Yengeç burcunun yaşam serüveni ve diğer burçlarla olan uyumu ve uyumsuzlukları:

Yengeç burcu yaşamda duyguların varlığını ve derinliğini hatta çoğu zaman karanlığını keşfetme sürecinin başladığı ana denk gelir, bu yüzden de duygularla baş edebilmeyi öğrenmek yengeç burcunun yaşamdaki hedefidir. Yengeç burcu ayrıca yaşamımızdaki iki temel ögeden biri olan anneyi temsil etmektedir. Bu yüzden yöneticisi olan Ay astrolojide çok özel bir yeri kaplamaktadır, hatta güneşten sonra kişiliğimizi belirleyen ikinci ana ögedir; bir nevi alt kimlik de denebilir bu açıdan bakıldığında. Yengeç burcunun yöneticisinin doğum haritalarında kötü konumlanmasının kişinin ruhsal hayatında ciddi tahribatlara ve problemlere neden olması bakımından ve bu durumunda kişinin tüm yaşamını etkileyecek nitelikte bulunması sebebiyle Ay’ın ve yengeç burcunun doğum haritalarındaki konumu çok önemlidir. Yengeç burcu su elementine ait burçlardandır ve öncü nitelikte kabul edilmektedir.

İkizler burcunun bilgi ve iletişim dediği yaşamda, yengeç burcu duygular ve annelik demektedir.

Astroloji yazı dizimizin ilk yazısı olan “astroloji: bir kendini bilme sanatı” adlı yazıda Ay’ ın insan yaşamında temsil ettiği önemi açıklamıştık. Duyguların yaşamımızda oluşumu oldukça derinde gerçekleşir; anne karnında bir cenin halindeyken duygular oluşmaya başlamıştır, bu anlamda duygularımız bir süre sonra bilinçaltımızı da şekillendiren bir güç halini alacaktır. Bu sebeple yumurtanın döllenmesinin ardından yetişkinliğe adım atıldığı sürece dek duygusal kimliğimiz her an daha da büyüyerek gelişecektir. Duygusal kimliğin bu gelişme sürecinde, yaşayacağımız her deneyim yetişkinlik yaşam sürecimizde benliğimizi, kimliğimizi alttan altan sürekli dürten ve yönlendiren hatta bizi biz yapan çok önemli ikinci bir unsur haline gelecektir. Bu yüzden temelde atılan tohumların ilerleyen yıllarımızda ne kadar sağlıklı ya da ne kadar sağlıksız olduğunu gösterecektir.
Duygular bir çok insan için derin karanlık bir kuyu gibidir, eğer bu kuyunun içi temiz bir su ile doldurulmuşsa ve doğru bir arıtma sistemi varsa bu bizi ferahlatan ve arındıran bir su olacaktır, eğer bu su yeterince temiz değilse hatta bulanık ve çamurlu ise buraya sığındığımız dönemlerimiz pek de içaçıcı olmayacaktır tahmin edeceğiniz gibi… Hatta bir süre sonra balçık ve sonrasında da bataklık halini alabilecektir ve bu bataklıktan kurtulmak da o kadar kolay olmayacaktır.
Bu yüzden yengeç burcunun bu süreçte kendisine eşlik edecek yol arkadaşlarına ihtiyacı olacaktır, duyguların insan yaşamı üzerindeki etkisini ve önemini keşfetmesi açısından… Ve karşısında oğlak burcunu görmesi de yengeç burcu için şaşırtıcı bir durum değildir. Duygulardan arınmış ve sosyal yaşamda iş becerisi ve tüm kimliğiyle hüküm süren toprak grubundan oğlak burcu… Disiplin ve sorumluluğun hakimiyeti… Duygulardan söz edilirken sorumluluk kelimesinin pek bir önemi olmaz, çünkü duygular böyle kavramlarla aynı eksen üzerinde değildir.

Duyguların dengelenmesi ve iç dünyamızla dış dünyamız arasındaki denge, yengeç – oğlak ekseninde paylaşıma açılır.

