Yazar: Zeynep Ergen


ruhsallıK

Aytaşım 

İlk aytaşımı çocukluğumda çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etmişti. Bütün çocukluğum boyunca Urla’ da herkes uyuduktan sonra saatlerce Dolunay’ı seyreder, konuşur, Ay’ a gitmenin yollarını arardım. İlk aytaşı bana geldiğinde Dolunay’da yıkandıktan sonra daha çok parladığını fark ettim, sonraları bunun aslında bir ritüel olduğunu öğrenecektim….

tarihteKi

Merhaba Frida! 

Olağandışı! Olağanüstü! Acının Keskinliğin Özgürlüğün Renk Ressamı Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon, resimleriyle ve fotoğraflarıyla İstanbul’dan geçiyor. Resimleriyle Sanat Tarihi içinde önemli bir isimdir Frida Kahlo… Yaşamı, üretkenliği, acıyı ifade edişi, başa çıkmaya çalışırken tutkulu ve dik duruşu ile de bütün kadınlar için ilham verici bir…

mistiK

Alınyazısı, Kader ve Amor Fati 

Hayatta öyle zamanlar vardır ki olanları ne değiştirebiliriz, ne kabül edebiliriz ne anlayabiliriz. Aklımızla veya sezgilerimizle karşılamaya çalışırken, bazen tekrar karşılaşıyor bazen sıyırıp geçiyoruz, bazen tam içine düşüyoruz. Engellemek, değiştirmek, seçmemiş olmak istiyoruz. Olması gereken olacaktır ile sezgiler, rüyalar, öngörüler, kehanetsel olasılıkları karşılaştırıyoruz. Çok daralırsak…

şifacılıK

Sihirli Kristaller 

Meryem Ebru Sezen, benim hem arkadaşım, hem bilgi ve deneyimlerine saygı duyduğum eğitmenlerdendir. İstanbul Maltepe Nefes Okulu’ nda eğitimlerimizde ortak bir vizyonu paylaşıyoruz. Ben de Rüya Farkındalığı Eğitimlerimde Kristallerden yararlanıyorum ve Rüya Farkındalığını Destekleyen Kristallerden bahsediyorum. Bu süreçte Kristallerle yaptığı çalışmaları gözlemleyebilme fırsatını buldum. Kitabı…

sinemadaKi

Bir Rüyayı Yaratmak 

Bir Rüyayı yaratmak, Rüyacı için imgelemle başlayıp, Lucid Rüya ile devam eden bir Rüya yolculuğudur. Rüyacı, Evrende bütün varlıkların ortak bağlantı ağına ulaşmıştır. Her mesaj, her imgelem birbirine aktarılabilir. Bu aktarımın dili Kadim arketiplerle varlığını bütün bilinçlerle paylaşır. Mitler, Mitoloji ve semboller bütün bilinçlerde nefes…

Dürer, Melankoli ve Satürn
tarihteKi

Dürer, Melankoli ve Satürn 

Melankoli, Eski Yunan’da ve Roma’ da Melankholia-Kara Safra Hastalığı, Hristiyanlık’ta insanı günaha ve tembelliğe götüren Acedia- Acı- Satürn ve Şeytanın işi olarak tarif edilmiştir. Eski Yunan’ daki Melankolik ruh hallerinin özgünlüğü Rönesans döneminde imgelemlerde yeniden canlanmıştır. Dört Salgı Teorisine göre, insan bedeninde dört salgı vardır….

Sanatın Bilinç ve Rüya Halleri
incelediK

Sanatın Bilinç ve Rüya Halleri 

Bilinç Hallerinin değişik aşamaları, değişik ruh hallerini ve deneyimlerini yaşatır, parapsikolojinin terimleriyle beyin dalgalarının tanımlanması bu halleri sınıflandırmakta yardımcı olsa da astral kat deneyimleri başlangıçta benzer gözükse de benzersiz etkiler taşır. Genel olarak bilinç halleri sınıflandırıldığında; REM Uykusu Rüyaları, Rüyasız Uyku Hali, Yakaza Halleri (uykuya…

Uykuda Kalan Ruhlar
kritiK

Uykuda Kalan Ruhlar 

İnsan bir hayvanı sevene kadar ruhunun bir parçası uykuda kalır. Onları doğalarından kopardık, evcilleştireceğiz diyerek şehirlere getirdik. Savaşa ölüme beraber gittik, arabaya sürüp kırbaçladık, sergilemek için kilitledik, eğlendirsin diye dövüştürdük. Üzerlerine bahis oynadık, yaraladık. Avladık, örtündük. Laboratuarlarda üzerlerinde deneyler yaptık, türlerini karıştırdık, genleriyle oynadık, katlettik,…

mistiK

Ay ve Rüyalar 

“Ay’ın kadim dilini kim biliyor şimdi?Ve kim konuşuyor Tanrıça’yla hala?Şimdi sadece taşlar hatırlıyor ayın çok eskiden bize anlattıklarınıve ağaçlardan, çimenlerin hışırtısındanve çiçeklerin kokularından öğrendiklerimizi… ” Zodyakta 28 günlük yolculuğunu Dört aşamada tamamlayan, Işığını kaybetmiş “ Küçük Nurlu” Yıldız, Yengeç Burcunun Yöneticisi Ay, Astrolojide bilinçaltının, duyguların,…

mistiK

Aşure 

Aşure Günü, inançlara göre,Hazret-i Âdem’ in tövbesinin kabül olduğu, Hazret-i Nuh ve cemaatinin tufandan kurtulduğu, Hazret-i Yunus’ un balığın karnından çıktığı, Hazret-i İbrahim’ in ateşe atılıp yanmadığı, Hazret-i İdris’ in canlı olarak göğe çıktığı, Hazret-i Yakup’ un oğlu Hazret-i Yusuf’ a kavuştuğu, Hazret-i Yusuf’ un…

