2021
Bu yılın sayısı : 5
Rakamlar; dünyanın genel devinimini ve bizim de bu devinimdeki var oluş seviyemizi gösterir. Bu her 12 ayda ( 1 yıl ) bir değişir. Yeni gelen yılın enerjisiyle, karşılamamız gereken yeni titreşimler oluşur.
Her yıl Eylül ayında ( yılın 9. Ayı olması nedeniyle ) aslında Yılın başında başladığımız etkiyi bitirir ve yeni yılın rakamsal etkisine girmeye başlarız. Eylül’den sonra hem içinde bulunduğumuz yılın, hem de gelecek yılın rakamsal enerjileri birbirine karışır ve bizler her iki enerji frekansını da yaşarız. Neden Eylül ? Çünkü 9 numeroloji de tamamlanmadır.
2021 = 5 bu yılın evrensel enerji sayısı. 5 yılında; uluslararası ticarette canlanma, daha iyi yaşama koşulları, yeni ve değişik mesleklere artması, metafiziğe ilgi, ticaret psikolojisi, yenilenme dürtüsü öne çıkacaktır.
Özgürlük ve disiplin için sorunlarda çözümleyici olmak yılın temel özelliklerinden bazıları. Çabuk kavramak ve hızlı öğrenmek yine 5 sayısının özelliklerinden. Cesaret, yüreklilik ve ikna edici olma gibi Astoloji’de 5. Evin sahibi Aslan özelliklerini de bu yılın etkileri arasına alabiliriz.
5 evrensel yılında, sivil hizmet subayı, sivil lider, avukat, dedektif, araştırmacı, aktör, aktrist, animatör, platform konuşmacısı, tiyatro eleştirmeni veya yöneticisi, gezgin satıcı, pazarlamacılık, profesyonel kurye, madencilik veya elektrik uzmanı, astrolog ve bilimsel mucit gibi meslekler prim yaparak dikkat çekici olabilirler.