‘Ruhsal Astroloji’ kitabı, geçmiş yaşamınızda kim olduğunuzu ve bugünkü hayatınızda nelerle karşılaşacağınızı anlatıyor. Yapmanız gereken, ‘kuzey ay düğümü’nüzün hangi burçta olduğunu bulmak ve dünyaya ne öğrenmeye geldiğinizi anlamak.

Astroloji artık reklamlara, dizilere bile girdi. Burçlar, yükselenler, ay burçları dahi biliniyor. Ancak astrolojinin çok karmaşık başka etkenleri var. Bunlardan biri de ay düğümleri: Karma yani geçmiş yaşamlardaki deneyimlerinizle bugün yaşayacaklarınız arasındaki ilişkiyi anlatır. Haritanızdaki kuzey ay düğümü bu dünyaya neyi öğrenmek için geldiğinizi açıklar. Neleri geride bırakmalısınız, neler öğrenmelisiniz, neden vazgeçip, nasıl ilişkiler kurmalısınız?!

KUZEY AY DÜĞÜMÜ

KOÇ

GELİŞTİRMESİ GEREKENLER: Bağımsızlık, kendinin farkında olmak, kendi itilimlerine güvenmek, cesaret, kendini ruhen beslemek.

TERK ETMESİ GEREKENLER: Kendini başkalarının gözüyle görmek, adalete saplantılı bağlılık, kısasa kısas zihniyeti, fazlasıyla fedakar olmak.

GEÇMİŞTE NASILDI: Sahne arkasındaki kişiydi. İyi bir yardımcı, sekreter, diplomat ve hizmetçiydi. Pek çok reenkarnasyonunda başkalarını destekleme uğruna kendi kimlik duygusunu oluşturamadığından, bu yaşamda, başkalarının gözünde ne olduğuna aldırmadan kim olduğuna bakması gerekir.

ŞİMDİ NE YAPMALI: Kendini disipline sokmalı, kendi merkezini oluşturmalı, hissettiğini söylemeli, kararlarını ertelememeli ve bağlanma korkusunu yenmeli. Her zaman her şey iyiymiş gibi davranmamalı, öfke, hiddet gibi duygularının farkına varmalı, liderlik yapmalı. İdeal ve kendini adamış bir partner bulmak için bitmez arayışını bırakıp, önce kendisinin kim olduğunu iyice tanımalı.


KUZEY AY DÜĞÜMÜ

BOĞA

GELİŞTİRMESİ GEREKENLER: Sabır, sadakat, beş duyudan zevk almak, bağışlamak, şükretmek, sebat, bedensel zevkleri tecrübe etmek.

TERK ETMESİ GEREKENLER: Sabırsızlık, yargılama eğilimi, saplantılı-zorlayıcı eğilimler, aşırı tepki göstermek, kendini krizlere sokmak.

GEÇMİŞTE NASILDI: Geçmiş yaşamında nüfuzlu kişilerin yanındaydı. Şef danışmanı, başkan yardımcısı ya da generalin sırdaşıydı. Psikiyatr, büyücü, danışman ya da hekimdi. Tüm gücünü daha kudretli olan sırdaşı için kullanmıştı.

ŞİMDİ NE YAPMALI: Aşırı tepki göstermemeli, güvenlik ağı olmadan tehlikelere atılmamalı, başkalarının onayını kazanabilmek için başarabileceğinden yüksek riske girmemeli, çalışanlarını her an işlerini kaybetme tehlikesiyle baş başa bırakarak gücünü kötüye kullanmamalı, kıskanç olmamalı. İlişkilerde cinsel tükenmeye yol açacak ‘hızlı trafik’ten kaçınmalı; seksi, bir şey elde etmek için kullanmamalı.


KUZEY AY DÜĞÜMÜ

İKİZLER

GELİŞTİRMESİ GEREKENLER: Sağlıklı merak, sorular sormak, ölçülülük, mantık, başkalarını bilerek neşelendirmek, yeni fikir ve deneyimlere açık olmak, fikirlerini tehditkâr bir biçimde ifade etmemek, bir durumun iki yanını görmek.

TERK ETMESİ GEREKENLER: Kendi haklılığından emin olmak, soğuk davranmak, dinlemeden başkalarının ne düşündüğünü bildiğini varsaymak, düşüncesiz spontanelik, sezgiyle hareket etmek, geçmiş deneyimlere dayanarak bugünkü durumlara peşin hükümle cevap vermek.

