Bir Rüyayı Yaratmak

4.836 views

Bir Rüyayı yaratmak, Rüyacı için imgelemle başlayıp, Lucid Rüya ile devam eden bir Rüya yolculuğudur. Rüyacı, Evrende bütün varlıkların ortak bağlantı ağına ulaşmıştır. Her mesaj, her imgelem birbirine aktarılabilir.

Bu aktarımın dili Kadim arketiplerle varlığını bütün bilinçlerle paylaşır. Mitler, Mitoloji ve semboller bütün bilinçlerde nefes alır, mesaj verir. Duysun ya da duymasın. 

Christopher Nolan, Batman The Dark Knight / Kara Şövalye ‘den sonra bir defa daha bizi koltuklarımıza yapıştırdı. Kişisel olarak bir Aldous Huxley yorumu olarak bile düşünebildiğim, Türkçeye “Başlangıç” olarak çevrilen Inception’ da Nolan, hem iyi bir film yapmayı, hem de Rüyalarla hiç ilgisi olmamış, rüyalarını anlamayı red etmiş olanlara Rüya Gerçekliği keşfini vaat ediyor ve bunu gösteriyor. Rüyacılar da “ Biz bunu biliyorduk” kısmınız yaşıyoruz.
Filmi izledikten sonra beni arayan, eposta ile ulaşan çok kişi iki soruyu sordu. Gerçekten Rüyayı Kurmak Ve Rüya Göndermek ne demek?
Bir Rüyayı kurmanın, Bir Rüyayı yaratmanın sınırları, ne zaman zihnimizin yarattığını, ne zaman Rüya Bilincinin Sonsuz Akışına açıldığımızı bilmekle çizilir. Rüyalarımızda her şey ve herkes olabiliriz.

En çok nefret ettiğimiz rolü en iyi oynayan, statümüz en yukarda olsa da, kalelerin içine saklanan, kilitli kapıların arkasında kendini sakınan biz oluruz. Yüzleşmekten kaçındıklarımız büyür kocaman olur. Çocukluğun, olgunluğun, ilklerin sembolleri ortaya çıkar, vicdanın sesi yüksektir, çok sevdiğimiz acı verir. Filmde anıların üzerine inşa edilen, geçmişin gölgesinde sıkışan bilinçaltı, ancak yeni bir imgelemde huzura gidilebildiğini görsel olarak sunuyor. Fiziksel planda bir düşünceye takılarak kalmak gibi, geçmişin sembolü aynı noktada çözülemediği için daha da güçlenerek tekrarlanıyor. Kendini cezalandırmanın, iç sesi duymazdan gelmenin çeşitli sembolleri yansıtılıyor.
Bir de Rüya içinde uyanır, uykudan uyanamayız. Kimi zaman uyku felci durumunu çağrıştırsa da, bazen Rüyacı filmdeki gibi birkaç defa rüyada kalır. Sembollerin ne anlama geldiğini bilmek, mesajını yanına katarak uyanmak ister.
Her eşik bir Rüyadır. Rüya içindeki Rüya, Lucid deneyimlerinden biri sayılır. Lucid Rüya kendi bilincine sahip bir akış yolculuğudur, Rüyada olduğunu bilmek, Mümkünler, Olasılıklar yolcuğunu deneyimlemektir.
Her eşiğin bir anahtarı vardır. Her eşikte muhtemelen bir hediye, bir yeti, bir mesaj vardır. Lucid Rüya, BDD, Astral Yolculuk deneyimlerinin başlangıç halleri Rüya içinde Rüya deneyimleriyle başlar.
Paraler Evren teorisi ile çalışan pek çok Rüyacı-Görücü Rüya içinde Rüya halini bilinçli olarak uygulamaktadır. Lucid Rüya çalışmalarının başlangıcında Rüyada olup olmadığını anlamak için bir renk, bir obje seçilir, bu bilinç karışmasını önleyecek semboldür.
Rüyacılar için, talep rüyaları ilham rüyalarıdır. Bir projenin, bir işin, bir üretimin niyeti ile sanatsal bir tasarımın ilhamı, yaratıcı imgelemden talep rüyalarına uzanan bir rüyalar dizisinde izlerini barındırır.

Benzer şekilde Grup çalışmalarındaki rüyalar ortak sembolleri taşır, grup rüyalarında kişisel rüya sembolleri yakın farkındalık seviyelerinde, bir rüyanın birbirini tamamlayan sahnelerini gösterir, ortak bir frekansı paylaşır. Rüya çalışmalarındaki ortak semboller, ortak bir vizyonun paylaşılmasına götürecek yoldur. Inception’ da Rüyada bir fikri yerleştirmenin temelleri bunlar olabilir.
Öte yandan Rüyayı paylaşmak, aynı rüyayı görmek mümkünse, bir rüyayı göndermek de o kadar mümkündür. Bu bilgi Üstad-Öğrenci iletişimin deneyimlerinden olduğu gibi, bazı şifa çalışmalarında, okült çalışmalarda da uygulanmaktadır. Burdaki ayrım izin alma ayrımıdır.
Aynı farkındalık seviyesinde, ortak bir amaç için deneyimlediğimizde değerli bir bilgidir. Ancak Obsesyon ya da Etki altına alma gibi durumlarda faturası pahalı karmaları hazırlar, bu nedenle izin ayrımı kesinlikle gerekli bir ayrıntıdır.
Üstad ile yapılan Rüya çalışmalarında öğrencinin seviyesini yükseltmek için bir Ceza figürü vardır, filme benzer şekilde çoğunlukla öğrencinin geçmişiyle korkularıyla ilgilidir, tam tersi rehber figürü ise öğrenci zihninde kaybolmaya başladığında ortaya çıkar. Her ikisi de Üstada ait enerjilerdir. Filmdeki gibi öğrenci onu uyandıracak sembole, renge tutunur, çıkar çoğu zaman…

Zihin uzun koridorlar, kocaman odalar inşa eder, Oysa Evrenin manzaraları ve şehirleri sınırsızdır. Eksen birbirinin içinde, birbirine aittir.
Nolan ‘a bu sembolizmayı görselleştirdiği için teşekkür ederek,
Biliyoruz ki Bir Rüya içinde Rüyadır, bütün gördüğümüz…

Yorum Yapın