Siz Astroloji severlerle, hayatımız için önemli bir konuda astrolojik gözlem ve tespitleri paylaşmak isterim; konumuz “Sağlık Astrolojisiyle Uygun Ameliyat Gününü Saptama.”

Sağlık konusunda Astroloji kaynaklarından edindiğim bilgileri ve profesyonel çalışmalarımda edindiğim, tecrübelerimden süzülüp gelen çıkarımları bir özet halinde anlatmak isterim. Daha sonra, uygun ameliyat tarihini belirleme konusunda Astrolog Bruce Scofield’in yazmış olduğu önemli bir makaleden alıntılar yapacağım ve ardından kendi astrolojik gözlem ve tespitlerimi aktaracağım sizlere. 

Sağlık

Bir Astrolog olarak, bir kişinin bireysel haritasını elime aldığımda, sağlığı hakkında fikir edinmek için ilk önce, haritanın 6,8 ve 12.evlerine dikkatimi veririm.

Bir doğum haritasında 6, 8 ve 12.evler sağlığımızı yönetir.

Tabii bu evlerin temsil ettiği başka hayat alanları da vardır ama şimdi konumuz sağlık.

Hemen şu uyarımı yapayım baştan; birinin haritasına bakıp da, 8.evinde sert yıldızlar ve onların başka yıldızlarla sert açısını görür görmez “Eyvah, bu kişi ciddi derecede hasta!” demeyin!

Hem bilgi hem tecrübelerim göstermiştir ki, bir sağlık evindeki sert yıldız pozisyonları, o kişinin sağlığı konusunda bir işaret sayılmayabilir. Çünkü çok enteresan bir şekilde, o kişi olasılıkla hasta olmayıp, hastalıkları tedavi eden bir doktor çıkabilir!

Yani, doğum haritasında sağlık evleri hareketli, yıldızlarla dolu olan bir kişi sağlık alanının ya “hasta” ya da tam tersi doktor, eczacı veya laborant gibi “hastayı tedavi eden” kolunda olabilir.

Bir kişinin hasta mı yoksa tıpla ilgilenen biri mi olduğunu anlamak için epey tecrübeden geçmek gerekiyor, haritayı profesyonel bir gözle incelemeye almak gerekiyor. O da ayrı bir konu..

Sağlık için ayrıca bakılması gereken şey, sağlık evlerinin yönetici gezegenleri ve o gezegenlerin hangi evlerde olduğu ve sağlık evlerine açı yapıp yapmadığıdır.

Örn; 6.evde Koç ve Boğa burcu olsun. Koç 6.evi işgal eden ilk burç olduğu için, o evin yönetici burcu kabul edilir. Buna göre Koçun doğal yönetici yıldızı Mars’ı araması lazım gözlerimizin. Mars haritada hangi burçta, hangi evde ve 6.ev veya diğer sağlık evlerine açı yapıyor mu?.. Bunlara bakmamız lazım.

Diyelim; 8.evde Kova ve Balık olsun. Kova ilk burç olduğu için, o evin yöneticisidir. Dolayısıyla Kovanın öz yıldızı Uranüs ve ikinci öz yıldızı Satürn’ü aramamız lazım haritada. Hangi burçta, hangi evde ve sağlık evlerine açı yapıyor mu?…

Bundan başka, sağlık için bakmamız gereken, bu evlerde yerleşmiş yıldızlar var mı.

Örn; 12.evde Yay burcunda Satürn olsun ve 12.evin yönetici burcu Yay olsun. Yayın doğal yıldızı Jüpiter’dir. Jüpiter de haritada 6.evde İkizlerde olsun. Bu yıldız pozisyonu kişiye hayatının bir döneminde bir ameliyat durumu getirebilir veya uzun süren bir düzenli tedavi süreci yaşatabilir.

