Katastrofik insan, yıkım özeliği taşıyan felaket düşünce döngüsüne takılmış, olumsuz akıl yürütmeyi alışkanlık haline getirmiş insandır. Bu tür zihin yapısında olan insanlar destekleyici ve yapıcı olasılıklar yerine en kötü durum senaryosuna takılı kalarak iç ve dış dünyada yakıcı ve yıkıcı düşünceler üretirler.

Düşünceler sağlıklı, berrak ve dingin olduğunda bizi içsel olarak güvenli bir alana taşır ve ihtiyaç duyduğumuz her durumda hayatta kalmamızı sağlar.

Felaket anlamına gelen “katastrof” kavramı insan zihni için kullanıldığında ”felaketleştirme” yani “yıkıcı düşünme” özelliğine bürünür. Hayatınızda sürekli olumsuz sonuçlar doğuran olayların ortaya çıkacağını varsayan irrasyonel düşünce tekrarlarıdır. Bu tarz düşünme alışkanlığı beraberinde yoğun kaygı ve endişe getirir, bedeni sürekli olarak savunma sisteminde tutar ve bunun sonucunda kronik stres oluşur, stresle birlikte önemli sağlık sorunları ortaya çıkar.

Katastrofik düşüncelere yatkın insanların olumsuz duygularla baş etmesi zordur, bu düşünce tarzı –genelde- bilinçaltı seviyesinde gerçekleşir, çoğu zaman insan bunun farkında bile olmayabilir.

Diğer bir deyişle katastrofik düşüncelerin içerdiği bilişsel çarpıtma, derinlerde sahip olduğunuz temel bir inanca bağlıdır ve ancak bu kök nedenlere inerek ve düşüncelerin akış ve hareketine daha fazla dikkat ederek onarım gerçekleşebilir.

Sath Bilinç Okulu, katastrofiyi düşünce bozukluğu olarak ele alır, düşünce akış ve ritmini bozan tüm sebeplerle birlikte, en derinlerdeki temel arızanın bulunmasını ve giderilmesini sağlar. Sisteminizdeki yıkıcı düşünce silsilesinin bağlantılarını anlamanızı ve otomatik olumsuz akıl yürütmeyi kalıcı olarak durdurmanızı mümkün kılar.

Düşünce ve duygu dünyanızın en temel seviyede yeniden yapılandırılmış olması ile sizleri yaratıcı ve güvenli olasılıkların parlak vizyonlarına taşır.

Sath Bilinç Okulu ile asla yalnız değilsiniz.

www.sath.com.tr

SATH Bilinç Okulu