Başak burcu yaşamda yaşamdaki bütün değerleri ayıklayıp düzenleyerek ve sistematik hale getirerek yaşamı mükemmelleştirmeye çalışan bir burçtur. Hiçbir ayrıntıyı atlamamaya çalıştığından zihin gezegeni olan Merkür’ün yönetimi altında bir burç olarak kabul edilir. Çünkü bütün bunlar için kullanması gereken en önemli öge zekadır. Başak burcu bilgi de dahil olmak üzere yaşamda var olan bütün maddi değerleri düzenlemeyi, en kullanışlı ve en mükemmel hale getirmeyi kendine amaç edinmiştir, bu sayede de insanlığa hizmet etmenin doyumuna ulaşır. Bu yüzden kendini insanlığın hizmetine adamış bir burç olarak öne çıkar.

Başak burcunun “hizmetkarlar burcu” olarak anılmasının sebebi budur. Aslan burcunun “yaratıyorum, bu yüzden varım” dediği yaşamda, başak burcu sadece yaratımın yetmediğini, bu yaratıcılığı en faydalı hale getirmenin gerekliliğini farketmekte ve “artık hizmet etmeliyim ve yararlı olmalıyım” demektedir.

Önemli olanın insanlığa en ideal hizmeti vermek olduğunu, bunun da hiçbir şeyi gözden kaçırmayıp, gereksizleri ayıklayıp gerekli olanları yaşama geçirmek gerektiğini kendine düstur edinmiş olan başak burcu, birden karşısında yaşamın maddesel boyutundan dışarı taşan ve hiçbir şeyi ayıklamayıp herşeyi olduğu gibi kabul eden balık burcunu görecektir.

Onları düzenleyeceğim derken maddi değerlerin arasında kaybolmuş olan başak burcunun aksine, kendini maneviyatın akışına teslim etmiş balık burcu başak burcuna parçaların arasından sıyrılarak bütünü görebilmeyi öğretebilmek için vardır. Başak burcu toprak grubundan ve değişken nitelikte bir burç olması ve maddeye aşırı vurgu yapması sebebiyle, onu dengelemek adına karşısında su grubundan balık  burcunu görmesi bu yüzden şaşırtıcı olmayacaktır.

Balık burcu birliğin aslında bütün parçaların birleşiminden oluştuğunu bu yüzden de ayrıştırmanın gereksizliğini söylemektedir fütursuzca… Birliğin hissedildiği yerde ise, hizmet etmenin ötesinde, adanmanın gerçekleşeceğini, bu yüzden herşeyi olduğu gibi akışına bırakmanın yaşamın kendi mükemmeliğini görebilmeyi getireceğini de eklemektedir.

Mükemmellik zaten yaşamın kendi doğasında vardır demektedir balık burcu başak burcuna; bunun için özel bir çaba harcanmasına gerek yoktur. Asıl olan parçaları değil bütünü görebilmektir, der. Birlik ve birliği oluşturan parçalar arasındaki denge, başak – balık aksında paylaşıma açılır. Yaşamdaki dengeler burada da iş başındadır. Başak burcu, karşıt burcu olması sebebiyle balık burcu ile bir denge sağlamak, bir anlaşma yapmak zorunda kalacaktır. Başak burcu sürekli ayrıntılarla ve parçalarla uğraştığından, bütünü görmek oldukça zor olacaktır onun için. Ama yaşam hiçbir burcu kendi haline bırakmamaktadır ve bazı derslerden geçirerek kendini ideal forma ulaştırmaya çalışmaktadır. Bu yüzden başak burcu da, parçalarla uğraşmaktan bütünü görememesi sebebiyle, balık burcunun kendisine kattığı perspektifi yaşam serüveni içinde karşısına çıkan yaşam deneyimleriyle kendine katmak durumunda kalacaktır, bu sayede parçalardan bütüne varmayı ve parçaları bütünün hizmetine sunmayı, hatta bunun için balık burcunun kendisine öğütlediği bütüne kendini adamayı öğrenecektir.

Başak burcu diğer köşelerde bulunan kendisi gibi değişken nitelikli burçlardan olan ateş elementinden yay ve hava elementinden ikizler burcu ile yaşamı boyunca bazı krizli karşılaşmalar ve sürtüşmeler yaşayacaktır diğer burçlar gibi… Bu burçlar arasında kare açı oluşmaktadır ve bu gerilimden de başak burcunun değişken nitelik ve toprak elementinin faydalı yönlerini geliştirecek, zararlı yönlerini törpüleyecek yaşam dersleri alması muhtemeldir. Aynı şekilde yay ve ikizler de bu gerilimden kendilerine düşecek yaşam derslerini alacaklardır.

