oluşuyor. Ama okudukça kendi kişiliğiniz hakkında bu 8 tipten mutlaka bir kaçına yakın hissedeceksiniz… Oldukça bilgilendirici ve eğlenceli bir çalışma… Kendini tanımaktan korkmayanlara adanmıştır…

DIŞA DÖNÜK DÜŞÜNEN TİP
Bu tipte rasyonel düşünme ve mantık baskındır. Her zaman libidosunu dışarıya, pratik başarılara yönlendirir. Düşünce ve eylemlerini nesnel verilerin analizine dayandırır. Problem çözmede ve meseleleri açığa çıkarmada ustadır. Kendi dünya görüşünün doğru görüş olduğunu düşünme eğiliminde olduğundan zorba haline gelebilir. Kendi görüşüne uymayanları usulünce bastırır. Gölge tipi içedönük hisseden tiptir. Bastırdığı şey şiddetli duygu durumları, çılgınca aşk ilişkileri ve kendi dünya görüşünü tehdit edenlere karşı dar görüşlü, tutucu davranış olarak geri dönebilir. Güçlü bir görev duygusu vardır ama sıcaklık ve hoşgörüden yoksun olabilir. Birçok bilimci, hukukçu, teknisyen, idareci ve mühendis bu tip sınıftan olabilir.
İÇE DÖNÜK DÜŞÜNEN TİP
Bu tip de entellektüel fikirlerle ilgilenir , ama dış olgulardan çok fikirlerden oluşan iç dünyaya yönelmiştir. Sürekli sorular sorar ve şeyler hakkında kuramlar oluşturur. Gerçekleri kabul etmede sakınımlı davranır. Düşünceleri içe, öznel fikirlere yöneliktir. Başkaları onu egzantirik ve beceriksiz görebilir. Gölge tipi dışadönük hisseden tiptir. Bastırılan hissetme işlevi bir saflık ya da tuhaf öngörülmeyen davranış biçiminde yüzeye çıkabilir. Bu tip fikirlerine yönelik eleştiriyi kişisel saldırı şeklinde yorumlayabilir. Filozoflar ve entellektüeller bu tiptendir. 
DIŞADÖNÜK HİSSEDEN TİP
Çevresindeki dünyaya uyum sağlar ve akran grubuyla uyum içindedir. Düşünceleri geleneksel toplum değerlerine dayanır. Girgin kişidir, modayı yakından takip eder, kişisel başarıyla çok ilgilenir. Nazik ve etkileyecidir. İnsanları iyi idare eder ve sosyal buluşma ve gruplardan keyif alır. Gölge tipi içedönük düşünen tiptir. Olumsuz yönden bakıldığında bu kişi yüzeysel, samimiyetsiz olabilir, yapmacık görünebilir ve uç durumlarda histeri ya da mani geliştirebilir. Bu grup, oyuncular, halkla ilişkiler, pazarlama çalışanları ya da televizyon yıldızlarını içerebilir.
İÇEDÖNÜK HİSSEDEN TİP
Oldukça uzak ve içedönüktür. ‘Sakin sular derin akar’ tipindedir. Mazbuttur, huzuru ve sakinliği, müziği sever. Nesnel gerçekliği önemsemez. Birkaç yakın dostunun olmasını yeğler, kendisine yakın kişileri iyi anlar. Çoğunlukla dindar ve özeverilidir. Rol yapma becerisi yoktur, sadık bir dosttur. Gölge tipi dışa dönük hisseden tiptir, olayları mantıksal çerçevede düşünemeyebilir; ilkel saplantılara ya da depresyona yakalanabilir. Erkek ve kadın keşişler bu gruptan olabilir. Uç durumlarda dünyadan el etek çeken mistik, çilekeş karakterlerde kendisini gösterir.
