“Kuran Terapisi’ adlı kitabı 6 baskı yapan araştırmacı, yazar Kubilay Aktaş, çalışmalarından biri de “Muhyiddin İbn-i Arabi ve Astroloji” anlayışı üzerine. Büyük tasavvuf alimi Arabi’nin astroloji ve kozmoloji anlayışına ışık tutan Aktaş ile Arabi’nin astroloji anlayışını ve ondan esinlenerek yazdığı içinde astrolojik etkilerle esmaların bağlantısının anlatıldığı ‘Kürelerin Müziği’ kitabını konuştuk…

Arabi ve astroloji serüveni nasıl başladı?

Moral FM’de çalışırken, değerli büyüğüm Mehmet Genç, Cemalnur Sargut’la birlikte böyle bir çalışma yapmak istediğini söyledi. Arabi’de  burçlarla peygamberlerin bağlantısını gördüğümde, olayın aslında Allah’ın ‘rububiyetini’ anlattığını anladım.

Anlatılan burçların tek başına etkinliği değil, onların üzerimizdeki etkileriydi. Olaylar zaten oluyor ama onlara verdiğimiz tepki önemli. Her etki hayır üzerine gelir. Tepkimize göre; ‘hayır- şerri’ yaratıyoruz, onu şerre dönüştüren algı eksikliğimiz. Kul geleni anlar, ilahi planla barıştırabilirse,  şer hayra dönüşür. Anlamazsa “şer adamlarını da getirir” diyor Arabi.

Peki ya kehanet nedir? 

Kehanet Arabi’de ilahi planın işletimini anlamakla alakalı. Diyor ki “Sistemin bir anlamı var, bir an evvel bu anlamın içine gir ki beşeriyetten çıkıp insaniyete varasın.  Aydınlandığında astrolojik tesirleri dönüştürebiliyorsun. “O zaman bir simyacı oluyorsun” diyor.

Simya, şifaya dönüştüren anlamında. Allah, ‘ben kulumun zannına göre muamele ederim, beni nasıl bilirse öyle davranırım” diyor. Evren, zanlarımızdan örülü. Alemler beynimizde. İnsan sayısınca alem var.

Alemlerin içerisinde de şuur var. Tasavvuftaki astroloji insanı, 7 boyuttan çıkarıp prizmaya götürüyor.  Oraya geldiğinde güneşle muhatap oluyorsun. 7 renk üzerinde dilediğin etkiyi de gerçekleştirebiliyorsun ve işte bu insana  insan-ı kamil deniyor. Arabi diyor ki “insanı kamilin kalbini güneş, ruhunu ay, sıfatlarını da yıldızlar’ temsil eder.

Arabi “ 12 takım burç yıldız vardır diyor. Ona göre; Allah dünyaya ve ahirete dair işleri o burç yıldızlardaki valiliklerle, meleklerle koordine eder. ADN Cennetleri hariç kadere dair işler orada yapılır” diyor. ADN Cennetleri saf bilinç demek, tıpkı Kabe’nin içi gibi saf. Oraya yıldızlar ulaşamıyor, orası sabit yıldızların da üstünde. Aklı kül, nefsi kül oraya kadar geliyor. Aklı kül bir ilk ışık, ondan sonra onun yansıyacağı ayna açılıyor. O ışık ve ayna arasındaki levha oluyor. Levh-i mahfuz oluyor, ışık ve ayna arasındaki ilişkiden alemler, yansımalar oluyor. Fiiller dünyası, sıfatlar dünyası, zat dünyası…

12 sayısının bir anlamı var mı?

Nefste 7 mertebe  var. 7 gezegen… 5 de alem var: Lahut, Ceberut, Melekut, Misal, Şahadet. Lahut alemi sonsuz uzay, Ceberut ilk oluşumlar anlamında. Melekut onların oturması, Misal ve Şehadet ise fiziğe dönüşmesi anlamında. 7 artı 5 12 sayısı ediyor. Bektaşilik’te12 imam var,  İsa’nın 12 havarisi var. Musa asasını vurur 12 pınar fışkırır. Celcelutiye duasında 12 bab vardır. Zodyak’taki burçları düşünün, ilk burç Koç’la başlar, 12.Balık’a geldiğiniz zaman Allah’la anlaşma tamamlanmıştır. Döngü biter. Allah kainatı 6 devirde yarattı deniyor ya; 6 oluşumlar sayısıdır. 6 zahirde, 6 batında toplam 12’dir ve sistem yani 12’lik üzerine kurulmuştur.

