Star Trek part 1
21 Aralık’ta Kova burcunun 0 derecesinde kavuşum yapacak olan Jüpiter ve Satürn; yeni 20 yıllık bir döngüyü ve aynı zamanda da yaklaşık 200 yıllık yeni bir çağı başlatacaklar. Bu kavuşumun hava elementli Kova burcunda olması nedeniyle de; uzay çağı diyebiliriz bu çağa.
Kova burcu; gökyüzü, astroloji, uzay, yüksek bilinç ve teknoloji, insan hakları ve özgürlüğü temsil eder. Kova burcu demek insanları, farklılıkları yüzünden ötekileştirmeden aksine bu farkların toplumun rengi olduğunu kabul etmek demektir. Tüm canlıların; hayvanlar ve doğanın da yaşam hakkına saygı duymak demektir. Kova burcu demek ileri teknoloji demektir, gen demektir, yapay zeka demektir. Büyük buluşların, teknolojik icatların gündeme geleceği bu çağ; hem bireysel haklarımızı koruyacak, hem de toplumsal olaylar için aynı amaç altında birleşeceğiz. Aklınıza gelebilecek her alanda digital dönemin başlamasına hazır olun. Hız bu çağın en önemli özelliği olacak. Zamanı iyi yönetmek için, teknolojinin her başlığı yaşamımıza nüfuz edecek.
Bu çağda; bilmek, öğrenmek ve data oluşturmak prim yapacaktır. Gerçek öğretmenler ve gerçek bilgi değer kazanacak. Astroloji, çağa altın harflerle yazılacak. Onun sahip olduğu yüzyıllık datası ve astrologlar da aynı değere sahip olacak. Kapitalist sistem çökecek, sosyalist sistem yükselecek. Artık parası olanın güçlü olacağı devir bitecek, güç datayı ve bilgiyi elinde bulunduranın olacak. Yenilikçi ve marjinal fikirlere değer verilecek. Sistem içinde herkesin eşit haklara sahip olacağı sosyalist bir dünya düzeni gelecek. Kova; yüksek bilinç, aydınlanma ve üstün zekayı temsil ettiğinden; insan bilinci, uyanarak daha yüksek bir bilince sıçrayış yapacaktır. Eğitim ve çalışma koşullarında yavaş yavaş başlayan digital uygulama daha çok hız kazanarak, günlük yaşamımızın bir parçası olacak.
Kova burcu; uzayı da temsil ettiğinden, bu çağ ile birlikte uzayda yaşamın adımları atılmaya başlayacak. Her an bir uzaylı ile karşılaşabilir, konuşabilirsiniz. Koloniler kurulmaya başlayacak. Özellikle 2023 – 2028 yılları arasında Plüton’un Kova burcuna geçmesi ve tutulmalarla birlikte; uzaya seyahat etmenin adımları atılmaya başlayacak. İnsan, yapay zeka ve android üçlüsünde çok önemli gelişmeler olacak. Çipli dönem başlayacak. Bir grup buna karşı gelecek, toplum ikiye ayrılacak. Sistem sizi mecbur tutmayacak ama, sağlık ve seyahat gibi alanlarda çipli olmanın avantajlarından geri kalmak istemeyeceğiniz için, bu uygulamaya merhaba diyeceksiniz. Çünkü çark böyle işleyecek. Kopyalama sistemleri devreye girecek; sizin bir android versiyonunuz olabilir mesela; öldükten sonra zekanızdan faydalanmak için.
Her sektör gibi, sağlık sektöründe de önemli gelişmeler olacak. Doktorların yapay zekaya sahip androidler olacağı, her şeyin digitalleşeceği bir sağlık sistemi. Diğer yandan; cinsel tercihlerinden ötürü artık insanlar dışlanmayacak ve yargılanmayacak. İnsan haklarına saygı başlayacak. Cinsiyet şekillerine yeni tanımlamalar gelecek. Cinsel tercihler artık özgürce belirlenecek. İnsanların makinelerle, yapay zekalarla ilişki kurmaları, cinsiyet kimliği belirgin olmayan insan modelleri gibi.
Ekonomide; paraya verilen değer, paranın bir güç göstergesi olarak kabulü kalkacak. Belki de tüm dünya ortak bir para birimine geçecek. Kapitalist sistemin kurucularından ABD çöküşü başlarken; doğu ülkeleri; Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan yükselişe geçecek. Ülkeler arasındaki savaş başlıkları da değişecek. Petrol ve toprağın yerini, su ve data alacak. Bu durum; digital güvenliğin önemini artıracak.
Türkiye açısından ele alacak olursam; bu ikilinin kavuşumu ülkemizin 8. Evinde olacak. Dünya astrolojisinde 8. Ev; salgınlar, yabancı ülkelerle finansal ilişkiler, faiz ve vergiler, ülkenin borcu, sosyal güvenlik, ölümcül kazalar, sermaye, krizler, gizli işler, ticaret merkezleri, terörist eylemler ve cinayetleri temsil eder. Bu dönemi çok iyi yönetebilmeliyiz. Odak noktamız haliyle borçlarımız ve buna bağlı finans durumu olacaktır. Kaynak ve gelirlerin eşit şekilde paylaşılması gerekliliği doğacak. Sahip olduğumuz kaynaklar tükendiğinden, beslenme önemli bir başlık halini alacak. Bu yıl; kıtlık ile karşı karşıya kalabiliriz. Tarımcılığın yeniden değer kazanması şart. Toprak yeniden zenginleştirilmeli. Tarım yapan ülkelerin başta kendi ülkemiz olmak üzere ivedi bir şekilde bu konuya eğilmesi gerekecek. Beslenme konusundaki kriz; alıştığımız beslenme düzeninin değişmesine, belki de laboratuar ortamlarında üretilen besinlerin çıkmasına neden olacak.
Ülkede yaşanan ve yaşanmaya devam edecek olan büyük ekonomik kriz aslında yeni yapılanmalarla birlikte, bizim ticari ilişkilerimizi yeniden düzenleyebilmemiz için; bunu anlamamız lazım. Bu noktada göstereceğimiz barışçıl yaklaşımlar, gelecek odaklı düşünceler, diğer ülkelerle barış köprüsü kurmaya çalışmamız büyük krizi fırsata çevirmemize neden olabilir. Ülke olarak içinde bulunduğumuz durumdan çıkabilmek adına belki de istemesek de, bazı anlaşmalar yapılmaya mecbur bırakılacağız. Vergi, bankacılık ve sigorta sisteminde yeni düzenlemeler yapılacak. Emeklilik ve sağlıktan yararlanma şekilleri değişecektir. Teknolojik büyük kazalar, büyük yenilikler doğuracak.
Tüm bu başlıklar; 21 Aralık itibarıyla hemen gündeme gelmeyecektir elbet. Ancak; içine gireceğimiz bu çağ, tüm bunların başlama zilinin çalacağı bir çağ… Filmlerde seyrettiğiniz yok artık bu kadar da değil dediğiniz her şey, yaşamınızın bir parçası olacak.