Hangi konularda olur bu peki?.. Yayın yönetici yıldızı Jüpiter İkizlerde olduğu için, genellikle İkizlere has rahatsızlıklarda olur bu tedavi süreci, yani solunum yolları, akciğerler, sinirler, eller vs. Veya Yayın da etkisiyle bazı hormonal sıkıntılardan veya karaciğerden dolayı olabilir. Ya da 6.ev Başak burcunun doğal evi olması nedeniyle, sindirim yoluyla, yani yediğimiz bir şeyden zehirlenme yoluyla acilen midemiz yıkanabilir. İkizler Merkür’ün yönetimindedir, tarihi geçmiş bir şeyi tüketmek zehirlenme riski doğurabilir bu yıldız kalıbı etkisiyle vs.

Haritasında bu türden açı kalıbı olan kişinin ömür boyu bu konularda sağlığına daha özenli olması gerekir, ileride büyümemesi için sorun ortaya çıktığında düzenli ve itinalı tedaviye riayet etmesi gerekir.

Ayrıca, sert transit yıldız açılarının bu eve ve yıldızlara etkisi olduğu zamanlar, o kişinin her zamankinden daha özenli olması gereken zamanlardır.

Ancak, dediğim gibi birinin haritasında bu türden açıları görüp de hemen hasta teşhisi koymayın derim.

Mesela, daha önce de belirttiğim gibi, o kişinin İkizlerde Jüpiter’in yanı sıra, Güneş’i de 6.evdeyse veya 10.evde ise falan, belki de bu alanlarda uzmanlaşan bir doktor, araştırma yapan bir bilim adamı olabilir pekala.

Sağlık için yukarıda verdiğim evler ve onların yönetici yıldızları ve ayrıca o evlerde bulunan yıldızlar ve bunların yıldız açılarından başka bakılması gereken diğer bir şey, hatta Klasik Astrolojiye göre ilk elden bakılması gereken şey, Yükselen burcumuz ve onun yönetici yıldızıdır.

Yükselen burç ve onun doğal yöneticisi nedir, yönetici yıldız hangi burç ve evdedir, açıları nasıldır ve Yükselen burca gerek doğal yönetici yıldızın gerekse diğer sağlık yıldızlarının açıları nasıldır vs bakmak gerekir.

Örn; Yükselen burç Terazi olsun. Yönetici yıldızı Venüs de 6.evde Balıkta olsun. Bu kişi hayatı boyunca estetik ameliyata ya tam karşıdır, ya da estetik ameliyat düşkünüdür. Aşırı kilo alma ya da vermeyle derdi olabilir. Hormonal veya alerjik sıkıntılar olabilir. Bazı kadınsal veya iltihap türünden rahatsızlıklara açık olabilir. Venüs’ün diğer yıldızlarla açısı iyiyse, bu türden sorunlar olsa da kısa sürer, kişi çabuk kurtulur. Venüs Başakın doğal evi olan 6.evde rahatsız olsa da, Balık burcunda yüceldiği için bu durum kişiyi korur. Ayrıca ona ayrı bir güzellik verir.

Ve dediğim gibi, bu kişi bu konularda hastalığa maruz bir kişi değil de, tam tersi bu konularda çalışan biri olabilir. Mesela, bir parfüm fabrikasında, parfüm yapan biri olabilir. Kozmetik alanında ya da ilaçlar alanında uzman biri olabilir pekala.

Ve sağlık için son olarak bakılması gereken, tabii ki gökyüzünün kral ve kraliçesi!… Güneş ve Ay. Güneş ve Ay haritada hangi evde, sağlık evlerini etkiliyor mu veya sağlık evlerinin yönetici yıldızlarından olumlu/olumsuz açı alıyorlar mı gibi durumlara bakmak gerekir.

Güneş ve Yükselen burç özellikle sahip olduğumuz fiziksel bünye ve genel sağlıkla ilgiliyken, Ay daha çok genetik olarak aldığımız sağlık yapısı ve sıkıntılarını gösterebilir. Tabii Güneş de aslında aileden gelen sağlık özelliklerini gösterir ancak daha çok burcumuza has sağlık özelliklerini anlatır.