GEÇMİŞTE NASILDI: O, Hindistan’da gerçeği arayan bir Sadu, çölde bir münzevi, bir göçebe, gerçeği aramak için vahşi doğaya giden bir yalnız, bir filozof kraldı. Şimdi gerçeğini paylaşmak, topluma yeniden katılmak için geldi.

ŞİMDİ NE YAPMALI: Geçmişte bir münzevi olduğundan, konuşma ihtiyacında ama başkalarını dinlemeyi, fikir almayı unutmamalı. Yavaşlamayı, sabırlı olmayı öğrenmeli, kökten çözümler yerine küçük ve geçici çözümlerin olduğunu öğrenmeli. Sırf çeşitlilik, deneyim uğruna cinsel ilişkiye girmemeli. Mutlu olabileceği partner, fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da anlaştığı biridir.


KUZEY AY DÜĞÜMÜ

YENGEÇ

GELİŞTİRMESİ GEREKENLER: Empati, alçakgönüllülük, insanları zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak desteklemek, kendi temelini ve güvenliğini oluşturmak.

TERK ETMESİ GEREKENLER: Kontrol etme ihtiyacı, süreci ihmal edip hedefe odaklanmak, yakın ilişkilerde duygu ve korkularını saklamak, dürüst bir şey yerine toplumsal olarak kabul görenleri yapmak.

GEÇMİŞTE NASILDI: Geçmiş yaşamında katı kurallara bağlı dini cemaatlerde yaşamıştı. İçgüdülerini, cinsel arzularını ve fiziksel ihtiyaçlarını bastırmıştı. Kamusal otorite, toplumsal düzen, feodal lord, politikacı, iş adamı ve patron olarak görev yaptı. Geçmişte halkın ilgisi vardı, hâlâ izleyicilerini arıyor.

ŞİMDİ NE YAPMALI: Kabul ve tasdik edilme arayışından kaçınmalı. Kontrol duygusu onun için bir tuzak. Duygularını bastırmaya çalışmak da… Aşırı ciddi tavrı, istemeden de olsa onu yaklaşılmaz yapar. Ona yardım edenlere nesne muamelesi yapmamalı, yaşamı ve kendisini daha az ciddiye almalı, oyunbaz ve neşeli olmalı.


KUZEY AY DÜĞÜMÜ

ASLAN

GELİŞTİRMESİ GEREKENLER: Bireysellik, irade, coşku, özgüven, risk almak, yaşamı bir oyun olarak görmek, yaşamdan zevk almak, eğlenmek.

TERK ETMESİ GEREKENLER: Ait olmak için baskılara boyun eğmek, eyleme geçmek için başkasının iteklemesini beklemek, hayalcilik, yüzleşmelerden kaçmak.

GEÇMİŞTE NASILDI: Geçmiş yaşamında bilim adamı, gözlemci, insancıl davaları desteklemek uğruna kendini feda eden kişiydi. Geçmiş yaşamda içindeki çocuğun canlılık enerjisini yitirmişti.

ŞİMDİ NE YAPMALI: Aşırı derecede onaylanmaya ihtiyaç duymamalı. Akıcı düşünmeli, bilimsel yaklaşımın sınırlarını aşıp daha yaratıcı olmalı, evrenin ona hayallerini gerçekleştirmesi için sunduklarını kabul etmeli. Deneyim yolundan gitmeli, ilişkiye girdiğinde ideal eş rolünü oynamaktan vazgeçmeli, gerçek bağlanmayı kabul ederek çocuklarla vakit geçirmeli.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ

BAŞAK

GELİŞTİRMESİ GEREKENLER: Katılım, kaosa düzen getirmek, şimdiye odaklanmak, korkulara rağmen riskler almak, şefkatli davranmak, başkalarına hizmet etmek, ılımlılık.

TERK ETMESİ GEREKENLER: Plan yapmaktan kaçınmak, gerçeklerden kaçış ve bağımlılık eğilimleri (uyuşturucu maddeler, alkol, aşırı uyku, hayal kurma), aşırı duyarlılık, aşırıcılık, geri çekilmek, yetersizlik duygusu.

GEÇMİŞTE NASILDI: Geçmiş yaşamda egosunun dağılmasını yaşamıştı. Eğer bu dağılma alkol ve uyuşturucu gibi şeylerle gerçekleşmişse, bu yaşamda da bağımlılık eğilimleri gösterebilir. Şimdi hizmet etme zamanı.

