Yazar: Berk Yüksel

mistiK

Christian Rosenkreuz ve Kimyasal Düğün 

“Işık, Yaşam ve Aşk” hiç bir zaman kaybolmazlar”. (Gül Haç ritüeli) Christian Rosenkreuz Gül–Haç Cemiyetinin sembolik olarak kurucusu olduğu söylenen, gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinemeyen mitsel bir kişiliktir. Bu gizemli topluluktan doğan önemli yapıtların bazıları şunlardır: “Fama Fraternitatis”, “Confessio Fraternitatis”, ve “Christian Rosenkreuz’ün Kimyasal Evliliği”. Bu…

psikolojiK

Kıskancım Ben Kıskanç 

Ertuğrul Özkök: “Kıskançlık, ölümle şehvet, cehennemle cennet arasındaki en tehlikeli sınırdır.” “Kıskançlık birçok insanın yaşamını etkileyen rahatsız edici duygulardan birisidir. Kıskançlıkla birlikte çoğu zaman öfke, değersizlik, mutsuzluk, yalnızlık ve çaresizlik gibi duygular da yaşanır. Bu duygulara değersizlik ve özgüvensizlik ile ilgili düşünceler eşlik eder.” “Kıskançlık…

mistiK

Deja Vu! 

 “Tao bir’i yaptı, bir ikiyi yaptı. İki üçü yaptı. Üç her şeyi yaptı.” Lao-Tzu ‘‘Deja Vu”, yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamışlık veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusu olarak tanımlanır. Başka bir deyişle anı önceden yaşamışlık halidir. “Fransızca; ”déjà” (daha önceden) ve…

mistiK

21 Aralık 2012: Kıyamet mi Uyanış mı? 

“Zamanın ve uzayın kalbindeki kapı açılacak. Evren yeniden doğacak, yeniden yaratılacak. Döngünün sıfır noktasına erişeceğiz, toplu ruhsal doğuş anı.” Mayaların kehanetleri Maya Uygarlığı, 2012 yılında bir şeyler olacağına dikkati çeker. Mayalar, kesin bir tarih veriyorlar: 21.12.2012. Kadim uygarlıklardan Mayalar, İnkalar ve Aztekler büyük bir değişime…

incelediK

Paralel Evrenler, Sicim Teorisi, M-Teorisi 

“Yaşayan ve düşünen bir evrende yaşamaktayız.” Spinoza “Sicim Kuramı, fiziğin temel modellerinden biridir. Yapı taşı olarak Standart modelde kullanılan boyutsuz noktalar yerine tek boyutlu uzanıma sahip sicimler kullanılmaktadır. Bu temel yaklaşım farklılığı, parçacıkları noktalar olarak tasvir eden modellerde karşılaşılan bazı problemlerden sakınılmasını sağlamaktadır. Kuramdaki temel…

ruhsallıK

Sözde “İnsan Sever” 

“Domuzların önüne inci atıp, eşeğe gül vermeyin.” Christian Rozencreutz. Mevzu “mış gibi” yaşayan avamın sözde insan severlik pazarlamacılığı ve havass’ın teşriki mesaide bulunacağı insanı bilinçli olarak seçmesidir. İnsan sever tabirinin içini hakkı ile dolduran özü, sözü, bakışı güzel, içi dışı bir, yüreğinde Tanrı’ya sevgi mabedi…

mistiK

Atlas’ın Yükü, Hepimizin Yükü 

“Dünyanın bittiği bir yerlerde Güzel sesli akşam perilerinin karşısında Dimdik durup ayakta tutuyor göğü Başı ve yorulmaz kolları üstünde. Akıllı Zeus’un ona ayırdığı kader bu.” “Bu Atlas görür denizin bütün uçurumlarını, Ve koca direkleri omuzlarında taşır, Yeri göğü birbirinden ayıran direkleri.” ( Odysseia I, 53-55…

ruhsallıK

Ruhsal Gelişim Yolunda Yol Kesiciler 

“En iyi bildiğim, haddim olmalı.” Sunay Akın Ruhsal gelişim yolunun yol kesicileri, bireyin gelişim yolunda mutlaka karşılaşacağı tehlikelerdendir. Bu sirayet canavarlarını alt eden yolcu önemli bir sınavdan başarı ile geçmiş olur. Bireyin kendi deneyimleyeceği yaşam yoluna bodoslama dalıp yolu keser. Kendi yolunu paylaşmakla yetinmez, izlediği…

mistiK

Yin ve Yang 

“Kişi, aydınlık figürler imgeleyerek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanabilir. Ancak bahsi geçen ikinci yöntem tatsızdır ve bu nedenle tercih edilmez.” C. G. Jung Yin ve Yang Uzakdoğu felsefesinde evrendeki diyalektik kutupluluğu gösteren karşıt çifttir. Bir daire ve içlerinde karşıt kutbunu taşıyan siyah-beyaz ile sembolize edilir….