Güneş ve Ay’ın haritamızdaki yerleşimi sağlıklı, yaşam gücü yüksek bir bünye ile doğup doğmadığımızı gösterir. Güneş ve Ay’ın bulunduğu evler, güçlü evde mi, güçlü bir açı pozisyonuna sahip mi vs önemlidir.

Örn; bireysel haritasında Yükselen burç evi olan 1.evde Satürn’ü olanlar genelde çocukken ciddi bir sağlık sorununu yaşayan kişiler olur. Çocukken bünyesi, bağışıklık sistemi zayıf olabilir, erken doğmuş olabilir vs. Ancak o kişinin güçlü bir Güneş’i varsa, zamanla bunların hepsini aşar, yaşadığı hastalığı veya hastalıkları çabuk aşar, dayanma gücü ve bünyesi zaman içinde güçlenir.

Güneş hangi evlerde güçlüdür, Ay nerede sağlığı güçlendirir vs yazının asıl konusunu aştığı için bahsetmeyeceğim, ilgilenenler başka güvenilir kaynaklardan bu konuda bilgi edinebilir. Ben de ayrıca ayrı bir yazımda yer vereceğim buna.

Uygun Ameliyat Gününü Saptama

Bazı acil türünden ameliyatların tarihini belirlemek mümkün olmazken, şayet ameliyat acil değilse uygun bir tarih belirlenebilir, ameliyatın başarılı geçmesi ve iyileşme sürecinin iyi ve hızlı geçmesi için.

Bu konuyla ilgili Astrolog Bruce Scofield’in yazmış olduğu makalesinden notlar paylaşmak isterim sizinle:

1) Doğum haritasında sağlık evlerinde yıldız olmaması veya yıldız açılarının olmaması iyidir. Bu evler üzerinde transit yıldızlar da gezmiyorsa iyidir.

Astrolog Scofield, sağlık evleri üzerinde natal yıldızlar olmaması iyidir, demişse de, kanımca herhangi bir yıldız olmazsa zaten bir ameliyatın söz konusu olması gerçekte mümkün olmaz, şeklinde bir not düşeyim.

2) İyi bir ameliyat zamanı saptamak için temel olarak bakılması gerekenler; Yükselen burç, yükselen burcun yönetici yıldızı ve hangi konuda ameliyat yapılacaksa onu temsil eden gezegenin olumlu ve destekleyici natal/transit yıldız açılarına sahip olması.

Buna ben bir örnek vermek isterim; örn, kemiklerle ilgili, yani bir ortopedik ameliyat olacaksınız.

O zaman, natal veya transit Satürn en önemli yıldızdır, kemiklerden sorumlu olduğu için. Natal Satürn’ün birkaç iyi transit yıldız açı desteği alması, ayrıca transit Satürn’ün birkaç natal yıldıza, özellikle yükselene, yükselenin yönetici yıldızına ve Güneş veya Mars’a iyi açıda olması gerekir.

3) Kesin yani tam açılar çok güçlüdür. Bu bakımdan, gergin bir tam açının etkin olduğu gün ameliyat sakıncalıdır.

Ayrıca haritanızda sert açı kalıbı içinde olan bir gezegenin temsil ettiği hastalıkla ilgili bir ameliyatı, özellikle ilgili sert açılı gezegenin transit yıldızlardan iyi destek açı aldığı zaman ameliyat olmak gerekir.

Örn; natal haritanızda Güneş’iniz haritanızda sert açılar almış olsun. Ve bir kalp ameliyatı olmanız gerekiyor. O zaman özellikle Güneş’inizin transit yıldızlardan sert açılar almadığına dikkat ediniz ilk başta. 

4) Astrolog Scofield’e göre, 6.ev ve onu yöneten gezegeninin açıları iyileşme zamanı ve hızını anlatır.

