Yazar: Erol Yurderi

mistiK

Düşünmek Aklımızı Çalıştırmaktır! 

Evrende herşey düşünceden doğmuştur. Yani her şeyin temelinde Yaradanın düşüncesi vardır. Birçok kainatlar varetmiş olan Yüce Yaradan, insana, onu diğer canlılardan ayıran ve üstün kılan, her şeyi düşünüp bulmasını sağlayan aklı vermiştir. Ve aklımız da O’ndandır şüphesiz. Konumuz düşünce. Fakat düşüncenin ne olduğunu anlayabilmek için,…

Ruh ve Beden Uyumu
ruhsallıK

Ruh ve Beden Uyumu 

 Sonsuzluğun bir parçası olan evrenin oluşumu ile ilgili birçok teori ortaya atılmış ve hep maddesel oluşumlardan söz edilmiştir. Büyük patlama, gazlar gibi. Evrenin oluşumu, belli oranda gazlardan, belli patlamalardan olduğu gibi, çeşitli soyutluklardan da oluşmuştur. Ruhsallık.  Yani iki kutup yanyana bulunmaktadır.   Evrende çeşitli boyutlar…

ruhsallıK

Bilgelik Yolunda Sabır Enerjisi 

Belirli bir uyanışı yaşayan veya yola giren insanlar, bilgeliğe ulaşmadan, bilge olarak kabul edilmeden önce, evrensel yasa gereği, belirli denemelere, sınavlara sokulurlar. Bunlar çok özel, çok ince sınavlardır. Çünkü bilgeliğe doğru adım atıldıkça her şey incelir.   İnsanın da ince olması gerekir; düşüncede, akılda, mantıkta,…

ruhsallıK

‘Hiçlik’ Sizi Bilgeliğe Götürür 

İnsanı zamanın ötesindeki bilinç düzeyine hazırlayacak olan iki sihirli sözcük vardır. Sevgi ve İyilik. Fakat bunların yanında bir sözcük daha var ki, buna ulaşmak daha zordur. HİÇLİK.     Sevgi ve iyiliğin bize getireceği duygu. Nedir hiçlik? Nasıl bir duygudur? Hiçlik’ten ne anlıyoruz? İsterseniz konuya…

ruhsallıK

Sorumluyuz! 

Genellikle belirli bir yola girmiş olan ve “bilgilenmenin getirdiği idrak ve farkındalıkla, insanın vicdanında oluşan bir duygudur”, sorumluluk. Evet öğrenilen her yeni bilgi insana sorumluluk getirir. Elde edilen bu sorumluluk duygusu, daha sonra insanı kendine ve bütüne hizmet etmeye yöneltir. Sorumluluk duygusuna bu açıdan  baktığımızda…

ruhsallıK

Kendini Bil! 

Eğer bir insan kendini geliştirmek ve tekâmül etmek istiyorsa yapacağı en önemli şey “kendini bilme“ çalışmasıdır. Asırlardır bir çok öğretide, dinlerde bu konu devamlı olarak işlenmiş, insanlara “Kendini bil”, “Kendini bilen, Rabbini bilir” denmiştir. Dolayısıyla kendini bilme çalışması, aynı zamanda insanın özüne doğru yaptığı bir…

şifacılıK

Düşüncedeki Sağlık 

Günümüzde sağlığı yaratmada olumlu düşüncenin önemi üzerinde sıkça durulmaya başlanmıştır. Her geçen gün bu konuda ya yeni bir kitap yada makale yayınlanmaktadır. Düşünce dediğimiz bu güç nasıl oluyor da sağlığımızı bozuyor veya yaratıyor?   Yazdığı kitaplarla ve verdiği konferanslarla dünyada alternatif tıp alanında çığır açan …

ruhsallıK

Tekamül ve Tekrardoğuş 

  İlk sayımızda ruh kavramı ve ruhun amacının ne olduğu üzerinde durmuştuk. Bu sayıda ise, tekâmül ve tekrardoğuş kavramına kısaca değinmek istiyorum.   Evrende yaratılmış olan her şey tekâmül etmektedir. Ruh da sonsuz olan evrende çeşitli halden hale geçerek tekâmül eder. Tekâmülün sonu yoktur, çünkü…

ruhsallıK

Ruh Ölümsüzdür 

    Zaman ve mekân dışı bir varlık olan ruh, duyularımızla anlaşılamaz ve anlatılamaz. Çünkü o elle tutulan, gözle görülen bir şey değildir. Bu bakımdan ruh için yapılabilecek her türlü tarif, eksik ve yetersiz kalacaktır. Ruh ancak etki ve tezahürleriyle bilinebilir. Bir örnek verirsek, elektriğin…

şifacılıK

Doğru Nefes Almanın Önemi !.. 