Semayı tutan 4 direkten söz ediliyor? Bunlar da burçlarla alakalı mı?

Arabi, “Allah’ın arşını 4 melek taşır” diyor. Necm suresinde de var zaten. İncil’de de var. Ateş, Hava, Su, Toprak elementini temsil eden Aslan. Kova, Akrep, Boğa burçları da denebilir. Melekler Cebrail, Mikail, Azrail , İsrafil diyoruz biz.

DÜNYA SAYISI 4 SONSUZLUK SAYISI 8

4 element kavramı ilginç…

Tasavvufta maddeyi 4, sevgiyi 5 sayısı sembolize eder. 3 sayısı oluşumlardır.  Çünkü ikili yapı ancak 3’le idrak edilir ve bir üçgen oluşturur. “Allah’ın arşını 4 melek taşır, fakat cennette bu 8 olacaktır” der Arabi. 8 sayısı Allah’ın sonsuzluğunun göstergesidir. 8 sayısı ruhanilikle alakalıdır.1 ve 8 Mevlevilik’te çok önemlidir. 1 alemi temsil ediyor, 9 sayısı ise onun tamamlanmasını.

12 burcun yönetici planetlerinden melekler mi sorumlu?

Tasavvufta her maddi unsurun arkasında onu temsil eden melekler vardır. Melekler manyetik alan gibi kuvvetlerdir. Bizdeki bilinçle irtibata geçtiğinde anlam kazanır. Evrende her şey böyledir. Her şeyin insan varsa bir anlamı vardır. Hadiste “sen olmasaydın felekleri yaratmazdım” diyor. Felekler ,alemler kader anlamına geliyor. Kader de program! İnsan yani bilinç var ise bunlar açılabiliyor. Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur her yeri kuşatmıştır. Nur ilgili bir alanda yoğunlaştığı zaman madde oluyor. Madde nurdan ne kadar kapabildiyse o kadar titreşim yapabiliyor. Satürn’ün nurdan yakalamış olduğu yoğunlukla Jüpiter’inki bir değil. Nur ile insanı kamilin bilincindeki ilişki ile anlamlar açığa çıkıyor. Melekleri insanı kamil-in duasını aleme yayan petekler gibi düşünebiliriz. İnsanı kamil, o aydınlanmış bilinç, sonsuz çiçeklerden, esmalardan ballarını topluyor,  hangi menzil için uygunsa ona gönderiyor. Arabi diyor ki; “Arif o kişidir ki alıp verdiği nefese dikkat eder. Allah’tan aldığı nefesi saf bir şekilde Allah’a vere. O nefesi dünyanın kiri ile kirletir, aşağı menzillere düşürürse etrafında kara kuşları biriktirir.” Yani aura’dan, enerji alanından bahsediyor.  “O zaman ölüm anında kara  kuşlar gelir ve o ancak o kişi Ay menziline kadar çıkabilir” diyor.

Ne demek bu ?

Daha üst gezegenlere geçemez demek. Çünkü tasavvufta onlar yıldız ya da gezegen değildir. Onlar cennetin giriş kapılarıdır. Mertebedir menazil olarak geçiyor.

Ya Sirius?

Sirius, Şira yıldızı. Hazreti Muhammed’e oradan vahiy geliyor. “Orada Muhammed’in yıldızı doğdu” deniyor. Şira zaten ayette geçiyor. Şira Sirius;  Necm süresi 49’da geçiyor.

Kuran’daki peygamberle burçlar arasında bir alaka olduğunu söylüyor….

İnsanlığın ilk çıkışı, Nuh peygamber, Koç burcu, Yasin süresi ile ilişkilendiriliyor. İbrahim Boğa burcu İhlas süresi ile, Musa ikizler burcu Fetih süresi ile… Musa’nın Rabbi ile konuşması var, iletişim. İsa Yengeç Burcu  Kafirun süresi ile. Davut AS. Aslan burcu Zilzal süresi ile. Süleyman AS Başak burcu Vakıa süresi ile. Eyüp Terazi burcu Bakara süresi ile. İlyas Akrep burcu Ali İmran suresi ile. Lut Yay burcu Kehf süresi, Hut Oğlak burcu Enam süresi ile, Salih  Kova burcu Taha süresi ile, Şuayip Balık burcu mülk süresi ile ilişkilendiriliyor.