Yaşamdaki dengeler burda da iş başındadır.
Bu bir anlamda öznellik ve nesnellik kavramları ile de açıklanabilir; içte olmak ve içinden bakmak ile dışta olmak ve dışardan bakmak… Bu iki unsurun birbirini dengelemesi ise yaşam için bir zorunluluktur. Bu yüzden oğlak burcu yengeç burcuna duyguların denizinden çıkarak kendine ve yaşama bir de dışardan bakmayı öğretecektir; yaşamın sadece kendi içine kapanmakla sürmeyeceğini ve gün geldiğinde içine kapandığımız kabuğumuzu kırarak dış dünyayla kucaklaşmak zorunda olduğumuzu… Bir çocuğun yetişme aşamasında babanın uygulamaya çalıştığı disiplinine karşı sürekli çocuğunu kollamaya çalışan bir anne gibi yengeç burcu da yaşamın derslerine karşı da sürekli kendini korumaya çalışacak, hayatın içine rahat karışamayacak ve büyümesi de zorlaşacaktır. Ama yaşam durmayacağından ve bu dersleri öğretene kadar uğraşacağından -ki Satürn oğlak burcunun gezegeni olarak her daim iş başındadır-, yengeç burcunun kabuğu içindeki dünyası çetrefilleştiğinde ve depresyon yaşamına eşlik eder hale geldiğinde yengeç burcu çözüme eğilmek durumunda kalacaktır.
Bu yüzden de bu dersleri öğrenene kadar yengeç burcu zor deneyimlerden geçmek zorunda kalacaktır. Çünkü yaşam, büyü, kabuğundan çık ve hayata karış demektedir; kabuğunda kendini sakla ve duygularının içinde kaybol dememektedir. Oğlak burcu yengeç burcuyla bu yüzden sahnededir. Bu dersler tamamlandığında yengeç burcu yaşama içerden ve dışardan bakabilmeyi ve zamanı geldiğinde kabuğunu kırarak yaşamın içine karışıp diğer insanlara sağlıklı duygusal besleme yaparak yaşamın devamlılığındaki üstün rolünü anlayabilecektir.

Yengeç burcunun diğer köşelerde bulunan kendisi gibi öncü nitelikli burçlardan olan hava elementinden terazi ve ateş elementinden koç burcu ile yaşamı boyunca sürtüşme yaşaması da kaçınılmazdır. Bu burçlar arasında kare açı oluşmaktadır ve bu deneyim oğlak burcuyla olan deneyimden elbette ki daha zor olacaktır. Ortaya çıkan gerilim tırmanacak, krize dönüşecek ve bu krizden de yengeç burcu öncü nitelik ve su elementinin faydalı yönlerini geliştirecek, zararlı yönlerini törpüleyecek yaşam deneyimlerinden geçecektir. Aynı şekilde terazi ve koç burçları da bu derslerden kendilerine düşecek payı alacaklardır.
Kozmik kare yaşamda başrolü hiç bir şeye bırakmamaktadır.

Yengeç burcunun, terazi ile olan deneyimine bir göz atalım;
Terazi, hava elementinden ve öncü nitelikte bir burçtur. Terazi paylaştığında mutlu olan bir burçtur ve ayrıca duygular ile mantığı ayrı ayrı iki kefesinde taşımaya çalışan da bir burçtur. Yengeç burcu duygular dediği için, terazinin bu denge çabasını önce anlamakta zorlanacaktır. Terazi sosyal yaşamda bu dengeyi sağlamaya çalışırken, yengeç burcu duyguların dışında bir dengeye ihtiyaç olmadığını düşündüğünden bu karşılaşma krizlerle dolu olacaktır. Terazi kabuğundan çık ve sosyal yaşama katıl, duygularını paylaş, duygularını mantığınla dengele diyecektir, yengeç burcu ise bundan ürkerek kabuğuna kaçmaya çalışacaktır. Bu ise başlı başına bir kriz durumudur. Ama bu derslerin alınması yaşamın devamlılığı açısından zorunludur. Bu yüzden iki burçta krizi deneyimleyerek gerekli dersleri alacak, bu ilişki tamamlandığında yengeç burcu yaşamın sadece kendi iç dünyası ve duygularının içinde yaşamak demek olmadığını, onları paylaştıkça gereksiz yüklerden kurtulabileceğini ve bir yetişkin haline gelebileceğini, etrafındaki insanları anlayabilmesi bakımından öncelikle kendi duygularının sağlıklı olması gerektiğini ve ancak bu şekilde onlara sağlıklı besleme yapabileceğini anlayacaktır.

Yengeç burcuyla kare açı yapan ve diğer bir köşeyi tutan burç ise, ateş elementinden ve öncü niteliğe sahip koç burcudur. Cesaret ve öne çıkma… İşte koç burcunun yaşam düsturu… Koç burcunun atılganlığı yengeç burcunu ürkütecektir; onun doğrudan kabuğuna geri çekilmesine sebebiyet verecektir. Duygular koç burcunun yabancı olduğu bir alan olduğu için, yengeç burcunun bu içe kapanma ve çekingen tutumunu anlamakta zorluk çekecektir. Bu yüzden de mücadele etmekten vazgeçmeyen koç burcu, yengeç burcunun iyice üzerine gidecek, bu durumsa yengeç burcu tarafından bir saldırı olarak algılanacak, bu da onun iyice ürkmesiyle sonuçlanacaktir; ve bu süreçte aralarındaki kriz iyice tırmanacaktır. Bu süreç tamamlandığında yengeç burcu içe kapanmak yerine adım atma cesareti göstererek kaçtığı kişinin aslında kendisi olduğunu farkedecek, kendi duygularına karşı mücadele vermeyi ve gereksiz duygusal yüklerden kurtularak sadece gecenin karanlığında değil gündüzün aydınlığında yaşamanın da ayrı bir keyif olduğunu öğrenecektir, koç burcundan.

