Yazar: Aycan Bolazar

mistiK

Osiris ve Osiris Dini 

Ezoterik Bilgilere göre Mu’ya indirilen ilk tek tanrılı din “Sirius Öğretisi” adlı kozmik öğretidir. James Churchward’ın Tibet’te okuduğunu ileri sürdüğü tabletlere göre, Atlantis’li bir inisiye olan Osiris bu dini zamanla yozlaştırılmış yanlarından arındırarak tekrar ortaya koymuştur. Atlantis’te başlayıp Mu’da devam eden ve Mısır’da şekil bulan…

mistiK

Kutsal Coğrafya 

Gezegenimizi tümüyle canlı bir varlık olarak ele almak mümkün. Ortaçağ’da yaşamış bir simyacı olan Basilius Valentinus’un “Dünya ölü bir beden değildir.” sözüyle ifade ettiği Anima Mundi kavramı teozoflarca da benimsenmiştir. Ezoterik bilgilere göre, yerküre şakralarının haritasını gayet iyi bilen Mu ve Atlantis halkları kıtalarını terketmek…

mistiK

Graal Kupası, Ab-ı Hayat, Çöl Gezegeni Dune 

Keltlerin Hıristiyanlık öncesi kutsal tas veya kupa efsanelerinin ortaçağda Hıristiyanlık inançlarıyla karışmasıyla oluşmuş Graal Efsaneleri’ni duydunuz mu hiç? Lusifer’in tacından düşmüş, meleklerce zümrütten oyulmuş, Adem’in cennetten çıkarken kaybettiği, içinde İsa’nın kanının veya ölümsüzlük içkisi ab-ı hayat’ın bulunduğu kutsal kupa…Ve bu kupanın peşindeki yuvarlak masa şövalyeleri……

mistiK

Roua Aelohim Aour 

İnisiye için bunun anlamı şudur: “Işık olsun ve ışık oldu.” Yaratılışın son sözü, eylem halindeki Varlığı özetleyen formül, mutlak Varlığın ilk ve son düşüncesine sahnelik eden hayattar kelam nedir? Şudur: ADEM VE HAVVA Kadın-Erkek. Bu sembol, hiçbir surette yerküremizin ilk çiftini değil, fakat evrende eylem…

mistiK

Masallar… Efsaneler… 

Masalları sever misiniz? Ya efsaneleri? Yazılı tarihten çok daha eskilere değin anlatılan o eşsiz hikayeleri… Dünyanın dört bir yanından günümüze ulaşan bu söylencelerin çoğunun, belki de hepsinin ardında yaşanmışlıklar olduğunu düşünürüz birçok zaman. İlgilenip biraz daha araştıranlar farketmişlerdir, dünyanın birbirine en uzak köşelerine ait efsanelerde…