Batı insanı için nefes almak yeterlidir. Ona göre, nasıl doğru nefes alınacağının pek fazla önemi yoktur. Doğa, insana, nefes almak dediğimiz istemdışı bir adale hareketi vermiştir ki, herkes bununla yetinmekte ve daha ileriye gitmeğe gerek görmemektedir. Modern tıbba göre nefes almak çok önemli fizyolojik bir…

şifacılıK

Evrensel Enerji Alanı, Aura ve Chakra’lar 

Evrensel enerji alanı yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve araştırılmıştır. Her uygarlık ona ayrı bir ad vermiştir. Ama bütün gözlemler temel özelliklerinin aynı olduğunu gösterir. Şöyle bir göz atarsak; örneğin Hindistanda 5000 yıllık bir geçmişe sahip Yoga, “prana” adı verilen evrensel bir enerjiden bahseder. Bu prana veya…

şifacılıK

Yoga ve Çin Tıbbı 

Sağlıklı mısınız? Ruh, zihin ve beden dengeniz yerinde mi? Cevap evet ise, mutlu olmanız gerekir. Fakat, kaç kişi, bu sorulara sınırlamaksızın, gerçekten evet cevabını verebilir? İnsanın, günümüzde doğadan uzaklaşıp kendini kente hapsettiğini hepimiz biliyoruz. Ayrıca içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar onu giderek artan bedensel…

mistiK

Doğru Düşünceye Ulaşmada ”Karşılaştırma ve Kıyas’ın Önemi 

Karşılaştırma ve kıyas bilgisi neden bu kadar önemlidir, hiç düşündünüz mü? Çünkü karşılaştırma ve kıyas sonucunda insanlar “doğru düşünceye” ulaşırlar. Doğru düşünce ise, doğru bilgi demektir. Bütün bilgilenmelerin ve bilginin başı, düşüncedir. İnsanın çalışarak, deneyerek, kıyaslayarak elde ettiği “doğru düşünceler ve bilgiler”, onun aklını meydana…

mistiK

Düşünce Üzerine … 

Biliyoruz ki, evrende herşey düşünceden doğmuştur. Yani her şeyin temelinde Yaradanın düşüncesi vardır. İnsanların hayrına birçok kainatlar varetmiş olan Yüce Yaradan, yine insana, onu diğer canlılardan üstün kılan ve her şeyi düşünüp bulmasını sağlayan aklı vermiştir. Ve aklımız O’ndandır şüphesiz. Konumuz düşünce. Fakat düşüncenin ne…

ruhsallıK

Sorumluluk 

Genellikle belirli bir yola girmiş olan ve “bilgilenmenin getirdiği idrak ve farkındalıkla, insanın vicdanında oluşan bir duygudur” sorumluluk. Öğrenilen her yeni bilgi insana sorumluluk getirir. Elde edilen bu sorumluluk duygusu, daha sonra insanı kendine ve bütüne hizmet etmeye yöneltir. Sorumluluk duygusuna bu açıdan baktığımızda çok…

ruhsallıK

Ruhsal Tekâmül, Ruhun ve Bedenin Uyumu İle Olur 

Sonsuzluğun bir parçası olan evrenin oluşumu ile ilgili birçok teori ortaya atılmış ve hep maddesel oluşumlardan söz edilmiştir. Büyük patlama, gazlar gibi. Evrenin oluşumu, belli oranda gazlardan, belli patlamalardan olduğu gibi, çeşitli soyutluklardan da oluşmuştur. Ruhsallık. Yani iki kutup yanyana bulunmaktadır. Evrende çeşitli boyutlar vardır…

ruhsallıK

Kendini Bilme Yolunda, Kendini Görme Biçimleri 

Eğer bir insan kendini geliştirmek ve tekâmül etmek istiyorsa yapacağı en önemli şey “kendini bilme “ çalışmasıdır. Asırlardır bir çok öğretide, dinlerde bu konu devamlı olarak işlenmiş, insanlara “Kendini bil”, “Kendini bilen, Rabbini bilir” denmiştir. Dolayısiyle kendini bilme çalışması, aynı zamanda insanın özüne doğru yaptığı…