Örn; 6.evinizde Boğa var, Boğanın öz yıldızı Venüs haritanızda Aslanda 7.evde olsun. Transit yıldızlar Aslan Venüs’ünüze iyi açılıysa, çabuk iyileşirsiniz, ama sert açılar varsa, özellikle de bazı retro transit yıldızlar etkisi altındaysa, iyileşme süreci uzun sürebilir demektir.

Bu konuda ek olarak ben, hastalıkla ilgili natal gezegenin doğum haritasındaki açılarına ve ayrıca aynı gezegenin transit haldeki açılarına ve seyrine bakmak gerekir derim.

5) Ameliyat günü transit Ay’ın pozisyonu önemli. Transit Ay bir burcun son derecelerinde geziyorsa ve kısa bir süre sonra bir sonraki burca geçmek üzere ise ve açı yapmayacaksa, o gün ameliyat iyi olmaz. Çünkü işler kontrolden çıkabilir bu türden bir transit Ay açısında.

Bu yüzden, transit Ay’ın iyi konumda ve açılarının iyi olduğu zaman ameliyat olmak gerekir.

Ameliyat günü transit Ay’ın bulunduğu burç ve yaptığı açılara ve o burçta iken yapacağı son açılara bakın.

Örn; transit Ay Koçta 15 derecede geziyor olsun ve ameliyat saatinde, Mars ile üçgen yani güzel açı yapıyor olsun ve transit Ay’ın ameliyattan 3 saat sonraya denk gelen zamanda transit ya da natal Merkür ile üçgen açı oluşturacağını düşünün. O zaman ameliyat hızlı, akıcı, kanama durumu kontrol altında olan ve hızla ve başarıyla tamamlanan bir ameliyat olacağından bahsedebiliriz. Ve Doktorun hasta yakınlarına sevindirici bir haber vereceğini söyleyebiliriz.

Transit Ay’ın son yapacağı açı sertse, işler son anda kötü gelişebilir, ameliyatın son dakikalarında sorun yaşanabilir veya ameliyattan sonra hasta kötüleşebilir.

6) Ay-Güneş Tutulma günlerinde ameliyat olmayın mümkünse.

7) Merkür tüm ameliyatlarda önemlidir. Çünkü ameliyat aletleri ve aygıtların kullanılmasıyla ilgilidir. Bu konuda sorunlar yaşanmaması için iyi bir transit Merkür açısı lazımdır.

8) Uygun ameliyat zamanı saptamak için üretilen “seçimsel” haritada, özellikle o gün haritanın tepesindeki yıldızlara bakın, mümkünse Jüpiter’in tepede olduğu bir zamana göre ayarlayın uygun saati.

Ameliyat için uygun zamanı seçmek için ayrıca çıkaracağınız bir seçimsel (uygun zamanı seçmek için yapılan) harita için tabi gün, ay, yıl haricinde, mevki olarak hastanenin bulunduğu yeri seçmek gerekir. Seçimsel harita çıkarmayı bilmeyenler internetten bakabilir ne demek olduğuna. Kısaca söylemek gerekirse, ilgili konu için uygun zamanı saptayıp ona göre çıkardığımız haritadır.

Ancak benim görüşüm; seçimsel harita çıkarmak şart değildir ve doğum haritası üzerindeki transit yıldız etkileri daha önemli ve gerçekçidir.

9) Eğer estetik ameliyatsa, Yükselen burcun ve onun yönetici gezegeninin transit yıldızlardan negatif etkilendiği zamandan kaçının.

10) Uygun ameliyat zamanı için Progress (ilerletilmiş) yıldızlara ve Güneş Dönüşü haritasına da bakmakta fayda vardır.

11) Bir haritada Yükselen burç, Güneş ve Yükselenin doğal yönetici yıldızı fiziksel bedenin güçlü göstergeleridir.

