İnsanın, bir birey olarak doğa ile uyumlu, kendisine ve varoluşa derin bir duyarlılık, güven, teşekkür ve bağlılık içinde olmasını sağlayan; İnsanı, kendi öz doğası ile barışık, ruhsal gerçekliği ile ilişki kurabilmiş bir bilince taşıyan; İnsanın, yaratıcı bir zeka ve mutlak bir saygı, hürmet anlayışına taşınarak…