İşte bir kozmik kare daha…

Başak burcuyla yaşamı boyunca sürtüşme yaşaması kaçınılmaz olan iki burçtan biri ateş elementinden ve değişken bir burç olan yay burcudur. Başak burcunun  yay burcu ile yaşamda hangi dersleri deneyimleyeceğine bir bakalım:
Yay burcu ateş elementinden değişken bir burçtur. Başak burcu sadece elindeki bilgileri irdelemek, ayrıştırmak, düzenlemek ister. Oysa ki yay burcu bu kategorize edilmeye karşı çıkacaktır. Ona göre her gün yeni bir insanlık bilgisi keşfedilmektedir ve hatta bunun için keşfedebileceği neresi ve hangi bilgi varsa oraya doğru sınırsızca uçma arzusu duymaktadır. Bu yüzden yay burcu başak burcuna, gereksiz ayrıştırmayı bırak, çünkü kullanmadığın ve kenara ayırdığın bilgilerin içinde, çok önemli bir yaşam bilgisi saklı olabilir der. Sürekli genişlemek isteyen yay burcu ile elemine etmek isteyen başak burcu arasında kriz tırmanacak ve bu gerilim sonlandığında başak burcu yay burcundan her bilginin aslında edinilmiş bir yaşam deneyimi olduğunu öğrenmek durumunda kalacaktır.

Başak burcuyla kare açı yapan ve diğer bir köşeyi tutan burç ise, hava elementinden ve değişken niteliğe sahip ikizler burcudur. İkizler burcu da yay burcu gibi yeni bilgilere açık bir burçtur ama onun ki daha çok bilgiyi özümseyerek bundan bir yaşam felsefesi oluşturmak değil, alıp hemen aktarmaktır. İkizler burcuna göre her bilginin bir değeri vardır, başak burcuna göre ise işe yarar bilginin değeri vardır. İkizler burcunda herşey uçucudur, oysa ki başak burcuna göre herşeyin somut gerçekliğe hatta maddi gerçekliğe dökülmesi gerekmektedir. Bu karşılaşmada kendi içinde krizler üretecek ve bu gerilim sonlandığında başak burcu ikizler burcundan gereksiz ayrıntılara takılarak asıl önemli olanı kaçırılabileceğini, değersiz sanılan bir düşüncenin çok önemli düşünce akımlarının doğmasına sebep olabileceğini ve bunun da insanlığın gelişimine çok fazla hizmet edebileceğini öğrenecektir.

Başak burcu yaşamın devamlılığı açısından balık burcuyla parçaların toplamı olan bütünü görebilmeyi, yay burcuyla her bilginin yaşamı kavramak için önemli olduğunu ve ikizler burcuyla da her bilginin insanlığa bir hizmeti olabileceğini öğrenecektir.

Değişken burçlar arasındaki karenin oluşturduğu krizi aşmak diğer niteliklere göre daha kolay gerçekleşir, çünkü değişken nitelikteki burçlar değişen koşullara daha çabuk adapte olurlar. Ama bu kare elektrikli bir hava yaratacağından sinirsel gerilimin yükselmesine ve çeşitli zihinsel problemlere sebep olabilecektir.

Yaşam sürecinde elbetteki başak burcunun da kendisine yardımcı olan çeşitli arkadaşları olacaktır. Başak burcunun biraz çabayla anlaşabildiği burçlar akrep ve yengeç burçlardır.

Su elementinden olan bu iki burçtan sabit niteliğe sahip akrep burcunun yaşamdaki en önemli vasıflarından biri yaşamın dönüşümüne hizmet etmektir. Bu yüzden de bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için odaklanmayı ve bu odaklanma sayesinde kontrol mekanizmasını harekete geçirmeyi hedeflemiştir. Başak burcu akrep burcundan dönüşüm gerçekleştiğinde, yeni yapılanma ve düzen gereği hizmet anlayışının da değişmek durumunda olduğunu öğretecektir.

Gene su elementinden olan yengeç burcu ise öncü olması sebebiyle duygular ve duygusal beslemeyi kendine ilke edinmiş bir burçtur. Duygularla fazla içli dışlı olması yüzünden empati yeteneği de oldukça yüksektir. Bu yüzden yengeç burcu başak burcuna insanlara en ideal hizmetin verilebilmesi için önce onların neye gereksinimi olduğunu ve bu gereksinimlerin empati kurarak anlaşılabileceği ve bu sayede de gerçek ihtiyaca hizmet etmenin insanlık için sadece hizmet etmekten çok daha önemli olduğunu öğretecektir.

Başak burcunun herhangi bir çaba göstermeksizin anlaştığı burçlar ise kendisi gibi toprak elementinden olan oğlak ve boğa burçlarıdır. Aynı element özelliklerine sahip oldukları için aralarında daha rahat akan enerjiler söz konusudur. Bu burçlarla da zaman zaman çatışsa da bu dersler başak burcunu diğerleri kadar zorlamaz.

Bu iki burçta başak burcu gibi maddi gerçekliğe vurgu yapan burçlardır. Aralarında nitelik farkı bulunması sebebiyle başak burcunun bu iki burçtan hangi yönde destek alacağına bir bakalım…

Öncü nitelikte olan oğlak burcu değişken nitelikteki başak burcuna  maddenin insana hizmet etme dışında bu hizmetin disiplinli bir şekilde sunulması sayesinde bazı sosyal yapıların kurulmasına yardımcı olabileceğini, sabit nitelikteki boğa burcu ise hizmetin yaşamdaki refahı artırması bakımından belirli bir bedel karşılığında sunulmasıyla hizmet eden-hizmet alan ilişkisinin daha eşit dengeler üzerinde kurulacağını ve kimsenin birbirini bu anlamda kullanmamasına yardımcı olabileceğini öğretecektir.

