Ay düğümleri ve ruhsal yolculuğumuz

Ay düğümleri ay’ın dünya’nın çevresinde gezerken takip ettiği yörüngesinin, dünya’nın güneş’in etrafında gezerken takip ettiği yörüngesi ile kesiştiği noktalardır.

Şekil: şekilde gördüğünüz ay ve dünya’ın rotası. Aşağıda at nalı şeklinde, uçları aşağı bakan “kuzey ay düğümü” ve üstte, uçları yukarı bakan “güney ay düğümü”dür.

Kuzey ay düğümü ile güney ay düğümü zıt burçlarda yer alır. Örneğin, kuzey ay düğümü koç’ta ise, güney ay düğümü terazi’dedir.

Ay düğümleri ‘retro’ yani geri hareketle ilerler, geri hareketten dolayı yeni bir burca burcun son derecesinde giriş yapar, burcun başına doğru geri hareketle devam ederler ve bir burçta kalmaları yaklaşık 1.5 senedir.

Kuzey-güney ay düğümleri’nin anlamı kişinin ruhsal yolculuğu için çok önemlidir. Kişiye, nasıl bir kişi olmaya doğru evrildiği, ruhsal ve duygusal bütünlüğü nasıl bulacağı konusunda ışık tutan fenerlerdir.

Ay düğümleri sıklıkla gerek geçmiş yaşantılardaki gerekse bu yaşantıdaki karma/kader ile bağdaştırılır.

Güney ay düğümü geçmişten getirdiklerimizi, geçmişi, kuzey ay düğümü ise bugün ve gelecekte edinmemiz gereken deneyim ve alışkanlıkları anlatır kısaca.

Ay düğümleri’nin anlamı üzerine benim görüşüm

Astroloji’ye şahsi genel bakışım şu yöndedir: her şeyde “dualite” olduğuna inanırım. Bu bağlamda, hiçbir şeyin “iyi” veya “kötü” olduğunu düşünmüyorum, hepsinin içinde iyi ve kötü vardır, bir yüzü olumlu/iyi, diğer yüzü olumsuz/negatiftir.

Bu çerçevede, hiçbir gezegen iyi veya kötü, şu burçta kötü diğerinde iyi değildir, elementi, niteliği ve açılarına göre, bir gezegenin bir burçta iyi yanı da vardır, kötü yanı da.

“dualite” ay düğümleri bağlamında kendini çok iyi göstermektedir.

Ay düğümleri’ne “geçmiş-gelecek” veya “eski-yeni” şeklinde baktığımda, bana göre:

“güney ay düğümü bizim geçmişten bugüne getirdiğimiz hem en güçlü yanlarımızı hem en zayıf karnımızı anlatır, kuzey ay düğümü ise bugünden geleceğe ilerlerken, hem ilerlemek adına öğrenmemiz gereken ve öğrenmeye meyilli olduğumuz hem fazla abartmaya meyilli olduğumuz, hatta bazen yanlış öğrenmeye meyilli olduğumuz, hazır olmadan daldığımızda bizi çuvallatacak, biraz çiğ yanlarımızı anlatır.”

Gördüğünüz gibi, her iki düğüm’ün iyi yanı ve kötü yanı vardır.

Güney ay düğümü’ne has özelliklerimizi tamamen bırakılması gereken özellikler olarak görmek gerçekçi değildir, kuzey ay düğümü’ne has özelliklerimizi de tek öğrenmemiz gereken özellikler olarak görmek saçmadır.

Yapmamız gereken kişiliğimizde bir “denge” sağlamaktır; ilerlemek için kuzey ay düğümü’nün olumlu, bize katkısı olacak davranışlarını öğrenip kişilik ve ruhsal alanımızı genişletmek, güney ay düğüm’ünden aldığımız eski güçlü yanlarımız ve becerilerimiz ile yeni arasında bir harman yapmaktır.

Eskiyi yeniyle, geçmişi gelecekle iyileştirmek ve geleceği geçmiş tecrübelerle pekiştirmek gerekir.

Yenide afalladığımız zaman eskinin tecrübesinden faydalanmak, bildik güzel, güçlü yanlarımızı yenide kullanmayı bilmek gerekir.

Güney ay düğümü’nde ifade edilen zayıf karnımız, geçmişten bugüne getirdiğimiz, istismar edilen veya bizim istismar ettiğimiz özellikler ve ayrıca geçmiş travmalardan dolayı yüzleşmeye korktuğumuz özelliklerdir.