Eğer mümkünse bu 3 şeyin Mars, Neptün, Satürn, Uranüs veya Plüton’dan sert açı aldığı bir zamanda ameliyat olmayın.

Ancak bir kişi ameliyat olacaksa, demek ki bu üç bölgeden biriyle ilgili sert açı kaçınılmazdır, sorun olmasa zaten o bölgeler sert etkilenmez. Sert etki fiziksel sağlık sorununa işarettir zaten.

Yani bu üç noktadan birinin sert açısı, fiziksel bir sağlık sorunu göstergesidir. İşte ameliyat için, bu noktaların tam/kesin sert transit etkiler aldığı zamandan kaçınmak sorunu hafifletir en azından. Veya bu 3 noktadan biri sert açılıysa en azından diğerlerinin olumlu açı aldığı zamanı seçmek gerekir.

12) Ameliyatın iyi geçmesi ve hızlı bir iyileşme için, 6.evi yöneten gezegen ve 6.evde bulunan gezegenlerin sert transit etkiler almaması önemlidir. Bu eve çok iyi transit açılar çok hızlı ve iyi bir iyileşmeyi gösterir, sert olmayan ama normal açılar da iyileşmenin normal seyirde ilerleyeceğini gösterir.

13) Genellikle ameliyat günü Ay veya Güneş hastalıkla ilgili burçta olur. Bu enteresan bir şekilde, o gün o konuda ameliyata işaret eder.

Örn; Ay Aslanda sırtla alakalı veya Ay koçta kalple veya başla alakalı bir ameliyat.

Ameliyat günü transit Güneş veya Ay’ın en azından birkaç iyi açı almasına özen gösterin.

14) Önemli ameliyatlar sert açısız günde olmaz, bu bir gerçektir, o gün herhalde kişi bir gece klubünde dans etmeye gitmiyordur!..

O yüzden bazı sert açılardan korkmamak gerekir çünkü o sert açılar o gün ameliyat dolayısıyla bir yerlerimizin kesilip biçileceğini gösterir kaçınılmaz olarak. Sadece birkaç iyi açı olması yeterli olabilir ameliyatın başarılı geçmesi için, buna güvenin.

Scofield’in bu görüşüne kesinlikle katılıyorum. Birkaç önemli güçlü ve pozitif açı çok şeyin aşılmasını sağlayacaktır.

Evet, Astrolog Bruce Scofield’in uygun ameliyat zamanlarıyla ilgili tespitleri, çıkarımları bu şekilde.

Bir Astrolog olarak, benim de bazı gözlem ve tespitlerim var bu konu hakkında.

Son olarak, bu konuda kendi tespitlerimi paylaşmak isterim sizlerle.

1) Ameliyat günü, ameliyat olduğunuz bölgeyle alakalı bir yıldızın, transit yıldızlardan bir iki sert açı alması kaçınılmazdır. Zaten o transit yıldızlar onunla ilgili bir operasyona işaret etmek için ilgili natal yıldıza o sert açıyı yapar.

Ancak, belli sağlık sorununu temsil eden ama natal ama transit yıldızın en azından bazı iyi açılarla desteklenmesi gerekir ki, ameliyat başarılı geçsin.

Örn; kalça veya karaciğer ameliyatı oluyorsanız o gün, mutlaka ya natal Jüpiter ya transit Jüpiter birkaç sert açı alacaktır doğal olarak. Çünkü Jüpiter kalça ve karaciğeri yöneten yıldızdır.

Fakat diyelim, natal Jüpiter’iniz transit Mars’tan sert etki alıyor, bu sert etkili açının en azından tam/kesin açı olmaması veya transit Jüpiter’in natal Mars, Güneş veya sağlık evlerinin yönetici yıldızlarına sert açı yapmaması ameliyatın başarılı geçeceğinin bir göstergesidir.

2) Ameliyat zamanı, hızlı giden yıldızların “retro” (geri harekette) olmaması favoridir. Yani, Merkür, Venüs ve Mars’ın.