Peki içten içe başak burcunu huzursuz ederek dürten burçlar hangileridir.

Bunlardan ikisi başak burcuyla 150 derecelik açı yapan kova ve koç burçlarıdır. İkizler burcunun bu iki burç yardımıyla öğrenmesi ve deneyimlemesi gereken çeşitli yaşam dersleri olacaktır.

Hava elementinden ve sabit bir burç olan radikal ve sürekli sisteme başkaldırma modunda olan kova burcu, sisteme bu şekilde sürekli hizmet etmenin sistem yapılarının sürekliliğini sağlayacağını ve bunun da pasiflik getireceğini içten içe söyleyerek başak burcunu kışkırtmak için gizli gizli çalışacaktır. Bu yüzden aralarında başak burcunun anlamlandıramadığı bir gerilim olacaktır. Başak burcu bu gerilimli ilişkiden, zaman zaman verdiği hizmetin insanlığın gelişimine gerçekten faydalı olup olmadığını sorgulamayı ve hizmetinin gitmesi gereken noktaya gitmediğini ya da gerçek karşılığını alamadığını anladığı takdirde gerektiğinde başkaldırmayı ve hizmeti durdurmayı öğrenecektir.

Başak burcunu içten içe huzursuz eden bir diğer burç ise ateş elementinden koç burcudur. Koç burcu sürekli birşeyleri başlatan ve kimlik duygusunun gelişmesini kendine ilke edinmiş bir burçtur. Bu yüzden de hep ben demektedir. Oysa ki başak burcu kendi kimliğini gözardı ederek, hatta çoğu zaman unutarak çalışmasına devam etmektedir. Bu yüzden koç burcu sessiz bir şekilde başak burcunu kışkırtıp duracak ve bu da başak burcunda sebebini çözemediği bir gerilim oluşmasına sebep olacaktır. Bu gerilim sonlandığında başak burcu, aslında kendi kimliği ne kadar gelişmişse ve kimliğine ne kadar güçlü sahip çıkabiliyorsa o kadar daha fazla farkedilerek insanlığa daha iyi hizmet edebilmesi bakımından daha büyük görevler üstlenebileceğini öğrenecektir.

Bütün burçlar başak burcunun karşısına çeşitli şekillerde çıkarak, başak burcunun gelişmesine ve büyümesine  yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

Başak burcunu yaşamı boyunca bir gölge gibi takip eden burç ise aslan burcudur. 12. evde gölgede olan aslan burcu, başak burcunu farkında olmadan sessiz bir şekilde dürtükleyip duracaktır. Aslan burcu başak burcunu takip ederken, başak burcuna hizmet vereyim derken kendi yaratıcılığını gözden kaçırabileceği konusunda onu bir gölge gibi izleyip her fırsatta onu buna hatırlatmak için elinden geleni yapacaktır. Ayrıca hizmet etmenin de bir var oluş biçimi olduğunu ve hizmet ederken sessiz bir şekilde aslında ”varım ve hizmet ederek yaratıyorum, ben kusursuz bir gözüm, ideal bir işçiyim, bu da egonun benim tarzımda ifade ediliş biçimidir” dediğini ona hatırlatacaktır. Bu da başak burcunun zaman zaman ego çatışmalarına düşmesine sebebiyet verebilecektir. Hizmet etmenin ego gösterisi olmadığını anladığında hizmetinin kalitesi de o oranda yükselecektir.

Koç burcuyla atılan tohumlar boğa burcuyla toprakta yeşerip, ikizler burcunda bilgiyle devam ederek, yengeç burcuyla duygulara doğru sınırsız bir yolculuğa çıkılacak, aslan burcunda yaratmanın keyfine varılacak, başak burcunda ise mükemmelliğe ulaşma adına hizmet ederek faydalı olmanın sınırsız doyumuna ulaşılacak, terazi burcunda ise ideal dengenin nasıl sağlanacağı ve uyuma nasıl ulaşılacağı araştırılacaktır.

Aylin Yabanoğlu

21.10.1966 yılında Trabzon da dünyaya geldim. Çocukluğumda sanata çok fazla meyli ve yeteneği olan biriyken okumaya olan düşkünlüğüm ve gelişmiş bir adalet anlayışına sahip olmam sonucu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. Yüksek öğrenimimi 1989 yılında tamamladım. Meslek olarak avukatlığı seçmem sonucu oldukça maceralı bir avukatlık hayatım oldu. Ara verdiğim dönemlerde kendi çapımda şiirlerim, denemelerim, kısa öykülerim ve bazen de resim çalışmalarım oldu. Bu süreçte de manevi dünyayı ve kendimi tanıma arzum yüzünden çıktığım yolculukta astroloji, psikoloji, felsefe derken en sonunda spiritüalizme kadar varan noktada her anım oldukça renkli olaylara sahne oldu.