Jungle
öyKü

Jungle 

Beyaz sakin boşluk dalgalandı, adımı duydum. Huzursuzca kıpırdandım, konsantrasyonumla beraber beden duruşum da bozulmuştu, gözlerimi açtım. Üstat birkaç saniye sonra keskin gri gözlerini yüzüme dikmişti bile… Kızdığını sanıyordum – Siz miydiniz, efendim? Cevap vermesine gerek yoktu, geriye kendimi bıraktım. Durumu toparlamak ister gibi kalktı, iki…

Vincent Van Gogh
tarihteKi

Vincent Van Gogh 

Vincent Van Gogh, Hollanda ‘nın 19.yy. Deli Dahi Ressamı olarak bilinse de, sanat tarihi onu sanatın zirvesinde tutkunun, melankolinin, aklın ince sınırlarının, paramparça renklerin ustası olarak adlandıracaktır. 1853‘te Groot Zun‘da Bir papazın ilk oğlu olarak doğar. 1857’de yaşamı boyunca onu terk etmeyecek, tek destekçisi olarak,…

ruhsallıK

Ey İnsan! 

İdrakı değil lisanı farklı ademde yani beşeriyette insanlıkta birlik vardır. Adem birdir ki insanlığın büyük realitesinde her adım her keşif her hareket birbirini tamamlar. Maddenin ve mananın tüm bilgisini kolektif bilinçle birbirine taşır, birbirinin farkına varır.     Adem’in kesri olan insanda adem olduğunu bilmek,…

psikolojiK

Anima Animus 

Her erkek ve kadında eşit bir biçimde bir Persona Gölge vardır, tek fark eden erkeğin gölgesinin başka bir erkek, kadının gölgesinin de bir başka kadın olmasıdır. Bilinçdışı, bilincin bakış açısını bütünler, bir erkeğin bilinçdışında bütünleyici bir dişi öğeyi, bir kadının bilinçdışı ise bir erkek öğeyi…

psikolojiK

Gölgeler ve Maskeler Arasında 

  Dışadönük ya da içedönük bir davranışın ve bir işlevin gelişmesi, yaşantımızın, kendimizi dünyamıza uyumlu kılma, dünyada kendimizden bir iz bırakma sürecinin bir bölümüdür. Dıştan güçlü bir engelleme olmadıkça, bizim için en kolay gelen gelişme çizgilerini izleriz; ancak, aynı zamanda “en güçlü ayağımızı öne uzatmaktan”…

Zürih'li Büyücü
tarihteKi

Zürih’li Büyücü 

Üstad. Carl Gustav Jung. (1875) İsviçre’nin Kesswill kentinde doğmuş olmasına rağmen, Avrupa’lı Mistikler, Din Adamları, Gnostikler hatta Akademisyenler tarafından, 25 yaşında Zürih’te başladığı Psikiyatri eğitiminden dolayı ‘Zürih’li Büyücü olarak adlandırılır. Oysa Jung, Zürih’te doktorluğunun ötesinde, ruhun gizemlerini, uykunun karanlık büyücülüğünü gören, rüyanın ilk sözü de…

mistiK

Bayramlar, Yortular ve Ritüeller 

Tüm inanışlarda tarihin başlangıcından beri insanlar doğal, toplumsal olaylardan, sözlü geleneklerden, Kutsal Kitaplardan yorumlanan ritüellere göre mevsimsel döngü içinde bazı günleri farklı anlam ve amaçlarla Kutlama-Kutsanma- İbadet günleri olarak ayırmışlardır. İnancından korkmayan için, Kitaplı veya Tek Tanrılı Dinlerin kökenini, Tek’liğin çokluk olarak anlamlandığı inançlardan “Pagan-Şaman-Grek-Roma-Mısır-Mezopotamya”,…

GünlüK

Ses-siz-lik 

“Enjoy The Silence”* “Dışarda” tam olarak yaşanabilmesi teorik olarak imkansız sayılabilecek, “içerdeki hali” de yalnız ve hareketsiz-en durağan-eylemsiz iken yakalanabilecek haldir sessizlik… Sessiz kalmak için eve kaçarız, odalarımıza kaçarız, kaçabiliyorsak daha da uzağa kaçarız kendimizi doğaya bırakırız. Kelimelerden, bütün seslerden en uzağa… “Söz” ün krallığından…

mistiK

Güzellik 

Bir varlıkta, bir nesnede, bir olayda, müzikte veya soyut bir kavramda hissedilen, algılanan, tanımlanan bakış “Güzellik” tir. Bakışın “Bakılan” dan mı “Bakan” dan mı kaynaklandığı tartışmalı, nesnel veya öznel yorumdur güzellik… Güzellik Evrendeki tüm varlıkların yaratılış süreçleri boyunca aldıkları biçimlerdir. Doğadaki zıtlıkların, farklılıkların birbirini tamamlayarak…

mistiK

Sema-ı Mevlana 

“ben dönerimgökler dönerbenzimde güller açar“* Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ‘nin 17 Aralık 1273’ de Konya’ da vefatıyla başlayan sonra Işığını anmak ve anlamını kavrayış için yapılan tüm ritüeller Şeb-i Arûs (Leyletü’l-Arûs) Düğün Gecesidir. Şeb-i Arus fizik aleminden göçen, Hakikat Aleminde doğan Yaradan’a kavuşan Yüce Ruhun, Hz….

Send this to a friend