Bu durumu kuzey ay düğümü’ne has olumlu davranışlarla dengelemeye veya bu özelliliklerimizden uzaklaşmaya yönelmekte fayda vardır.

“uzaklaşmak” kelimesini kaçarcasına uzaklaşmak, tamamen bırakmak anlamında kullanmıyorum.

Bir örnekle açıklayayım; güney ay düğümü aslan’da olan birinin “tutku” ve “ego” zayıf karnına dönüşmüş olabilir. Bundan vazgeçmek için kişinin kuzey ay düğümü kova’nın “daldan dala atlama,” “maymun iştahlılık” veya “her şeyi akıl boyutunda çözmek” özelliğini geliştirmesi gerekmez.

Doğrusu ve sağlıklı olanı “tutku ve egoyu” zayıf karın olmaktan kurtaracak özellikler geliştirmektir. Kuzey ay düğümü kova’ya has “bireyselliğe ve özgürlüğe yer veren bir ilişki” veya “herkesin hür iradesine ve fikrine saygı” alışkanlığı geliştirmek olabilir mesela. Bu tür bir özellik kişiyi mutlu eden bir dengeye kavuşturur ve ilerlemesine katkıda bulunur. Bu ayrıca tutku ve egoyu da daha sağlıklı yaşamasına imkan verir.

Güney ay düğümü geçmiş derslerle alakalıdır.

Geçmiş dersler yaşanmadan “yeni” sağlıklı olarak inşa edilemez. Bu gerçekçi değildir.

Bu çerçevede, güney ay düğümü’ne has geçmiş derslerimizi öğrenip aşmak için onları yaşamak zorundayız. Gölgelerimizle yüzleşmek zorundayız. Yüzleşirken, çakılıp kalmamak için kuzey ay düğümü’nün bizi bundan kurtaracak özelliklerinden faydalanmak yerinde olacaktır.

Öte yandan hayat bize bunların tersini de yaşatabilir.

Geçmiş derslerle doludur da, gelecek değil midir..?

“yeni” bazen başımıza bela açabilir.

Kuzey ay düğümü özellikleri her zaman iyi olmayabilir, her şey bakış açımıza ve yeniyi nasıl değerlendirdiğimize bağlıdır.

Ve bunda haritamızdaki açı kalıpları da etkin ve önemlidir tabii.

Örneğin; kuzey ay düğümü kova’da olan biri geçmişten kaçmak için aile, ev, mutluluk, eğlenceyi vs yadsıyabilir. Aşkı, tutkuyu kendinden esirgeyebilir. Birine söz vermeyi istemeyebilir özgürlüğü adına. Kişi yeni olarak bunu öğretmiştir kendine. Bunda abartıya kaçmış, geçmişteki yanını inkar etmiş, silmiştir.

Geçmişini unutan kişilerde kuzey ay düğümü özellikleri abartılı ve çiğ şekilde baskın olabilir kanaatimce.

Nedir yapması gereken bu kişinin, evet yeniye, kova’ya has özelliklere yönelmelidir ama geçmişi bıçak gibi keserek değil, çünkü geçmiş döner dolaşır kişinin karşısına dikilir bumerang gibi.

Unutmayalım ki, hayatın kendisi bir döngüler zinciridir.

Güney-kuzey ay düğümü eskiden-yeniye, geçmişten-geleceğe doğru bir yolculuktur ama bu düz bir yolculuk değildir.

Ay düğümleri’nin izlediği yol düz değil, bir çember/çark şeklindedir.

Bu şunu anlatır:

“hayat içinde yine eksiye döneriz, bundan kaçamayız, doğrusu kaçmak değil, yüzleşerek, iki tarafı bir dengeye kavuşturmaktır ve bu şekilde geçmişle geleceği barıştırmaktır.”

Şimdi, tam da bu noktada kendime ait bir bulguyu paylaşma zamanı geldi.

Birçok astroloji kaynaklarında, kuzey ay düğümü gelecekteki ruhsal yolculuğumuz diye bahsedilir ve övülür. Ama ben bunun tersini yapacağım ve güney ay düğümü’nü öveceğim!..

İstatistiksel çalışma, gözlem ve tespitlerimden yola çıkarak ulaştığım, yeni bulgum:

“güney ay düğümü kişinin en büyük ruhsal/karmik hayat amacını gösterir!”

Öte yandan, kişi bu ruhsal amacını veya hayat amacını kuzey ay düğümü’nün işaret ettiği alışkanlıklar, eylem tarzı ile harmanladığında, başarı yolunda ilerler.