Ya peygamberimiz Hazreti Muhammed?

Hepsi Hazreti Muhammed’in kendisi zaten. O varlığın kendisidir. Bedeni Musa’dır, ruhu İsa’dır. Hz. Muhammed hepsini kuşatır. Kur’an zaten programın kendisi. Arabi esmalar ile  alakalı bilgileri de veriyor. Satürn menzili bu işte Nirvana’yı, fenafillahı temsil ediyor.

Satürn kısıtlayıcı bir gezegendir ama…

Allah’ın kabz esmasının ‘açığa çıkaran’ manası da var. Sıkıştıran gibi geliyor ama aslında rahmetidir. Mesela Cebrail Hazreti Muhammed’i Hira’da kabz etmiş ve istidatlarını açığa çıkartmıştır. ‘Satürn menzili seni eritir, sen saflığa ulaşırsın’ diyor Arabi. Mesela Jüpiter menzili üçüncü göz, alın bölgesine bakar. Allah’a en yakın olunan yer. Musa Peygamber Tur Dağı’nda Rabbi ile buluşmuştur. Musa’nın çalılıklarda Rabbi görmesiyle kast edilen beyindeki nöron ağları, o nöron ağlarına tuba ağacı.  ‘Cennetlikler her şeyi bu ağaçtan isterler’ diyor. Yani nöron ağlarındaki iradenizle biz hükmedebiliyoruz. Levh-i mahfuz burası. Beyin kapalı kutu.  ‘Cennetlikler isteklerini bu ağaca iletirler ve burada gerçekleşir’ diyor.  Üçüncü göze çıkmış bir enerji kudrete maliktir.

Ay menzili ve ölüm anından bahsediyor…

Yasin süresindeki ‘sin’ ay demek ilk hesap ay menzilinde gerçekleşiyor.  Kadim Mısır’da Ay’la ilişkilendirilen köpek başlı Anubis yargıç olarak geçer Arabi’de, hesap kitabı gören bir melek olarak geçiyor. İlk hesap kitap orada.  Ay menzili fizik bedenle alakalı, çünkü fizik bedenimiz ay manyetik alanına göre şekillenir. Arabi, ‘kişi hesabı kitabı verirse üst alemlere geçebilecek’ diyor.

DUA İLE BÜYÜ

13 neden zorlu sayı?

Firavun 13’tür. Hikmeti biliyordu. 12’yi tamamlamıştı, Musa’nın öğretisi içerisindeydi ama nefsine kullandı bunu. Nefsine de ilahi plana da kullanabilir. İlluminati mesela şer için  kullanır ama sistemi bilir. Dua ile büyü aynı kanaldan gelir, işletim sistemi aynıdır. Bilgisayar gibi, hayır için de şer için de kullanabilirsin. Deccal 13, Hızır’da 13’tür ama Hızır hayra kullanmıştır. Satürn menzilini geçmiş bir bilinç artık insanı kamildir. Yıldızların da feleklerin de her şeyin üstündedir, hatta felekler emrindedir. Alemler bilincin tezahürüdür, aslolan bilinçtir.

Peki  astrolojiyi nasıl olumlu kullanabiliriz?

Nasıl DNA’mızdaki şifrelerden, genetik kod ve sembolik harflerden,  sağlığımıza ve fiziksel yapımıza  ait veriler tespit edilebiliyorsa, doğum haritamızdaki gezegen, takım yıldızlar ve açıları üzerinden de ruhsal- zihinsel- ve karmik potansiyellerimizi görebilmeniz ve bu yolla kamil projeye ulaşabilmemiz mümkün.

Yıldızname Allah’ın Rabb sıfatına intisab eden özel bir ilimdir.  Arabi’ye göre de Er Rabb sıfatı Satürn menzilinin esması yani semasıdır. Ve bu sema melekut aleminden ceberrut alemine geçişin kapısıdır.

Bu ilimin kökleri İdris Nebiye hatta Nuh peygamber dönemine kadar dayanıyor.