ŞİMDİ NE YAPMALI: Sürekli şefkat, dikkat ve anlayış görmek isteyerek dipsiz bir kuyuya dalmamalı. Özgüvenini geliştirmeli. Geçmiş yaşamında daha az dünyevi olduğundan ve bu yaşamında deneyerek öğrenmek süreçlerinden geçmeli. Aşırı içe odaklanma eğilimini bırakıp, dışarıya odaklanmalı. Ilımlı olmalı. Romantik ilişkilerde daha gerçekçi olmayı denemeli.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ

TERAZİ

GELİŞTİRMESİ GEREKENLER: İşbirliği, diplomasi, davranış inceliği, bencil olmamak ve karşılık beklemeden destek vermek, paylaşmak, her iki tarafın da kazançlı çıktığı durumlar yaratmak.

TERK ETMESİ GEREKENLER: Düşünmeden fevri davranmak, kendini öne sürmek, başkalarının ihtiyaçlarının farkında olmamak, ben merkezcilik, öfke patlamaları, başkalarının kendisi gibi olmasında direnmek.

GEÇMİŞTE NASILDI: Savaşçıydı. Hep tetikteydi. Şimdi abartılı bir hayatta kalma dürtüsüne sahip. Başkalarıyla olmayı, sevmeyi ister ama bunu nasıl yapacağını bilemez. Benlik duygusuna sımsıkı sarılır çünkü savaşın her an başlayacağından endişe eder. Oysa şimdi savaşçı enkarnasyonunda değildir.

ŞİMDİ NE YAPMALI: Sert ve disiplinli olmaktan kaçınmalı, insanların bireysel farklılıklarının önemini kavramalı. Hep kendinin kazandığı ve karşıdakinin kaybettiği durumlar yaratmamalı. Hızlı karar vermemeli. Narsistik eğilimlerini bırakmalı. Özellikle aşkta “Önce ben” tavrını bırakmalı. Aldığından çok vermeye çalışmalı, misilleme yapmamalı, partnerini rakip olarak görmemeli.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ

AKREP

GELİŞTİRMESİ GEREKENLER: Düşük enerjiye neden olacak şeyleri, yararsız mal-mülkü bırakmak, sahip olma zorunluluğu olmadan nesnelerden keyif almak, başkalarının desteğini kabul etmek (fikirler, para, fırsatlar).

TERK ETMESİ GEREKENLER: Statükoya bağlılık, mülkiyetçilik, sahip olmakla aşırı ilgilenmek, bedensel arzulara saplanıp kalmak, değişime direnmek, başka bir yol olmasına karşın her şeyi tekrar tekrar aynı (zor) biçimde yapmak.

GEÇMİŞTE NASILDI: Bu insan sanki dünyaya düzinelerce giysiyle geldi. Geçmiş yükleri de beraberinde getirdi. Onun için zor olan şey bırakmak. Ama mal-mülk, geçmiş yaşam değerlerine mantıksız bağlılık onu durgunlaştırır. Geçmiş yaşamında çok çalışkandı, toprak sahibi ya da usta bir inşaatçıydı. Geçmiş yaşamında zengindi ve maddi konforu hedeflerdi.

ŞİMDİ NE YAPMALI: Dar görüşlere direnmeli, özellikle de kendininkilere. Bedensel zevklere ve maddi şeylere aşırı düşkün olmamalı. Yardım kabul etmeli. Parayla ilgili kriz durumundan kurtulmalı, biriktirme saplantısını aşmalı. Aşk ilişkisinde beğenilmeyeceği duygusunu yenmeli, risk almalı. Fiziksel gereksinimler kadar ruhsal gereksinimlerin de önemini anlamalı.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ

YAY

GELİŞTİRMESİ GEREKENLER: Olacakları önceden bilme yeteneğine ve görünmez rehberliğe güvenmek, spontane olmak, bir özgürlük ve serüven duygusu geliştirmek, sansürsüz açık sözlü iletişim, doğada zaman geçirmek.

TERK ETMESİ GEREKENLER: İnsanların düşündükleri konusunda sonradan fikir yürütmek, kararsızlık, insanların duymak istediklerini söylemek, sezgisel bilişi mantıkla geçersiz yapmak, dedikodu yapmak, sabırsızlıkla yanıt istemek.