Yani, kişi en büyük ruhsal ve karmik hayat amacını güney ay düğümü’nden, onu eyleme dökme tarzını veya eylem sahnesini kuzey ay düğümü’den alır, diyebilirim sonuç olarak.

Ay düğümleri karşılıklı olarak nasıl çalışır?

Ay düğümleri her zaman “zıt, karşıt” burçlardadır.

Ay düğümleri, karşıt açı yapmaları dolayısıyla, birbiriyle muhalefet içindedir, bu bakımdan görünüşte hep geçmiş geleceğe karşıdır, gelecek de geçmişe, ama gerçekte aslında birbirini tamamlarlar.

Bu bağlamda, örneğin, satürn ile jüpiter de görünüşte tezat yıldızlardır ama aslında birbirine destek verdiklerinde birbirini tamamlarlar.

Bu örneğe göre; satürn tecrübe, jüpiter fırsattır. Tecrübe fırsatla el ele verdiğinde ortaya güzel ve sağlam bir iş çıkar.

Ancak eğer kişi buna hazırsa ve izin verirse, birbirine yardım eder, dayanışma içinde olur içindeki tezat yanlarını harmanlar ve ruhsal bütünlüğe kavuşur.

Ve yukarıda ay düğümleri hususundaki görüşlerimde bahsettiğim üzere, güney ay düğümü kişiye ruhsal ve hayat amacını verendir (benim bulguma göre). En büyük ruhsal hayat amacı! İşte, bu hayat amacını yeni ruhsal yoluyla harmanlayarak hayata geçirmelidir kişi.

Görüldüğü gibi, geçmiş geleceğe ve gelecek geçmişe yardım ettiğinde kişi sağlıklı ve mutlu olmanın yolunu bulur, tekamüle böyle erişir.

Bu genel tanımlamanın ardından şimdi transit ay düğümlerine geçebiliriz.

Transit ay düğümleri koç ve terazide!

2014 şubat sonlarında koç ve terazi aksına yerleşen ay düğümleri yaklaşık 1,5 sene bu burçlarda kalacak.

Bu sürede bize ve dünyaya ruhsal tekamül yolunda öğreteceği şeyler olacaktır.

Doğum haritanızda koç ve terazi hangi evlerde ise, bu sürede ruhsal gelişmenize katkı sunacak hayat deneyimlerini en çok o evlerin alanında yaşarsınız.

Örn; kişinin yükselen burcu yay ise, olasılıkla koç 5.evinde, terazi ise 11.evindedir. Ama doğum saatinden dolayı vs, koç hem 4. Hem 5.evde bulunabilir, terazi de 10 ve 11.evlerde bulunabilir.

Buna göre bu evlerin anlamlarını okuyup, hangi alanda koç-terazi aksında öğreneceğiniz ruhsal hayat dersleri olacağını anlarsınız.

Evlerin anlamını özet olarak vereyim ayrıca:

1.ev: “ben” ve başlangıçlar/girişimler evi

2.ev: para ve kendine değer verme evi

3.ev: iletişim, düşünce, kısa yol ve kardeşler evi

4.ev: aile, yuva, kök evi ve baba evi

5.ev: aşk, çocuklar, ün, mutluluk ve şans evi

6.ev: sağlık, iş, çalışma ve gündelik hayat evi

7.ev: evlilik ve ciddi ilişki, popülerlik, açık rekabet, dava evi

8.ev: sağlık, yatırım, alacak, borç, banka, cinsellik evi

9.ev: uzun yollar, yurt dışı, yüksek eğitim, resmi başvuru evi

10.ev: kariyer, meslek, otorite, ün, itibar ve anne evi

11.ev: idealler, amaçlar, dostlar ve meslekten gelen kazançlar evi

12.ev: gizli amaçlar, istekler, korkular, ilhamlar ve ruhsal alem evi

Transit ay düğümleri koç ve terazide

Bu şubat sonlarında, transit güney ay düğümü (gad) koçta gezmeye, kuzey ay düğümü (kad) terazide gezmeye başladı. 1,5 sene sürecek bu ruhsal yolculuk.

Ruhsal yolculuğumuzda ilerlerken, bize neyi öğretmek istiyorlar, hangi konularda karmik dersleri almamızı ve ilerlememizi öğütlüyorlar, peki?

Koç-terazide gezen ay düğümlerinin en büyük dersi, “ben ve biz”i öğrenmektir.

“ben ile biz”i sağlıklı ayırmak, “ben ve biz” üzerinde geçmiş eski yanlış tanımları kafamızdan atmak ve yerine yeni ve daha sağlıklı, daha derin bir tanım koymamızı öğretiyorlar.