Semavattaki kürelerin suptil boyutlarında yaşayan melekler ve ruhaniler var. Tasavvuf ve ezoterik kökenli ilimler bunları anlatır. Bazı İslam mütefekkirleri bunları görür ve kalp aynasında bunlarla görüşebilir derler. Bir çok İslam alimi, yıldızlar ve melekler arası ilişkiden ilahi takdire ait işaretleri okumuşlardır. Her yıldız ilahi sıfatları temsil ediyor.  Allah, melek ve ruhanilerin mescidleri olan gezegen ve yıldızları bir işaret olarak sema tarlasına ekmiştir. 

Arzda ve sema da işleyen tüm işler Allah’ın emri ile iş görür. O’nun kudret elinden çıkmıştır. Sema alemindeki her yıldız, gezegen vs… insanı kamilin bir azası- organı gibidir..  Her gezegenin esması (seması), temsilci peygamberi, müekkel meleği ve bizim üzerimizdeki etkileri farklı farklıdır.

DOĞUM HARİTASI: RUHSAL DNA

Amaç nefsi bilmek mi?

Semavat tarlasına ekilen tohumlardan gelen enerjiler bedenindeki ilgili çakralarla ve yaşamdaki olaylarla bağlantılıdır.  Bu tohumların meyveleri insanı kamilde açılır. Asıl amaç nefsi bilmektir. Oradan  marifetullaha yani Allahı bilmeye kapı açar.

Doğum haritamız ruhsal DNA’mızdır. Tüm baskın ve eksik esmalarımızı doğum haritamızda görebilirsiniz. Transit etkiler ile hangi esmalar, nitelikler ve elementler bizde eksik veya fazla, kişi bunları doğru mu yoksa yanlış mı kullanılıyor, kişinin yaşam amacı ne; bunlar ortaya çıkar.

Nefsini bilen Rabbini bilir. Herşeyin başı kendini yani potansiyellerini bilmek sonu ise Rabbini görmek. Kişi kendini bilirse bilinçli adımlar atar. Bazen insan içinde kartallığı hissediyor. Ancak egördüğü tavuklardan kartallığını yaşayamıyor. Varoluş içinde tavuk tavukluğunda kartal da kartallığında güzeldir. Biri üstün diğeri aşağı değidir. Ancak kartal tavuk olmamalı veya tavuk kartallığa soyunmamalı. Onun için de esmalarını ve kozmik köklerini bilmesi lazım.

Astroloji  hüküm koyma değildir değil mi?

Bulutların gelmesi yağmurun habercisi olabilir. Tedbir almak icab eder. Ama oradan hüküm çıkarmak ‘bulutlar geldi ve kesin yağmur yağacak’ demek edebi bilmemektir. Edebi olmayan da cahilin ta kendisidir. “Vazifeyi yap, neticeyi ilahiyeye karışma yoksa karıştırırsın”derler.

Olaylara bakıp ‘ bu budur’ şeklinde hüküm çıkarmak  yerine hüküm vermeden sonucu Allah’a bırakmak ancak bunun yanında tedbiri almak  edebdir.

Gezegenlerin esmaları neler?

7 temel esma ile ilişkisi var gezegenlerin. 7 kat gök ve 7 kat yer var. Nasıl ki esmalar 99 ile sınırlı değil sonsuz ise gökler de sadece 7 ile sınırlı değil. 7 ve katları olarak düşünebiliriz.  Fatiha suresi ile bağlantılı. 7 sayısı çokluk alemi anlamında. Haftanın 7 günü ve  gün içinde belli saatlerin hüküm ve özellikleri var.

GEZEGENLERİN SESLERİNİ DİNLEMEK

Kitabınızda gezegenlerle esma bağlantılarını anlatıyor ve bir de subliminal (bilinçaltı) mesajlar veren seslerle kişiye telkinde bulunuyorsunuz…

İlm-i nücumda güneş ve ay ışıklar; ziya ve  nur olarak geçer. Güneşin esması Hayy ve Kayyumdur. Meleklerden Rukyail (a.s)’a intisabı vardır.  Günlü pazar ve ebcedi 174’tür.

Jüpiter- Müşteri menzilinin 3. göz ile bir bağı vardır. Çıkış burcu Yay’dır 6 kat göktedir. günü perşembedir. Ya Kebir ve Ya Mütela ismidir. İsrafil (a.s)’a bağlantısı vardır.