GEÇMİŞTE NASILDI: Bu insan birçok yaşamını öğretmen, yazar, hatip ve satıcı olarak geçirdi. Başkalarının düşüncelerini anlama pozisyonundaydı. Bu yaşama herkesin bakış açısını görebilme yeteneğiyle geldi

ŞİMDİ NE YAPMALI: Karar verirken sezgisini kullanmalı. Geçmişinin aksine bu karmada mantıksız olma hakkına sahiptir, sezgisel bilişiyle temasını geliştirmesi gerekir. İnsanlara gereğinden çok açıklamalar yapmamalı. Tartışmalara girmemeli. Bu enkarnasyonda onun kaderi, dünyaya şifa verici gerçeği, iyimserliği ve imanı bırakmak. Ara sıra yalnız doğaya gitmeli. Aşkı ve seksi bir serüven olarak görmeli.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ

OĞLAK

GELİŞTİRMESİ GEREKENLER: Kendine hakim olmak, özsaygı, hedefleri yönetmek, geçmişi bırakmak, kendine ilgi göstermek, sorunları akla uygun yaklaşımlarla çözmek, vaatleri ve sözleri yerine getirmek.

TERK ETMESİ GEREKENLER: Bağımlılık, kapris, nedensiz huysuzluk, kendini korkuyla sınırlamak, şimdiki andan kaçmak için geçmişi kullanmak, kendini tecrit etmek, evde çok zaman geçirmek, kişisel risk almaktan kaçınmak.

GEÇMİŞTE NASILDI: Birçok yaşamı aile reisi olarak geçirdi. Klanıyla tamamen özdeşleşmişti. Geçmişte ev, yuva her şeyiydi. Yediriliyor, giydiriliyor, bakılıyor, korunuyordu. Bu karmaya bağımlılık gereksinimleriyle geldi. Şimdi bağımlılıklardan kurtulup ‘sorumlu yöneticilik’ yapma durumunda.

ŞİMDİ NE YAPMALI: İnsanların ruh hallerini yönetmekten vazgeçmeli, çevresindekilerin hissettikleri şeyi hissetmelerine izin vermeli. Reddedilme korkusuyla hareket etmemeli, vazgeçmeyi öğrenmeli, çocuk gibi davranma dürtüsünden kurtulup, yetişkin olup sorumluluk almalı. Bağımlılıkla gelen karmalardan ötürü güçlü partnere ihtiyaç duyar. O nedenle geçimini sağlayacak, onu evde tutmak isteyen birini seçer ve böyle hareket ettiğinde ilişki bozulur.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ

KOVA

GELİŞTİRMESİ GEREKENLER: Dostluk için arzu duymak, insancıl davaları savunmak, eşitliğin farkındalığı, başkalarıyla belirli rollerden (bahçıvan, sevgili, doktor) ayrı olarak, bireyler olarak ilişki kurmak, gruplara aktif katılım.

TERK ETMESİ GEREKENLER: İstediği şeyi elde etmekte ısrar etmek, sırf otorite kullanmak için değişiklikler yapmak, risk almaya bağımlılık, inatçılık, aşırı tutku, aşırılığa kaçmak, melodramatik eğilimler, onaylanmaya aşırı ihtiyaç duyma.

GEÇMİŞTE NASILDI: Geçmiş yaşamda kral, kraliçe ya da sanatçıydı. Özel olmaya alışmıştı. Şimdi eşitlik ve ait olma duygusunu yeniden kazanmak için, kendine verilen aşırı enerjiyi başkalarına vermeli ve gücünü insancıl davaları desteklemekte kullanmalı.

ŞİMDİ NE YAPMALI: Bu kişi geçmiş karmasının etkisiyle bir aşk ilişkisinde çok risk alır, hemen ilişkiye atlamak ister. Tutkuyu körü körüne izlediğinde, kaybeder. Onun başlıca dersi aşırı aktif egosunu, insanlığın tekamülüne katkıda bulunacak bir araca dönüştürmek. Yaratıcılığını sadece ün kazanmak için devreye sokarsa başarısız olur. Kişisellikten uzaklaşmalı, objektif olmalı. İlişkilerde eşitlik göz etmeli.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ

BALIK

GELİŞTİRMESİ GEREKENLER: Yargılayıcı olmamak, şefkat, meditasyon ve iç gözlem yoluyla zihni özgürleştirmek, ruhsal yola odaklanmak, evrenle bağlantıyı kabul ve tasdik etmek, değişimi hoş karşılamak.

TERK ETMESİ GEREKENLER: Aşırı endişe tepkileri, analizciliği abartmak, saplantılı kaygı, ayrıntıların önemine kafayı takmak, eleştirici ilk tepkiler, hata bulmak, başkalarını haksız çıkarmak, esnek olmamak.