mistiK

Bakkhus Gizemleri 

“Dünyada en korkunç şey bilgisizliğin hâkim olmasıdır.” Goethe Baküs(Bacchus) veya Dionisos(Dionysus, Diyonisos, Dionysos) genelde bir bereket ve bitki tanrısı olmakla birlikte, temelde bir şarap tanrısıdır. Dionysos bağ bozumu tanrısı olarak da bilinir. Dionisos şenlikleri dört mevsimde de kutlanmıştır; ama en önemlisi bağbozumu şenlikleri olmuştur. “Doğuş…

mistiK

Eklektik Metot ve Eklektizm 

“Bilinende sınır vardır, bilinmeyende sınır yoktur. İnsan aklı anlaşılmazlığın engin okyanusunda barınacak bir ada sağlar. Her kuşağa düşen iş, bu okyanustaki adaya biraz daha toprak katarak büyütmektir.” T. H. Huxley Yeni bir öğreti meydana getirmek üzere, çeşitli sistemlerin en kabul edilebilir tezlerini seçip toplamaya dayanan…

mistiK

Mani ve Maniheizm 

“İnsanlar içlerindeki gerçeği benim ağzımdan duydular ve benimsediler. İnsan sadece kendi sesini dinler.” Mani Manicilik 3. yüzyılın son yarısında mani tarafından kurulmuş bir dindir. 216 yılında dünyaya gelip 277 yılında idam edilen Mani, Pers İmparatorluğunun egemenliği altındaki döneminde, öğretilerini başarılı olarak halk arasında yayabilmiştir. Mani…

mistiK

Eski Misterler 

Ölüler Kitabında şöyle geçer:“Burada başlar konular… Ruhun çıkışını anlatan,Günün dolgun ışığına doğru… Ruhta tekrar dirilme,Öbür dünyanın bölgelerine… Giriş ve Seyahatleri…” Misterler; eski çağların gizemsel bilgisidir. “Gizem, sır veya muamma” anlamına gelir. Etimolojik bakımdan Yunancadaki “Mysterion” teriminden türetilmiştir. Mister kelimesinin Grek kökenli “myein” (kapamak) fiilinden türediği…

mistiK

Katharlar 

“Fransa’da Katharlara uygulanan Albi Haçlı Seferleri’nin başında, 1209’da Haçlı orduları Biziers şehrine girer. Haçlı askerleri katedrale de saldırırlar. Ancak bir sorun vardır: O kalabalığın arasında kim Kathar, kim Hıristiyan, nasıl ayırt edeceklerdir… “Kılıçlarından kan damlayan kuzeyli Baronlar, Başpapaz’ın huzurunda diz vurup sordular: “Kathar sapkınları çoluk…

psikolojiK

İnsan Değişebilir! 

“Yapacağım dediğiniz zaman, yeryüzünde hiçbir şey sizi durduramaz.” Ernest Wood Böyle gelmiş böyle gidercinin mottosudur: “İnsanlar değişmez, değişemez!” Oysa zor da olsa insan değişebilir. Sınırlayıcı, imkânsızcı, olumsuz, neyi yapamayacağınızı size söylemeye meraklı kitleyi geride bırakan kişi düşüncesini, duygusunu ve sonuçta davranışını değiştirebilir. Doğuştan gelen özelikleri…

mistiK

Kadim Mısır’ın Tanrıları 

“Üç bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır.” GoetheVe Goethe şöyle devam eder: “Faydasız hayat bir erken ölümdür!” Eski Mısır üç bin yıldan fazla varlığını sürdürdükten sonra, İ.S. 395’te Bizans egemenliği altına girmiştir ancak, bu son derece gelişmiş uygarlığın izleri tamamen silinmemiştir. Mısır’ın…

Kütüphane Yakanlar
tarihteKi

Kütüphane Yakanlar 

“Bilinende sınır vardır, bilinmeyende sınır yoktur. İnsan aklı anlaşılmazlığın engin okyanusunda barınacak bir ada sağlar. Her kuşağa düşen iş, bu okyanustaki adaya biraz daha toprak katarak büyütmektir.” T. H. Huxley Tarih işaret parmaklarını ileri uzatıp birbirlerini gösteren ama hiçbir zaman sorumluluğu üstlenmeyen farklı kültürlerin, birbirlerinin…

tarihteKi

Carl Gustav Jung 

“Kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır; Kendi yüreğine bakabilme cesareti gösterenler gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur, içeriye bakan uyanır, kendini keşfeder.” Carl G. Jung “Vocatus adque non vocatus, deus aderit” “Çağrılsın veya çağrılmasın… Tanrı vardır.” (C. G. Jung’un evinin kapısının üzerinde…

Kitaplık

Bir Kitap Okudum Hayatım Değişti (mi?) 

“Bir kitapla başladım ve o beni bir kütüphaneye götürdü ve o da her yere.” Terry Pratchett   “Bir kitap okudum hayatım tamamen değişti, artık ben yeni bir benim. Bir eğitime katıldım dünyaya bakışım tamamen yenilendi artık farkındayım…” gibi söylemlerle sıkça karşılaşmaktayız. Aslında iki olasılık vardır….

psikolojiK

Elalem Ne Der? 

“Evlatlarınızı devriniz için değil, onların devirleri için yetiştiriniz.” Hz. Ali Yaşayan ölülerin desturudur. Boyunlarına asılı ayrılamadıkları bu motto bu hastalıktan muzdariplerin yaşamlarını her daim karartır. Toplumun hatta akil denebilecek adamcağızların söylemleri şöyledir: “Âlem ne der, örflere bakalım, geleneğimizde, toplum ne der, vs…” Bir topluluk içersinde…