Bir düşünün?..

Size göre, “ben” ne demektir, “ben”in kapsamında neler vardır, “biz” ne demektir, “biz”in kapsamı nedir?

Geçmişten bugüne geldiğiniz ruhsal hayat yolculuğunda “ben ve biz” adına neler öğrendiniz, neler artı neler eski deneyimler yaşattı size vs bunlar üzerinde bir düşünün…

Ayrıca, dışınızdaki dünyanın “ben ve biz” kavramları nedir, yeni dünya enerjilerinin “ben ve biz” hakkında öğretmek istedikleri ne olabilir?..

Bir sürü soru… ama sorunun içeriği net: “ben ve biz” ne demektir. Şu anki geldiğiniz hayat yolculuğunda kafanızda bu konuda kavram kargaşası var mı, yoksa net mi, düşünün ve bulun.

“ben ve biz” tanımını netleştirin, güncelleyin. Sonra bunu hayatınıza uygulayın.

“biz” olurken “ben”i “biz” içinde kaybetmeden, benliğinizin yutulmasına izin vermeden “biz” olmayı öğrenmek ve “biz” dediğiniz alanlarda ne derece başarılı ve ruhsal/duygusal doyum içindesiniz, yoksa “biz” kavramı henüz oturmadı mı kafanızda ve ruhunuzda, “ben ve sen” mi var hala.. Biz olamadınız mı?..

Bunları şimdi güncellemenin, düzeltmenin ve bu konuda ruhsal yolculuğunuzda ilerlemenin zamanı gelmiş!

Burada ben koç-terazi ay düğümleri üzerine net ve sade bir yazı yazmak istedim. Çünkü sadece bir şeyi değiştirmek bile çok şeyi değiştirir.

Tek bir şeyi değiştirin, hayatınız değişsin!

“ben” ve “biz”i öğrenmek yolculuğuna hoş geldiniz!..

Doğum haritanızda “ben ve biz”i yaşadığınız alanlar farklıdır, kiminiz aile ilişkilerinde “ben ve biz” karmaşası yaşarsınız, buna göre deneyimler sizi daha derin öğrenmeye ve ilerlemeye sevk eder, kiminiz iş hayatınızda “ben ve biz” deneyimlerini bol bol yaşarsınız bu süreçte, kiminiz anne veya baba ile “ben ve biz” deneyimleri yaşarsınız yoğunlukla, kiminiz ise duygusal ilişki hayatınızda…

Bu deneyimler doğum haritamızdaki koç ve terazinin düştüğü evlere göre değişir.

Doğum haritanızda koç ve teraziyi bulun hangi evde olduğunu, sonra bu “ben ve biz” deneyimlerini bu evlere göre harmanlayın.

Ay düğümleri koç-terazide kaldığı sürece ki 1,5 sene kalacak, bu evlere ve bu evler üzerinden yaşadığınız deneyimlere dikkatinizi verin!

Transit koç güney ay düğümü doğum haritanızda hangi ev üzerine düşüyor? Bakın bulun. Yıldızların size geçmişten, hatta geçmiş hayatlardan önünüze getireceği eski deneyimler olacaktır, geçmiş hayat/hayatlarınızda en çok zorlandığınız “ben ve biz” deneyim alanlarını adeta yeniden yaşayabilirsiniz, geçmiş hayat/hayatlardan gelen tecrübelerin “ipuçlarını” taşıyan kişi ve olaylar karşınıza çıkabilir, hatta o konuda geçmiş hayat/hayatlarda birlikte deneyim yaşadığınız kişileri hayatınıza çekebilirsiniz, ruh ve kalp gözünüz bu konulara karşı uyanık olsun.. Bu deneyim bana ne demek istiyor, neden bu deneyim ve kişi hayatıma girdi, vs bir gözünüzle yaşadıklarınıza karşı gözlemci olun. Güney ay düğümü koç size bunları yaşatacak ve gösterecektir.

Transit kuzey ay düğümü terazide.. Terazi doğum haritanızın hangi evine düşüyor..? Bakın, bulun. Ve şimdi bu geldiğiniz zamanda neyi öğrenmenin zamanı gelmiş, nerede eksiksiniz hala, neyi hayatınıza katmanız gerek “ben ve biz” demek yolculuğunda ilerlemek, ruhsal ilerlemenize katkıda bulunmak için… işte, bunu kuzey ay düğümü terazi size gösterecek ve yaşatacaktır.

Parlak şans yıldızı sizinle olsun..!

Semavii