Zühal yani Satürn ise Yahudiliği temsil eder. Venüs Zühal ise İslamı temsil eder. Zühal Oğlak ve Kova burçlarını yönetir. Ya Fettah ve ya Rezzak sıfatları ile Kesfyail isimli vekil meleğe intisabı vardır. Ebcedi ise 797’dir. Yine Ay kevbinin burcu Yengeç’tir. Ve Cebrail (a.s) ile intisablıdır. Ya Rahman ve Ya Rahim esmaları zikir eder. Mesela Utarid yani Merkür’deki ulvi meleğin adı Mikail dir. Bu meleğe Cenabı Hakk akıl, sanat, mantık, belagat, konuşkanlık, bilgi ve kavrama gibi yetileri esmaları vermiş. Esmaları Ya Ali, Ya Azim’dir. Günü çarşamba temsilci peygamberi ise İdris’tir. Mesela güneş feleğindeki Rukyail isimli melek geldiğinde ‘senderus kokusu’ yayılır. Güneş de müekkel olan bu meleğin sıfatları ile sıfatlanmak istiyorsak senderus buhur kullanmalıyız. Sanatla edebiyatla uğraşıyorsak, Venüs feleğindeki Anyail isimli meleğin kokusu olan karanfili kullanmalıyız. Özellikle cuma günü bunun buhurunu yapmak venüsyen yapımızın ortaya çıkmasına fayda sağlar.

Bir işe başlamadan önce Allah’dan bu esmaları ve bu esmaların temsilcisi olan melaikeyi vesile kılarak himmette bulunulabilir. Tüm bu işler ancak Allah’ın emri ile olur.

Her gezegenin kendine ait sesi var. Bunlar kayıt altına alındı. Kulağın duyabileceği bir desbile getirildi. O ses o esmanın fizik planındaki bir yansıması. Nasıl ki su sesini, doğa seslerini dinlemek şifa ise, yıldız sesleri de bizdeki semavi yapının gelişimi açısından öneme sahip. Allah o yıldızlardan çıkan sesler ve semavi alemdeki o ilahi dans  ile nice ölü beldeye hayat ve ruh gönderiyor.

********

Kubilay Aktaş 1975 Mersin doğumlu. Küçükken astral seyahatler yaşadı ve şiddetli ölüm korkusu duyduğu için maneviyata ilgi duydu. Erzurum Üniversitesi’nde Zooteknik’te okurken bir yandan da manevi yolda ilerledi. Bir dönem Risale-i Nur çalıştı daha sonra Metin Bobaroğlu ve Cemalnur Sargut ile tasavvufun derinliklerine daldı. Bu çalışmalar sırasında Muhyiddin İbni Arabi üzerinde  incelemelerde bulundu. Çeşitli vakıf, kuruluş ve kişilerden “Ruhsal Yetileri Geliştirme Teknikleri” başlığı altında çok sayıda eğitim aldı. Metafizik Araştırma Merkezi (METAM) çalışmalarda bulundu. Psikolog Zafer Akıncı’dan bilinç ve bilinçaltı programlamaya yönelik dersler aldı. Dr Hakan Yalman’dan tamamlayıcı tıp ve kuantum fiziği üzerine araştırmalarda bulundu. Birlikte “Sözlerin ve Renklerin Gizemi” adlı bir kitap hazırladı. Dr Mustafa Merter’le ‘Benötesi Psikolojisi’ne ait programlar hazırladı. Prof Dr. Ahmet Maranki ile şifa konularında programlar hazırladı. Osho ve Krishnamurti öğrencileri ile Hazreti ‘derin meditasyon’ ve ‘bedenle zihni dengelemek’ üzerine çalıştı. Amrit Sangeet’le bilinç ve farkındalık üzerine bir kayıt çalışması var. Aktaş, Marmara FM’de program yapıyor.

Aycan Aşkım Saroğlu

İngiliz Dili ve Edebiyatı Mezunu. Hürriyet Vakfı'nda gazetecilik eğitimi aldı. Sırasıyla TV'de 7 Gong, Hürriyet Dış Haberler, Gezi Traveler, Aktüel dergilerinde; Akşam ve Habertürk gazetelerinde çalıştı. Tam 15 senelik gazeteci, doğduğundan beri spritüel. "Kum Saatinden Ezoterik Manzaralar" adında bir kitabı mevcut. Yay burcu.