Yengeç burcu yaşamın devamlılığı açısından oğlak burcuyla hem içerden hem de aynı an da dışardan bakabilmeyi, terazi burcuyla paylaşmayı ve mantık duygu dengesini sağlamayı ve koç burcuyla da kendisiyle yüzleşmeyi öğrenecektir.

Bu süreçte de elbette ki yengeç burcununda kendisine yardımcı olan çeşitli arkadaşları olacaktır.
Yengeç burcunun biraz çabayla anlaşabildiği burçlar başak ve boğa burçlardır.

Toprak elementinden olan bu iki burçtan sabit niteliğe sahip boğa burcu yengeç burcuna, aradığı güvenlik duygusunu ve huzuru vererek yaşam için ne kadar gerekli ve değerli olduğunu söyleyecek ve onun kendini daha güçlü hissetmesini sağlayacaktır.

Gene toprak elementinden olan değişken niteliğe sahip başak burcu ise, yengeç burcuna gereksiz duygularını ayrıştırması gerektiğini ve duyguları ne kadar sağlıklı ise insanlığa o denli faydalı olabileceğini söyleyerek ona bunun için gerekli desteği sağlayacaktır.

Yengeç burcunun herhangi bir çaba göstermeksizin anlaştığı burçlar ise kendisi gibi su elementinden olan akrep ve balık burçlarıdır. Aynı element özelliklerine sahip oldukları için aralarında daha rahat akan enerjiler sözkonusudur. Bu burçlarla da zaman zaman çatışsa da bu dersler yengeç burcunu diğerleri kadar zorlamaz.

Yengeç burcu, sabit nitelikte olan akrep burcundan duyguların dönüşümünden korkmaması gerektiğini, bunların büyüme aşamasında küçük küçük adımlar olduğunu, bu dönüşümlerle duygular üzerinde hakimiyet kurulabileceğini ve bu hakimiyetle ancak yaşamın daha sağlıklı hale gelebileceğini öğrenecektir.

Değişken nitelikteki balık burcundan ise duyguların aynı zamanda yaratıcı gücün bir yansıması ve ona açılan bir kanal olduğunu, bu kanalla sadece kendisi için değil tüm insanlık için doğru olanı gerçekleştirebileceğini öğrenecektir.

Peki içten içe yengeç burcunu huzursuz ederek dürten burçlar hangileridir:

Bunlardan ikisi yengeç burcuyla 150 derecelik açı yapan yay ve kova burçlarıdır. Yengeç burcunun bu iki burç yardımıyla öğrenmesi ve deneyimlemesi gereken çeşitli yaşam dersleri olacaktır. Bu iki burçta özgürlüğün ve yeni deneyimlerin burçlarıdır. Kova burcu kabuğundan çıkmaktan korkan yengeç burcunu için için huzursuz ederek, gelişmenin ancak bir birey olmakla gerçekleşebileceğini ve bunun için de kendisini duyguların karanlığından özgür bırakması gerektiğini öğretmeye çalışacaktır; yay burcu ise dışarda milyarlarca hayat olduğunu ve yaşamı bütünüyle kavrayabilmesi için kabuğundan çıkarak onları keşfetmesi gerektiğini söyleyecektir içten içe yengeci dürterek….

Yengeç burcunu yaşamı boyunca bir gölge gibi takip eden burç ise ikizler burcudur. 12. evde gölgede olan ikizler burcu, yengeç burcunu farkında olmadan sessiz bir şekilde dürtükleyip duracaktır. Yengeç burcu ikizler burcundan duyguların keşfi için bilmenin çok önemli olduğunu,bilgiyle bir çok sorunun çözümlenebileceğini ve bilincini geliştirerek bilinçaltını çözümleyip kontrol edebileceğini öğrenecektir.

Koç burcuyla atılan tohumlar boğa burcuyla toprakta yeşerip, ikizler burcunda bilgiyle devam ederek, yengeç burcuyla duygulara doğru sınırsız bir yolculuğa çıkılacak, aslan burcunda yaratmanın keyfine varılacak, başak burcunda ise hizmet ederek faydalı olmanın doyumuna ulaşılacaktır.

Aylin Yabanoğlu

21.10.1966 yılında Trabzon da dünyaya geldim. Çocukluğumda sanata çok fazla meyli ve yeteneği olan biriyken okumaya olan düşkünlüğüm ve gelişmiş bir adalet anlayışına sahip olmam sonucu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. Yüksek öğrenimimi 1989 yılında tamamladım. Meslek olarak avukatlığı seçmem sonucu oldukça maceralı bir avukatlık hayatım oldu. Ara verdiğim dönemlerde kendi çapımda şiirlerim, denemelerim, kısa öykülerim ve bazen de resim çalışmalarım oldu. Bu süreçte de manevi dünyayı ve kendimi tanıma arzum yüzünden çıktığım yolculukta astroloji, psikoloji, felsefe derken en sonunda spiritüalizme kadar varan noktada her anım oldukça renkli olaylara sahne oldu.