Tabii uzun iyileşme zamanı kaçınılmaz olan veya ameliyattan sonra birkaç kez doktor gözetimi gerektiren bir ameliyat bölgesi ise konu, ameliyat zamanında veya sonrasında en azından bir retro transit yıldız durumu doğaldır.

Retro’lar, bu bakımdan, o kadar korkulacak şeyler değildir.

Örn; ortopedik bir ameliyat oldunuz ve iyileşmeniz 4-5 ay sürecek. O zaman, ileri günlerde bir transit Mars retrosu, bir Merkür retrosu, veya Satürn retrosu kaçınılmazdır. Zaten o retro pozisyon iyileşmenin uzun süreceğinin bir işaretidir.

Bu uzun iyileşme sürecini en azından hafif geçirmek için, diyelim, transit Mars retroya girmiş olsun, transit Mars’ın en azından sizin natal yıldızlarınızdan bazısı ile, özellikle de yükselen burçta bulunan yıldızlar, yükselen burcun yönetici yıldızı veya Güneş’inizle iyi açıda olması fena olmaz. Ve tabii 6.ev veya 6.evin yönetici yıldızıyla iyi açıda olması lazımdır.

3) Sağlık evlerine ve sağlıkla ilgili yıldızlara iyi bir transit Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton açısı kesinlikle var olan hastalığı küçülten veya tamamen bitiren güce ve etkiye sahiptir. Bu önemli.

4) Transit Jüpiter’in iyi açısı hızlı şifa verir, negatif açısı hastalığı büyütebilir. Transit Jüpiter’in gergin açılı dönemlerde hastalığın büyümemesi için doktor kontrolü ve tedbir şarttır. En başta sizin kendinize özen göstermeniz, yaşadığınız olaylara abartılı bakmamanız ve moralinizi bozacak olay ve insanlardan uzak durmanız ve yaşama pozitif bakmanız lazım.

Jüpiter’in sihirli gücü bir yerde moral, pozitif düşünce vermesinden gelir.

5) Transit Merkür, Mars veya Venüs retro zamanlarında, bu yıldızlar hele de sağlıkla ilgili evlere sert açıdaysa, ayrıca transit Güneş, Mars, Neptün, Jüpiter veya Ay sertse, doktorun yanlış tedavi uygulaması ya da yanlış teşhis riski vardır. Sert açılar geçtikten sonra yeniden bir çek ettirmekte fayda vardır.

6) Ameliyat zamanında, natal/transit Neptün’ün transit/natal Mars, Merkür, Jüpiter, Güneş ve Ay’dan sert etki almaması faydalıdır. Bu da yanılgı yaratan bir etkidir çünkü. Ayrıca iltihap riski, ameliyattan iltihap kapma riski vardır.

İltihap riski için özellikle Neptün, Mars, Ay ve Venüs açıları önemlidir.

7) Yaşamsal güç ve dayanıklılık için sert bir transit Satürn açısından kaçınmak gerekir, sağlık evlerine olan sert transit Satürn açısı veya transit Satürn’ün natal Güneş, Ay veya Yükselen burca veya yükselen burcun yöneticisine sert açısından kaçınmak gerekir. En azından ameliyat günü kesin/tam sert açı yapmaması iyidir.

Sağlık ve uygun ameliyat zamanıyla ilgili sizlerle bazı önemli astrolojik bilgileri paylaştım, ama hepsi bu kadar değil tabii.

Hangi yıldız, hangi burç hangi hastalıkla ve fiziksel bölgemizle ilgilidir konusu makalemin kapması dışında. Bu konuda güvenilir kaynaklardan bilgiler edinebilirsiniz. Bunu ayrıca ben de daha sonraki zamanlarda yazıp sizlerle paylaşmayı düşünüyorum.

Sağlıklı ve huzurlu günler dileklerimle.

Semavii