Dünya’da atmosferi meteoroloji gözlemler. Böylece havanın durumundan haberdar oluruz. Ona göre planlarımızı yaparız.
Enerjisel atmosferi ise astroloji ilimi izler. Böylece anın ruhunun potansiyellerinden haber alırız. Adımlarımızı atarken potansiyellerle uyumlu olmaya özen gösterebiliriz.
Astronomi, gök cisimlerinin hareketlerini inceleyen zahiri bir bilimdir.
Astroloji ise gök cisimlerini ve onların hareketlerinin manalarını anlatan batıni bir ilimdir.
Siz astrolojiye inanmıyor olabilirsiniz. Ama astroloji size inanıyor.
Siz astrolojiyi sallamıyor olabilirsiniz ama astrolojinin izlediği alan sizi sallıyor, hem de gümbür gümbür… 🙂