GEÇMİŞTE NASILDI: Fiziksel şifacıydı. Birçok farklı kültürde cerrah, doktor ya da hemşireydi. Bunlar işini doğru yapmasını gerektiren pozisyonlardı. Bu karmada o her şeyi kusursuz yapmak ister ve bir aciliyet duygusu hisseder.

ŞİMDİ NE YAPMALI: Hayalini başkalarına sunan harika bir ressam, zanaatkâr, oyuncu ya da müzisyen olmaya eğilimli. Sürekli yanıtlar peşinde koşmamalı, mükemmeliyetçi tutumunu bırakmalı. Değişimi, hayatın akışına kendini bırakmayı öğrenmeli. Duygusal yaşamında açıklığı öğrenmeli.

KUZEY AY DÜĞÜMÜNÜZÜ NASIL BULACAKSINIZ?

Doğduğunuz tarihe bakarak hangi ‘kuzey ay düğümü’nde olduğunuzu bulabilirsiniz.

29 Aralık 1928- 7 Temmuz 1930 BOĞA

8 Temmuz 1930- 28 Aralık 1931 KOÇ

29 Aralık 1931-24 Haziran 1933 BALIK

25 Haziran 1933- 8 Mart 1935 KOVA

9 Mart 1935-14 Eylül 1936 OĞLAK

15 Eylül 1936-3 Mart 1938 YAY

4 Mart 1938- 12 Eylül 1939 AKREP

13 Eylül 1939- 24 Mayıs 1941 TERAZİ

25 Mayıs 1941- 21 Kasım 1942 BAŞAK

22 Kasım 1942-11 Mayıs 1944 ASLAN

12 Mayıs 1944- 13 Aralık 1945 YENGEÇ

14 Aralık 1945- 2 Ağustos 1947 İKİZLER

3 Ağustos 1947- 26 Ocak 1949 BOĞA

27 Ocak 1949- 26 Temmuz 1950 KOÇ

27 Temmuz 1950-28 Mart 1952 BALIK

29 Mart 1952-9 Ekim 1953 KOVA

10 Ekim 1953-2 Nisan 1955 OĞLAK

3 Nisan 1955-4 Ekim 1956 YAY

5 Ekim 1956- 16 Haziran 1958 AKREP

17 Haziran 1958- 15 Aralık 1959 TERAZİ

16 Aralık 1959- 10 Haziran 1961 BAŞAK

11 Haziran 1961- 23 Aralık 1962 ASLAN

24 Aralık 1962- 25 Ağustos 1964 YENGEÇ

26 Ağustos 1964- 19 Şubat 1966 İKİZLER

20 Şubat 1966- 19 Ağustos 1967 BOĞA

20 Ağustos 1967-19 Nisan 1969 KOÇ

20 Nisan 1969-2 Kasım 1970 BALIK

3 Kasım 1970-27 Nisan 1972 KOVA

28 Nisan 1972-27 Ekim 1973 OĞLAK

28 Ekim 1973-10 Temmuz 1975 YAY

11 Temmuz 1975-7 Ocak 1977 AKREP

8 Ocak 1977-5 Temmuz 1978 TERAZİ

6 Temmuz 1978- 12 Ocak 1980 BAŞAK

13 Ocak 1980- 24 Eylül 1981 ASLAN

25 Eylül 1981- 16 Mart 1983 YENGEÇ

17 Mart 1983-11 Eylül 1984 İKİZLER

12 Eylül 1984- 6 Nisan 1986 BOĞA

7 Nisan 1986- 2 Aralık 1987 KOÇ

3 Aralık 1987- 22 Mayıs 1989 BALIK

23 Mayıs 1989-18 Kasım 1990 KOVA

19 Kasım 1990-1 Ağustos 1992 OĞLAK

2 Ağustos 1992-1 Şubat 1994 YAY

2 Şubat 1994-31 Temmuz 1995 AKREP

1 Ağustos 1995-25 Ocak 1997 TERAZİ

26 Ocak 1997- 20 Ekim 1998 BAŞAK

21 Ekim 1998-9 Nisan 2000 ASLAN

10 Nisan 2000-12 Ekim 2001 YENGEÇ

13 Ekim 2001-13 Nisan 2003 İKİZLER

14 Nisan 2003-25 Aralık 2004 BOĞA

26 Aralık 2004-21 Haziran 2006 KOÇ