Yazar: Cihangir Gener

mistiK

Illuminati 

Dünya geneline yaygın bir siyaset izleyen ve dinler üstü bir etkisi olduğu görülen en operatif batı kökenli ezoterik örgütlenmenin adı İlluminati’dir. Latince bir kelime olan İlluminati, “Aydınlanma” anlamına gelmektedir. Örgütün ilk kez 11. Yüzyıl’da ortaya çıktığı rivayet edilse de, bu doğrultuda güvenilir hiçbir veri bulunmamaktadır….

mistiK

Orpheus ve Yaratılış Efsanesi 

Tufandan sonra uygarlık açısından büyük bir gerileme yaşayan insanoğlu, hakimiyetin kadınların elinde olduğu bir anaerkil kabile dönemine girdi. Mu dininde tanrının dişil yönünün sembolü olan “Ay”, bu toplumlarda baş tanrı sıfatına yükseltildi.Yunanistan’da “Ay” Tanrıçasına tapınımın geçerli olduğu “Baküs” dini ile “Güneş” Tanrısına tapınımın ön planda…

mistiK

Pythagoras Öğretisi 

Orpheus’tan 200 yıl sonra, İ.Ö. 570 yılında Samos Adası’nda doğan Pythagoras, Delph Mabedi’nde inisiye edildi. Orpheic doktrini öğrendikten sonra, Samos Tiran’ı Polykrates’e karşı olduğu için adadan ayrılarak Mısır’a (Memphis’e) giden Pythagoras, burada Osiris kardeşlik örgütüne kabul edilerek 22 yıl kaldı.Mısır’da Pythagoras’ın en çok dikkatini çeken…

mistiK

Ezoterik Felsefe 

İnsanlığın, karanlıkta kalan tarihi gelişim sürecinin bir noktasında, bilgi edinimi ve bilgi aktarımı, sadece seçilmişlere özgü ayrıcalıklı bir yöntem olarak kendisini gösterdi.    Seçilenler dışındaki insanların mesleki bilgileri edinmemeleri ve ayrıcalıklarının sürdürülebilmesi için bilgiler sırlara dönüştü ve  sadece seçilmişlerin eğitimine yönelik bir sırlar öğretisi, inisiyatik…