DIŞADÖNÜK DUYUMSAYAN TİP
Bu tip için dünyadaki fiziksel nesneler ve duyumlar son derece önemlidir. O dünyayı olduğu gibi kabul edip orada yaşamaktan zevk alan, pratik görmüş geçirmiş bir tiptir. Güzel yemekten ya da tehlikeli sporlardan hoşlanır. Hoşsohbettir. Libido, her zaman değilse de çoğunlukla zevkli, güçlü duyumsamalara yol açan nesne ve faaliyetlere yöneliktir. Bu tipler iç dünya ile ilgilenmez, olayları psikolojik süreçler çerçevesinde değerlendiren kişilere kuşkuyla bakarlar. Gölge tipi içe dönük sezgisel tiptir. Bağımlı ve haz düşkünü bir hale gelebilir. Uç durumlarda sapkınlığa ya da kültlere katılmaya eğilim gösterir. Bastırılmış sezgisel yanını başkalarına yansıtabilir, böylece davranışlarında akıldışı bir ölçüde kuşkulu ya da kıskanç olabilir. Bu kişiler ticaretle ya da emlakçılıkla uğraşırlar. Tehlikeli sporlar yapabilirler.
İÇEDÖNÜK DUYUMSAYAN TİP
Önemli olarak içsel, öznel olarak yaşanmış duyumsamadır. Nesneler o kadar önemli değildir. Bu kişi o kadar duyumlarıyla doludur ki erişilemez görünebilir ve kendisiini başkalarına ifade etmekte zorlanabilir. Bunun nedeni, dış olaylara öznel olarak tepki vermesidir; hayaletler görüler ve şaşırtıcı görüntüler gördüklerini bile iddia edebilirler. Uç durumlarda bu tip psikotik olur ve gerçekliği düşlemden ayıramaz. Gölge tipi dışadönük sezgisel tiptir; bu bastırılmış işlev, olabilecek olaylara karşı olumsuz önsezilere, hatta paranoyaya götürebilir. Bazı sanatçılar, müzisyenler ve yazarlar bu gruptan olabilir. 
DIŞADÖNÜK SEZGİSEL TİP
Ne zaman bütün gerçekler bilinmeden bir hüküm ya da karar vermek gerekse, beynin sezgisel kısmını kullanır. Bir soruna her açıdan bakmaktan ve farklı bakış açılarını görmekten hoşlanır. Değişmez, bildik, yerleşik şeylerden sıkılır. Yeni olanı keşfetmekten geleceğe bakmaktan hoşlanır. Görenekleri ve geleneği önemsiz görebilir. İstediğini elde etmek için öteki kişileri ezip geçebilir. Kendine özgü bir ahlak anlayışına sahiptir ve ‘fırsatçı’dır. Bir olayı bütünüyle göremez ve kişisel ilişkileri zayıftır. Gölge tipi içedönük duyumsayan tiptir. Bağımlı davranışa, fobilere ya da hipokondriyaya yatkın olabilir. Girişimciler, gazeteciler, moda tasarımcıları ve işadamları bu gruptan olabilir. 
İÇEDÖNÜK SEZGİSEL TİP
Bu tip için rüyaların, görülerin ve bilincdışının oluşturduğu mistik dünya önemlidir. Bu kişi çoğu zaman iç dünyasındaki hayaller, düşlemler ve dinsel aydınlanmalarla meşguldür ve dış dünyayı bunlar çerçevesinde yorumlamaya çalışır. Geçmişte bu tip büyük bir olasılıkla kabilenin şamanı olurdu. Ama bugünlerde toplumdışı ve çoğunlukla tuhaf addedilen kişiler olarak görülüyorlar. Gölge tipi dışa dönük duyumsayan tiptir, bastırılmış işlev bozukluğu, saplantılı davranış ve hipokondriya görülebilir. Bu kişinin her zaman gerçeklikle bağlarını yitirme riski vardır. Şizofrenliğe gidebilir. Birçok fizikçi, mistik ve şair bu gruptandır.